Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


copa

 

ARKIV

Syge skal spise grisefoder

syge-skal-spise-grisefoder

Kan måske lindre kroniske mavelidelser

Nyt forsøg skal vise om grisefoder kan fjerne eller mindske symptomer på mave-tarm-sygdomme.

Fra dr.dk – TREKANTOMRÅDET

Læs som pdfTilbud om rehabilitering

saet-dit-liv-i-bevaegelse
saet-dit-liv-i-bevaegelse


Region Midtjylland: Telemedicinsk behandling

Patienter med stomi kan nu komme i telemedicinsk behandling – Region Midtjylland:
http://www.rm.dk/om-os/aktuelt/news-2016/november/patienter-med-stomi-kan-nu-komme-i-telemedicinsk-behandling/#.WDa_K_ARnqg.email

Hvad er telemedicin?

Begrebet telemedicin dækker over forskellige typer digitalt understøttede sundhedsydelser.

Borgerne får værktøjer til at følge eget helbred og kan blive bedre til at mestre egen sygdom, ligesom de slipper for at skulle ind på hospitalet.
De første patienter fra Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg får nu tjekket deres stomi hjemme fra egen stue.Se Stomiguiden

stomiguiden

Se mere på stomiguidens hjemmesideTOP NYHED

I dag den 8. november er der officiel premiere på Stomiforeningen COPA´s nyeste projekt:

I aften den 8. november er Jack og Katrine inviteret kl. 17.30 til Goáften Danmark og Sofie er inviteret til Aftenshowet mellem kl. 19 og 20.

DR.dk har også lovet at bringe noget om Stomiguiden.

En stor tak til alle, der har bidraget til projketet.

Venlig hilsen
Henning Granslev. Landsformand COPABREV til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

LÆS som pdf

Problem vedr. Servicelovens § 112

Silotænkning i kommunerne skader personer med stomi.

Stomiforeningen COPA henvender sig med dette brev til medlemmerne af folketingets Social- og Indenrigsudvalg i relation til de igangværende politiske forhandlinger om en reform af serviceloven. Stomiforeningen COPA er en patientforening og repræsenterer de ca. 11.000 danskere, der lever med stomi.

StomiforeningenCOPA frygter, at ændringer af serviceloven vil medføre, at stomipatienter i endnu højere grad vil blive presset til at bruge hjælpemidler, der vil ødelægge livskvaliteten for borgere med stomi og samtidig koste samfundet dyrt.

Stomiforeningen COPA anbefaler derfor at:

– Totaløkonomiske overvejelser bør indgå i alle beslutninger om udvalget af stomihjælpemidler.

– Alle stomiopererede – og ikke kun de velhavende – bør have adgang til både rådgivning og de hjælpemidler, der passer deres specifikke behov. Det gør en forskel for den enkelte og for samfundet.

– Tildelingen af stomihjælpemidler bør håndteres mere hensigtsmæssigt, og der bør etableres et hurtigtarbejdende udvalg, der skal undersøge, hvordan systemerne fungerer i andre lande.

I dag er der en stor udfordring med måden sociale indsatser håndteres og administreres på. Stomiforeningen COPA anerkender, at reformen er et udtryk for et behov for større økonomisk styrbarhed på socialområdet. Stomiforeningen COPA frygter imidlertid, at kommunerne i endnu højere grad vil tænke mere i siloer og gå efter de kortsigtede effekter – i stedet for hvad der er bedst for den enkelte borger og for samfundet.

Plads til forskellighed
Personer med stomi er forskellige. Derfor er det meget individuelt, hvad der er bedst egnet for den person med stomi. Kommunerne bør således tilbyde en bred vifte af stomihjælpemidler, så den enkelte borger kan få det rette hjælpemiddel. Det gavner nemlig både livskvaliteten for den enkelte og samfundsøkonomien som helhed.

Det rette produkt medfører færre gener på grund af lækage, hudproblemer og ballooning (dvs. når posen pustes op indefra). Samtidig giver det bedste produktmatch en bedre samfundsøkonomi, blandt andet som et resultat af reduceret produktforbrug og færre konsultationer med læge, stomisygeplejerske og hospital.

Livskvaliteten stiger når hjælpemidlet passer
Når en borger bliver stomiopereret påvirker det mange forhold i hverdagen. Mange patienter skal først bruge et stykke tid til at vænne sig til netop deres hjælpemidler. Det handler især om at finde det hjælpemiddel, der kan forhindre hudproblemer, lækage, irritation og ballooning. En stor undersøgelse blandt Stomiforeningen COPAs medlemmer i 2016 viste, at risikoen for lækage reduceres med hele 70% ved et bedre produktmatch og ballooning med 33%. Samtidig reduceres hudproblemer også for en stor del af de adspurgte i undersøgelsen. Rådgivning omkring produkter og potentielle gener er derfor afgørende for, at patienten hurtigere kommer ind i en normal dagsrytme.

Bedre trivsel er billigere for kommunen og samfundet
Når stomiopererede trives og har en dagligdag uden gener fra hjælpemidlerne, betyder det samtidig mindre forbrug af produkter og færre besøg hos lægen eller stomisygeplejersken. Samtidig har det stor betydning for arbejdsevnen, hvis man har et hjælpemiddel, der ikke passer bl.a. i form af dårlig nattesøvn på grund af usikkerhed om produktet. Stomiforeningen COPAs undersøgelse fra juni 2016 viser, at produktiviteten falder med 23 % på dage efter afbrudt søvn. Dette kan have stor betydning for arbejdsevnen og motivationen til at omgå andre mennesker, hårdt fysisk arbejde, rejser etc.

I sidste ende påvirker det også arbejdsevne og produktivitet, og dermed får det også konsekvenser for samfundet. Analysen viser samtidig også, at 6 % af respondenterne i den arbejdsdygtige alder helt har trukket sig fra arbejdsmarkedet på grund af deres stomi.

Endelig viser analysen, at med den nuværende brede adgang til hjælpemidler, så er de offentlige budgetter 65 millioner kroner sundere og velstanden 41 millioner kroner større, end det havde været tilfældet uden den brede adgang. Det skyldes bl.a. de reducerede udgifter til hjælpemidler og sundhedsomkostninger, samt den højere produktivitet og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende, at kommunerne sikrer et bredt udbud og der foretages en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

I forlængelse heraf spiller udbudsprocessen på stomiområdet også en stor rolle, da det i Danmark fungerer uhensigtsmæssigt for patienterne. Stomiforeningen COPA anbefaler derfor, at der nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg, der skal undersøge, hvordan systemerne er sammensat i andre lande, hvor det fungerer bedre for patienten og billigere for samfundet, eks. i Norge, Sverige, Tyskland m.fl.

Stomiforeningen COPA håber derfor, at ovenstående input vil blive taget med i betragtning under de nuværende forhandlinger. Vi stiller gerne op til uddybning og faglig sparring.

Livskvaliteten stiger når hjælpemidlet passer
Når en borger bliver stomiopereret påvirker det mange forhold i hverdagen. Mange patienter skal først bruge et stykke tid til at vænne sig til netop deres hjælpemidler. Det handler især om at finde det hjælpemiddel, der kan forhindre hudproblemer, lækage, irritation og ballooning. En stor undersøgelse blandt COPAs medlemmer i 2016 viste, at risikoen for lækage reduceres med hele 70% ved et bedre produktmatch og ballooning med 33%. Samtidig reduceres hudproblemer også for en stor del af de adspurgte i undersøgelsen. Rådgivning omkring produkter og potentielle gener er derfor afgørende for, at patienten hurtigere kommer ind i en normal dagsrytme.

Bedre trivsel er billigere for kommunen og samfundet
Hvis stomipatienen trives og har en dagligdag uden gener fra hjælpemidlerne, betyder det samtidig mindre forbrug af produkter og færre besøg hos lægen eller stomisygeplejersken Samtidig har det stor betydning for arbejdsevnen, hvis patienten har et hjælpemiddel, der ikke passer bl.a. i form af dårlig nattesøvn. COPAs undersøgelse fra juni 2016 viser, at produktiviteten falder produktiviteten med 23 % på dage efter afbrudt søvn. Dette kan have stor betydning for arbejdsevnen og motivationen til at omgå andre mennesker, hårdt fysisk arbejde, rejser etc.

I sidste ende påvirker det også arbejdsevne og produktivitet, og dermed får det også konsekvenser for samfundet. Analysen viser samtidig også, at 6 % af respondenterne i den arbejdsdygtige alder helt har trukket sig fra arbejdsmarkedet på grund af deres stomi.

Endelig viser analysen, at med den nuværende brede adgang til hjælpemidler, så er de offentlige budgetter 65 millioner kroner sundere og velstanden 41 millioner kroner større, end det havde været tilfældet uden den brede adgang. Det skyldes bl.a. de reducerede udgifter til hjælpemidler og sundhedsomkostninger, samt den højere produktivitet og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende, at kommunerne sikrer et bredt udbud og der foretages en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

I forlængelse heraf spiller udbudsprocessen på stomiområdet også en stor rolle, da det i Danmark fungerer uhensigtsmæssigt for patienterne. COPA anbefaler derfor, at der nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg, der skal undersøge, hvordan systemerne er sammensat i andre lande, hvor det fungerer bedre for patienten og billigere for samfundet, eks. i Norge, Sverige, Tyskland m.fl.

Hos COPA håber vi derfor at ovenstående input vil blive taget med i betragtning under de nuværende forhandlinger og stiller gerne op til uddybning og faglig sparring.

Med venlig hilsen

Henning Granslev, landsformand i COPA
Vedhæftet rapporten: Værdien af et bredt udvalg af stomihjælpemidler

Med venlig hilsen

Henning Granslev, landsformandSpis godt – også med stomi

Læs artiklen “Spis godt – også med stomi” fra RASK Magasinet, nr 6/7-2016Kan man gå sig rask?

Læs artiklen “Kan man gå sig rask?” fra RASK Magasinet, nr 6/7-2016Ultralyd kan forbedre behandlingen af tarmbetændelse

– Region Midtjylland

Læs artiklen om ultralyd og tarmbetændelse herDet rette stomihjælpemiddel gør en stor forskel

Åben hele rapporten som pdf (åbner i en ny fane)

Der er stor værdi i, at kommunerne tilbyder en bred vifte af stomihjælpemidler, så den enkelte borger kan få det rette hjælpemiddel. Det gavner nemlig både livskvaliteten for den enkelte og samfundsøkonomien som helhed.
Det viser en analyse baseret på et spørgeskema blandt COPAs medlemmer i juni-måned, hvor man spurgte til dagligdagen med stomi og stomihjælpemidler. Det er en af de største danske undersøgelser om stomipleje og du kan læse om resultaterne lige her.

Da alle menneskekroppe er forskellige er der behov for et bredt udvalg af hjælpemidler for at sikre, at alle stomiopererede kan få de hjælpemidler der passer netop dem. Det er også hovedkonklusionen på en helt ny rapport fra Copenhagen Economics kaldet ”Værdien af et bredt udvalg af stomihjælpemidler”. Analysen er foretaget på initiativ af Coloplast Danmark og konklusionerne er baseret på et større spørgeskema blandt COPAs medlemmer i juni 2016. Rapporten skildrer hvorfor et bredt udvalg af hjælpemidler giver mening for den enkelte og for samfundet. Det rette produktmatch (altså at produktet passer den stomiopererede) har nemlig stor betydning for livskvaliteten og samfundsøkonomien.
Eksempelvis betyder det rette produkt færre gener på grund af lækage, hudproblemer og ballooning (når posen pustes op indefra) og ikke mindst også færre bekymringer. Samtidig giver det
bedste produktmatch en bedre samfundsøkonomi, blandt andet som et resultat af reduceret produktforbrug og færre konsultationer med stomisygeplejersken.

Livskvaliteten stiger når hjælpemidlet passer
At få opereret en stomi kan påvirke ens liv på mange måder. Derfor er det også vigtigt at få et hjælpemiddel, der fungerer bedst muligt. Det rette produkt for den enkelte kan nemlig reducerer lækage, hudproblemer og ballooning – tre af de største udfordringer relateret til det at leve med en stomi. Det ved vi fra egen krop og fra litteraturen om stomipleje, men nu også fra undersøgelsen blandt COPAs medlemmer. Lækage reduceres ifølge undersøgelsen med hele 70% ved et bedre produktmatch og ballooning med 33%. Samtidig reduceres hudproblemer også for en stor del af respondenterne. Nok så vigtigt, så betyder hjælpemidlet også meget for bekymringen om lækage og hudproblemer, der reduceres med henholdsvis 28% og 13% ved brug af det rette produkt.

Undersøgelsen bekræfter altså, at bekymringerne kan mindskes kraftigt med et produkt, der passer til kroppen, hvilket har stor betydning for den enkeltes adfærd og livskvalitet. Som det bemærkes i rapporten: ”Samlet set viser den gennemførte undersøgelse, at den brede adgang til stomihjælpemidler, og det at skifte til et produkt der matcher bedre, giver færre gener og dermed mulighed for højere livskvalitet blandt de stomiopererede”.

Bedre match: Færre gener, færre produkter
og færre besøg hos stomisygeplejersken Undersøgelsen peger også på, at et bedre produktmatch giver et fald i antal af brugte produkter. Når produktet passer og ikke gi-ver komplikationer, så beholder man posen på lidt længere. Det giver eksempelvis et fald i produktforbrug på 17% for dem, der bruger 1-dels produkter. Det er da en besparelse, der er værd at tage med i betragtningerne når man skal indkøbe produkter. Når man har færre komplikationer og gener, så har man også færre besøg hos stomisygeplejersken til vejledning eller behandling, bekræfter undersøgelsen. Det er godt for den enkelte og godt for trækket på vores fælles sundhedssystem.

Arbejdsevnen påvirkes også af hjælpemidlet
En god nats søvn betyder meget for vores produktivitet dagen ef-ter. Mange stomiopererede oplever desværre, at de bliver forstyr-ret i nattesøvnen, typisk på grund af ballooning. Faktisk er antal nætter med afbrudt søvn helt oppe på 5-6 per uge blandt respon-denterne, dog har man ca. en halv nat mere med uforstyrret søvn per uge ved et bedre produktmatch. Ifølge rapporten fra Copen-hagen Economics, falder produktiviteten med 23% på dage efter afbrudt søvn. Det giver uvægerligt nogle udfordringer når man skal på arbejde dagen efter nætter, hvor man eksempelvis har været vågen for at skifte stomiposen. Undersøgelsen viser også, at hjælpemidlet kan påvirke motivationen for at søge bestemte job, der fx kræver hård fysisk aktivitet, deltagelse i store for-samlinger eller rejseaktivitet. Det påvirker altså både adfærden for den enkelte i jobsøgningen, men betyder altså også noget for fleksibiliteten og produktiviteten på det samlede arbejdsmarked. Rapporten belyser også, at 6% af respondenterne i den arbejds-dygtige alder helt har trukket sig fra arbejdsmarkedet på grund af deres stomi – det er immervæk en stor procentdel, der begrænser individet og påvirker samfundsøkonomien negativt.

Sundere økonomi for hele samfundet
Samlet set konkluderer rapporten, at med den nuværende brede adgang til hjælpemidler, så er de offentlige budgetter 65 millio-ner kroner sundere og velstanden 41 millioner kroner større, end det havde været tilfældet uden den brede adgang. Det skyldes foreksempel de reducerede udgifter til hjælpemidler og sundheds-omkostninger, samt den højere produktivitet og senere tilbage-trækning fra arbejdsmarkedet. Sagt med andre ord, så fører 1 krone brugt i det offentlige sundhedssystem på stomihjælpe- midler altså ikke til en forværring af de offentlige budgetter på 1 krone. Man skal nemlig modregne de positive gevinster ved et rigtigt produktmatch. Det giver altså mening for kommunerne at sikre sig et bredt udbud og at foretage den konkrete, individuelle vurdering af den enkelte borgers behov.
Sådanne økonomiske overvejelser bør indgå i alle beslutninger om udvalget af stomihjælpemidler.

Nye løsninger hele tiden – COPA arbejder for dig
Fra tidligere undersøgelser ved vi at kun ca. hver anden stomi-opererede har prøvet at skifte hjælpemiddel. Men med denne nye rapport for øje, så kan det være godt at huske på, at der løbende kommer nye produkter og at der trods alt er sket meget indenfor stomiplejen de sidste årtier. Så det kan være værd at undersøge nye løsninger, hvis man oplever gener eller komplikationer. Undersøgelsen giver også hos COPA et bedre indblik i livet med stomi og vi vil i vores videre arbejde sørge for at sprede budska-bet til alle, der måtte have en interesse i området: Det rette stomi-hjælpemiddel gør en forskel for den enkelte og for samfundet.

FAKTA

Værdien af et bredt udvalg af stomihjælpemidler
Analysen er baseret på et spørgeskema sendt til alle med en  registreret mail-adresse hos COPA (540 respondenter) i juni 2016. En af de største danske stomi-undersøgelser nogensinde.
Udarbejdet af konsulentbureauet Copenhagen Economics på opdrag fra Coloplast Danmark