Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGINStøt os

Du kan støtte COPA på mange måder – for eksempel som medlem og frivillig eller i form af gavebidrag, donationer og sponsorstøtte.

COPA har fået forskellige former for støtte gennem årene, hvilket vi er meget taknemmelige for. Det giver os muligheder for at rådgive, informere, skabe netværk og holde aktiviteter for stomi-/reservoir-opererede og deres pårørende.

Hvis du har lyst til at støtte COPAs arbejde, er der flere muligheder. Herunder kan du læse om nogle af dem, og du kan også finde information om nuværende og tidligere indtægter/støtte.

Bliv medlem

Som medlem er det med til at støtte COPAs arbejde. Og samtidig får du en række medlemsfordele i form af bla. COPA-bladet, tilskud og en lang række aktiviteter både lokalt og på landsplan. Du kan læse mere og søge om at blive medlem her.

Gavebidrag

I COPA vil vi gerne takke for alle gavebidrag, vi har modtaget som forening. Det er vi meget taknemmelige for.

Hvis du ønsker at give et engangsbeløb som gavebidrag/donation kan du lave en bankoverførsel til reg.nr.: 9886 , kontonr.: 0000483407. Skriv venligst i kommentarfeltet til overførslen, at det er en gave og oplys dit eventuelle medlemsnummer.

Man har også mulighed for at indbetale et gavebidrag i forbindelse med, at man indbetaler sit kontingent. Her skal du blot betale kontingentbeløbet + det ekstra beløb, du ønsker at give som gavebidrag – og skrive “kontingent plus gave” i beskedfeltet sammen med overførslen.

Bliv frivillig

De mange frivillige kræfter i COPA gør en uvurderlig indsats for foreningen. Der er mange måder at være frivillig i COPA på, og det kan både være stort og småt, som løbende frivillig eller som en hjælpende hånd til et konkret arrangement. Overvejer du at blive frivillig, så er du meget velkommen til kontakte enten sekretariatet eller formanden i din lokalforening.

Donationer

I COPA er vi rigtig glade for de donationer, vi har modtaget gennem årene fra fonde, organisationer, virksomheder og privatpersoner. Hvis man har lyst til at støtte COPA gennem en donation til foreningen, så er man meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Sponsorstøtte

COPA modtager ikke generel sponsorstøtte fra producenter eller leverandører af stomihjælpemidler, men foreningen modtager gerne tilskud til konkrete arrangementer og aktiviteter. Det kan f.eks. være lokalforeninger eller interessegrupper, der til et arrangement får økonomisk støtte til kaffe m/brød, en lettere fortæring eller en oplægsholder. Hvis du som virksomhed gerne vil støtte COPA gennem sponsorat i en eller form, er du meget velkommen til at kontakte enten sekretariatet eller lokalformanden i dit område – se kontaktsiden.

Nuværende og tidligere indtæger/støtte

Stomiforeningen COPAs indtægter kommer primært fra Tips/lottopuljen, annoncer i medlemsbladet, medlemskontingent, medlemsbetaling til landsarrangementer, gaver og arv, Handicappuljen, Socialministeriet og Distributionspuljen.

COPA har også en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse. Her har foreningen gennem mange år modtaget en årlig støtte på ca. 150.000 kr. De sidste par år har Stomiforeningen COPA ikke modtaget denne støtte, da vores økonomi er for god for tildeling af økonomisk støtte (efter gældende regler for tildeling).

Lokalforeningerne og interessegrupperne har ved deres arrangementer lejlighedsvis fået økonomisk tilskud fra en leverandør eller producent af stomihjælpemidler. Støtten har f.eks. været for kaffe med brød, en lettere fortæring eller en oplægsholder.

Stomiforeningen COPA har i 2013 modtaget 50.000 kr. og i 2015 60.000 kr. fra Heinrich og Laurine Jessens Fond. Den økonomiske støtte var bestemt til aktiviteter på COPA Sommerophold og COPA weekend.

Forældregruppen i Stomiforeningen COPA modtog i 2010 en donation på 100.000 kr. fra Ingrid Madsen, der er ansvarlig leder af Fredericia Bankocenter. I alle årene herefter har Forældregruppen modtaget store donationer fra Fredericia Bankocenter. Eksempelvis var beløbet i 2016 på 156.000 kr. Støtten er givet til aktiviteter og oplevelser for børn ved arrangementerne i Forældegruppen. COPA er meget taknemlig for Ingrid Madsens økonomiske støtte gennem sit arbejde i Fredericia Bankocenter.