Copa

  STOMIFORENINGEN...COPA’s historie

Landsforeningen af colostomiopererede, COPA (COlostomi-Patient), blev stiftet d. 31. august 1951 i Svendborg. Til formand valgtes Aage Bitsch-Christensen, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 sekretær. Hele bestyrelsen var mænd, der hver indbetalte 50 kr. Det var foreningens startkapital. Medlemskontingentet blev sat til 5 kr. årligt.

Herefter har COPA haft flere udviklingsfaser under forskellige formænd.

1954-61: Skiftende formænd.

1961-1978: Alex Christensen.

1978-1983: Johannes Brems.

1983-1990: Søren Stauning.

1990 -1996: Christian Stentoft.

1996 – 1998: Flemming Lejbølle

1998 – 2000: Arne Nielsen.

2000 – 2002: Christian Stentoft