Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGINHumør legat

Formålet med legatet er at yde et stomiopereret medlem en lille opmuntring i en helbredsmæssig og økonomisk situation.

Legatet gives ikke to år i træk til den samme person.

 1.   Foreningen afsætter årligt et beløb til humørlegater.
 2.  Legatstørrelsen kan være kr. 1.000,-   1.500,-   2.000,-
 3.  Ansøgningen om et legat stiles til foreningen og behandles af forretningsudvalget
 4. Legatet kan af medlemmerne eventuelt søges til:
  • Tilskud til egenbetalingen for deltagelse i COPA’s sommer- eller weekendophold.
  • Støtte til et højskoleophold.
  • Støtte til et kurophold eller lignende ophold i eller uden for landets grænser.
  •  Støtte til sommerhusferie.
  •  Støtte i forbindelse med pårørendes tilstedeværelse under indlæggelse
  • Støtte i forbindelse med uddannelse / eksamensaflæggelse m.m.
 5. For at modtage et legat, skal man have været medlem i mindst et år

Ansøgning om humørlegat

humorlegat