Copa

  STOMIFORENINGEN...COPA-bladet

COPA-bladet er Stomiforeningens medlemsblad, der både indeholder nyt om stomi, lokalstof, artikler, læserbreve og information om arrangementer i foreningen. Som medlem af COPA får du dette blad gratis tilsendt.

På COPA hovedbestyrelsesmødet lørdag den 21. april 2018 besluttede en enig hovedbestyrelse, at på COPA hjemmesiden vil alle COPA medlemsbladene kunne læses af alle interesserede. Hidtil har det kun været COPA medlemmerne, der ved hjælp af et log in har haft adgang til at læse de sidste 6 udkomne medlemblade

Udgivelse og omdeling

COPA-bladet udkommer 6 gange årligt, og bladet omdeles omkring d. 10. i ulige måneder (januar, marts, maj, juli, september og november). Bladet omdeles over tre dage, og der kan derfor godt gå nogle dage efter udgivelsesdatoen, inden alle har modtaget bladet.

Annonceinformation

Hvis du ønsker at annoncere i COPA-bladet kan du læse mere om priser, frister, opsætning mm. i vores pdf-fil med annonceinformation.  

Annonceekspedition og spørgsmål til COPA-bladet

Kontakt:
Redaktør Ole Vestergaard
Kongevejen 29
Vesterø
9940 Læsø
tlf. 98499888
fax 98499889
E-mail: mail@copabladet.dk