Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGINOrganisation, vedtægter og samarbejdsaftaler

Få indsigt i, hvordan COPA er organiseret, og bliv klogere på vedtægter og samarbejdsaftaler.

Organisering

Stomiforeningen COPAs hovedbestyrelse består af landsformanden, lokalformændene og en repræsentant fra følgende grupper: Forældregruppen, Ungdomsgruppen og FAP. Alle har stemmeret

Hvert afholdes to hovedbestyrelsesmøder. I april afholdes Ordinært Hovedbestyrelsesmøde, hvor beretning og regnskab forelægges til godkendelse. Desuden er der valg til posterne i forretningsudvalget. I november er der Aktivitets- og budgetmøde. Her samles hovedbestyrelsen for at drøfte og godkende de kommende års aktiviteter og budget.

Forretningsudvalget består af landsformand, 4 lokalformænd og en suppleant.

Foreningen har en ansat kontormedarbejder, der varetager diverse opgaver, bl.a. regnskabsføring og medlemskartoteket.

Stomiforeningen COPA har 15 lokalforeninger fordelt over hele landet, og derudover en række interessegrupper.

Vedtægter

“§ 4 FORMÅL
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.

Du kan læse resten af COPAs vedtægter her: Vedtægter 22. november 2022

 

Samarbejdsaftaler

COPA arbejder tæt sammen med en række forskellige parter. Vi har for eksempel samarbejdsaftaler med:

  • Kræftens bekæmpelse
  • Tarmkræftforeningen
  • FS – Fagligt selskab for sygeplejersker i Stomiplejen
  • DH – Danske Handicaporganisationer
  • CCF – Colitis Crohn Foreningen
  • Alle producenter og leverandører af stomihjælpemidler

Derudover samarbejder COPA generelt med alle, der ønsker viden og information om foreningen

Af medlemskaber kan det nævnes, at COPA er medlem af:

  • Den Internationale Stomi Organisation IOA
  • Den Europæiske Stomi Organisation EOA
  • Den Nordiske Stomi Organisation NOA