Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Orientering om stomihjælpemidler i Københavns Kommune

Dato: 28. juni 2016

Københavns Kommune har indhentet nye priser på Stomihjælpemidler. Det er leverandøren Mediq Danmark A/S, der har tilbudt Københavns Kommune de bedste priser på stomiprodukterne. Det betyder, at per 1.7 svarer det tilskud, som Københavns Kommune kan bevilge til det enkelte produkt, til Mediq Danmark’s pris.
Alle borgere med Stomihjælpemidler har fået tilsendt en orienteringsskrivelse om ovenstående. Her blev man bedt om at meddele, hvis man ønskede en anden leverandør end Mediq Danmark. Gør man dét, kan der blive en egenbetaling, som er prisforskellen mellem Mediq Danmarks pris og den valgte leverandørs pris.
Vælger man at overgå til Mediq Danmark skal man intet foretage sig, og borgers bevilling vil automatisk blive overført fra tidligere leverandør til Mediq Danmark den 1.7, hvorefter så man kan bestille sine hjælpemidler. Der ligger en vejledning til hvordan man bestiller i orienteringsbrevet.
Ring endelig hvis du har spørgsmål på tlf. 33 17 88 00 eller mail på: http://www.bch.kk.dk/kontakt