Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


copa

 

ARKIV

Leder blad 6 2015

Først en trist meddelelse. Den norske stomiforening NORILCO har mistet deres leder Thomas Nylund, der døde helt uventet den 10. september.
Thomas har i over 20 år været en aktiv NORILCO person, der arbejdede til gavn for stomiopererede i Norge. Mange unge stomiopererede fra de nordiske lande har deltaget i ungdomsarrangementer, der blev afholdt i Norge og ledet af Thomas i NORILCO regi.
Thomas har i hele sit liv med stomi deltaget i foreningens aktiviteter, både som leder, som tillidsvalgt og som et aktivt medlem. Thomas var også en inspirator for mange unge i samarbejdet mellem de europæiske stomiforeninger EOA og i de nordiske foreninger NOA. Mange vil savne Thomas Nylund, når stomiforeningerne samles til møder i Norden eller et sted i Europa.
Æret være Thomas Nylunds minde.
Stomidagen lørdag den 19. september der blev holdt i Odense, var meget vellykket. Der kom mange positive tilbagemeldinger fra både deltagere, oplægsholdere og udstillere.
Der var dog et lille minus. En af trapperne fra forhallen var lukket af til førstesalen med udstillinger. Derved fik to udstillere ikke en særlig god mulighed for at møde deltagerne. Det var ret træls.
Jeg vil her i lederen kun skrive om nogle få punkter på Stomidagen. Inde i bladet har redaktør Ole Vestergaard skrevet om dagen.
I anledning af afholdelsen af stomidagen 2015 havde forretningsudvalget besluttet at udnævne Ingrid Madsen, Fredericia Bankocenter til foreningens 6. æresmedlem. Begrundelsen for udnævnelsen er en tak for Ingrid Madsens engagement med økonomisk støtte til Forældregruppen i Stomiforeningen COPA. Siden 2011 har Ingrid Madsen gennem sit frivillige arbejde som formand i Fredericia Bankocenter doneret over 700.000 kr. til Forældregruppen. Ved hjælp af den store økonomiske støtte er det muligt at tilbyde ekstra gode oplevelser, når Forældregruppen afholder arrangementer.
Efter overrækkelse af Æresmedlemsbeviset og en buket blomster takkede Ingrid Madsen for udnævnelsen og fortalte, at hun har et barnebarn, der har haft stor glæde af, sammen med hele sin familie, at deltage i Forældregruppens arrangementer.
Der har gennem tiderne fra den første stomidag i 1993 været lavet plakater og et glasmosaik i forbindelse med afholdelse af stomidagen.I år ville vi prøve noget nyt. Et maleri, der skulle symbolisere ”Many stories, One voice” – årets tema for Stomidagen. Musiker og kunster Tine Lilholt havde sagt ja til at lave et maleri, der skulle afsløres på dagen i Odense. Maleriet viser flere fugle, der flyver omkring en blomst, der står alene i en grøftekant. Flere personer har spurgt, om det er muligt at købe en plakat af maleriet. Det er det ikke endnu
Efter afsløringen var der en overraskelse til alle i salen. Tine Lilholt havde sagt ja til at blive ambassadør for Stomiforeningen COPA. På storskærmen blev der vist foto af Tina i sit galleri.
I sidste medlemsblad var der i lederen information om, at vores forening fået en COPA ambassadør, kgl. skuespillerinde Kirsten Olesen. Nu har Stomiforeningen COPA endelig fået ambassadører, endda to inden for meget kort tid. Det er vi meget taknemlige for.
Stomiforeningen COPA uddelte et legat på 10.000 kr. til FS, Fagligt selskab for sygeplejersker i Stomiplejen. Legatet skal bruges til en arbejdsweekend for en gruppe i FS, der vil arbejde med et projekt: Kliniske anbefalinger, der skal være med til at give et løft i kvaliteten af stomiplejen i Danmark. Legater blev overrakt projektleder stomisygeplejerske på Rigshospitalet, Gerd Friis Bille.
COPA filmen blev vist på Stomidagen. Alle producenter, leverandører, oplægsholdere lokalforeninger fik et par DVD film med hjem. De resterende film vil blive uddelt til stomiambulatorierne rundt i landet.
Næste skridt er at få en fond til at give økonomisk støtte til 6000 stk. DVD, så det er muligt, at alle interesserede stomiopere¬rede de næste 3 – 4 år kan få en DVD med hjem efter et besøg på stomiambulatoriet eller efter udskrivelsen fra sygehuset.
En stor tak til jer alle, der var med til arrangementet i Odense.
Hvad bringer fremtiden? Lige nu er der søsat en proces til at få økonomi for et projekt målrettet de unge, der får eller har en stomi. Hvis alt går vel med økonomien og projektet, vil det bl.a. blive en helt ny brochure til de unge, og en ungdomsstomiguide på COPA hjemmesiden.
Vanen tro er der med årets sidste medlemsblad vedlagt en lommekalender.
Til slut vil Stomiforeningen COPA ønske jer alle, jeres familie og venner en god jul samt et godt nytår.Bladet hat fået ny mailadresseLeder blad 5(sept-okt) 2015

Her i bladet kan der læses om COPA sommeropholdet på Golf Hotel Viborg. Desværre var der ikke plads til alle, der havde tilmeldt sig dette tilbud.
De der blev fravalgt kan glæde sig til næste års sommer, da der igen vil være tilbud om et COPA sommerophold på Golf Hotel Viborg.
COPA filmen er nu færdigredigeret med både dansk og engelsk tale. På Stomidagen i Odense vil det være muligt at se COPA filmen. Der vil blive produceret dvd´er til lokalforeninger, alle vore samarbejdspartnere, stomiambulatori¬erne, læger og sygeplejeskolerne m.m.
Her i bladet er der program for hele dagen i Odense. Husk alle med interesse om vores forening og stomi er meget velkomne. Det er tilladt at tage naboen, familien og gode venner med til arrangementet. Der vil være en helt oplagt mulighed for at se alle nye stomihjælpemidler, hilse på sin leverandør, se badetøj tilpasset personer med stomi, brokbandager, få en smagsprøve af Protino, Syliflor, en folder fra Patientforeningen for Tarmkræft og m.m.
Morgenavisen JyllandsPosten har den 16. september indlagt et magasin fra Mediaplanet:
Mænds Helse med hovedtemaet focus på stomi. Stomifor¬eningen COPA har på forsiden af magasinet en annonce om arrangementet i Odense. Inde i magasinet vil der være en masse informationer om stomi og Stomiforeningen COPA. Magasinet udleveres ved en stand fra Media Planet.

COPA ambassadør Billede
Nu til en rigtig god nyhed, som glæder mig rigtig meget. Det har længe været et stort ønske fra mange medlemmer, at en kendt person vil være ambassadør for vores forening.
Kgl. skuespillerinde Kirsten Olesen har sagt ja til at være ambassadør for Stomiforeningen COPA.
Kirsten Olesen er hermed både ambassadør for CCF og Stomiforeningen COPA.
Begge foreningers formål er at varetage interesser for stomi-og reservoiropererede samt personer med mave/tarmsygdomme.
Kirsten Olesen vil i et kommende COPA medlemsblad skrive lidt om ambassadørrollen.
En megen stor tak til Kirsten Olesen. Det kan da ikke blive mere dansk: Agnes fra Matador.
I bladet er der også en nyhed om et forskningsprojekt vedr. brokdannelse ved stomi. Repræsentanter fra Stomiforeningen COPA deltager i dette projekt.
De unge har søsat et oplysningsprojekt ”Ung med Stomi” Tovholder er Jacob Nossell. Projektet er en web-baseret guide til de unge i form af en ”app”.
Stomiforeningen COPA støtter projektet helhjertet – også økonomisk. De unge er fremtidens medlemmer i foreningen, hvis der er relevante tilbud, der er tilpasset deres behov.
Der er i bladet tilbud om at mødes med personer, der har fået stomi på grund af cancer. I Herning og Aalborg er der opstart af Tarmkræftgrupper for tarmkræftgrupper og deres pårørende.
Læs under Aalborg ( Nordjylland) og Herning (Midt/Vestjyl¬land).
På stomidagen i Odense afsløres et kunstværk malet af Tine Lilholt, kunstner og musiker.

Kogebog
En kogebog for personer med stomi: ‘Nogle har andre udveje’.
Chefsygeplejerske Maria Gylfe, Danderyds Sjukhus AB, kirurgisk urologisk klinik afd. 61. har skrevet en kogebog tilpasset stomiopererede.
Medlemmer i ILCO Sverige har stillet modeller til rådighed. Alle personerne i bogen har en stomi/reservoir.
Kogebogen er oversat til flere sprog. En dansksproget var første udenlandske udgave.
Stomiforeningen COPA har bestilt 3000 stk. bøger, der kan købes gennem sekretariatet i Ringsted. Læs mere om den nye kogebog side 28.
Tak til alle COPA aktive, der har medvirket i projekterne.
Tak til alle, der har sagt ja til at deltage med en stand i Odense.
Sidste gode nyhed. Sommeren kom alligevel til Danmark – godt nok lidt sent. Men det var helt perfekt, vi havde ferie. Hurra for det.
Ses vi i Odense? – det bliver helt sikkert en god dag.Nordisk komitemøde i København maj 2015

Billede
Samarbejdsmøderne mellem de nordiske lande går på skift, og i år var det Danmarks tur til at være vært for vore søsterorganisationer. Heldigvis kunne alle de nordiske lande sende repræsentanter, og ungdomsgrupperne var også repræsenteret. Mødet blev afholdt fra den 8. til 10. maj. For at det skulle være nemt for de udenlandske deltagere, var der valgt Grand Hotel tæt på Københavns Hovedgård. Nogle af deltagerne ankom allerede om eftermiddagen den 8. maj, for at have tid til sightseeing med en havnerundfart. Heldigvis var det fint vejr, så København kunne opleves fra søsiden i strålende solskin. Tidligt på aftenen var alle kommet, og efter registrering var der aftensmad på Jensens Bøfhus.
Mødet begyndte kl. 9 lørdag morgenen med et program der var sammensat af de fem nordiske stomiforeninger. Der blev blandt mange emner drøftet de forskellige operations¬former, og her viste det sig, at der var en markant forskel landene imellem. Holland havde tidligere på et møde i 2014 spurgt, om Norden ville være med i en undersøgelse om, hvor mange der havde fået Kocks reservoir. Så vidt vides har denne operationsmetode ikke været foretaget i Danmark i de sidste 25 år. Der er ikke en database, hvor det er muligt at få denne information, så derfor ved vi ikke, hvor mange der er i Danmark. Hvis nogen blandt bladets læsere har Kocks reservoir, vil COPA gerne have det at vide.
I Norge er der stadig to hospi¬taler, der kan udfører denne operation. Der er informatio¬ner om, at der er omkring 900 personer i Sverige, der har Kocks reservoir.
Et andet punkt der blev drøftet, er hjælpen til lande med meget ringe forhold for stomiopererede. Som det er de fleste bekendt på baggrund af oplysninger i bladet, hjælper Danmark i Odessaområdet i Ukraine. På trods af den svære situation i landet lykkes det stadig at få sendt hjælpemidler frem til de rette personer. Det har dog været en udfordring, at Odessa kunne få lavet nogle officielle tilladelser for at modtage pakkerne. Island sender også hjælpemidler til Odessa i Ukraine. Sverige hjælper i Simbabwe og Norge hjælper i Serbien.
Fra de tilbagemeldinger der kommer fra de pågældende landes stomiorganisationer, er der stor taknemmelighed over hjælpen.
Alle lande fortalte om, hvorledes stomiopererede får bevilget deres stomihjælpe¬midler. Det er tydeligt, at ”den økonomiske krise” har haft en effekt med landenes vilje til at tilbyde frit valg af alle mulige stomihjælpemidler. Alle lande er helt enige om, at udgifterne til alt hvad der er behov for af nødvendige stomihjælpe¬midler til at have livskvalitet og undgå hudproblemer m.m. skal dækkes af den personlige bevilling.
COPA-filmen blev vist på slutningen af mødet, og den blev rost meget. Der er nu også indlæg med en læge og en stomisygeplejerske, der giver information om stomi. Fil¬men vil senere blive tekstet på engelsk, så den kan vises ved de internationale møder og de nordiske lande vil lægge den på deres hjemmesider. Filmen bliver også sendt til stomiafde¬lingerne på hospitalerne.
Landenes arrangementer i anledning af International Stomidag blev også drøftet. Selv om alle på nuværende tidspunkt har tilrettelagt dagen for 2015, kan man altid hente inspiration fra de andre. Om tre år er der jo en International Stomidag igen. Samtidig med markeringen af stomidagen fejrer Sverige deres 40 års jubilæum. Efter et langt og godt møde, blev det tid til aftensmad, som blev indtaget på hotellet. Det havde regnet det meste af dagen, men om aftenen var det blevet tørvejr, så der var en god mulighed for en tur i Tivoli, så vi kunne overvære det flotte fyrværkeri. For god ordens skyld skal op¬lyses, at entre til Tivoli m.m. selvfølgelig var for deltager¬nes egen regning.
Tidligt søndag var der nogle der skulle rejse hjem, så det var en lille flok, der spiste fro¬kost sammen, inden det var tid til at sige farvel og på gensyn næste år.Stomidagen 2015 i Odense 19/9

Gå ikke glip af denne dag. Se mere https://www.copa.dk/lokal/copa/2593/


Nordisk Nordisk komitemøde i København maj 2015i København maj 2015

Billede
Samarbejdsmøderne mellem de nordiske lande går på skift, og i år var det Danmarks tur til at være vært for vore søsterorganisationer. Heldigvis kunne alle de nordiske lande sende repræsentanter, og ungdomsgrupperne var også repræsenteret. Mødet blev afholdt fra den 8. til 10. maj. For at det skulle være nemt for de udenlandske deltagere, var der valgt Grand Hotel tæt på Københavns Hovedgård. Nogle af deltagerne ankom allerede om eftermiddagen den 8. maj, for at have tid til sightseeing med en havnerundfart. Heldigvis var det fint vejr, så København kunne opleves fra søsiden i strålende solskin. Tidligt på aftenen var alle kommet, og efter registrering var der aftensmad på Jensens Bøfhus.
Mødet begyndte kl. 9 lørdag morgenen med et program der var sammensat af de fem nordiske stomiforeninger. Der blev blandt mange emner drøftet de forskellige operations¬former, og her viste det sig, at der var en markant forskel landene imellem. Holland havde tidligere på et møde i 2014 spurgt, om Norden ville være med i en undersøgelse om, hvor mange der havde fået Kocks reservoir. Så vidt vides har denne operationsmetode ikke været foretaget i Danmark i de sidste 25 år. Der er ikke en database, hvor det er muligt at få denne information, så derfor ved vi ikke, hvor mange der er i Danmark. Hvis nogen blandt bladets læsere har Kocks reservoir, vil COPA gerne have det at vide.
I Norge er der stadig to hospi¬taler, der kan udfører denne operation. Der er informatio¬ner om, at der er omkring 900 personer i Sverige, der har Kocks reservoir.
Et andet punkt der blev drøftet, er hjælpen til lande med meget ringe forhold for stomiopererede. Som det er de fleste bekendt på baggrund af oplysninger i bladet, hjælper Danmark i Odessaområdet i Ukraine. På trods af den svære situation i landet lykkes det stadig at få sendt hjælpemidler frem til de rette personer. Det har dog været en udfordring, at Odessa kunne få lavet nogle officielle tilladelser for at modtage pakkerne. Island sender også hjælpemidler til Odessa i Ukraine. Sverige hjælper i Simbabwe og Norge hjælper i Serbien.
Fra de tilbagemeldinger der kommer fra de pågældende landes stomiorganisationer, er der stor taknemmelighed over hjælpen.
Alle lande fortalte om, hvorledes stomiopererede får bevilget deres stomihjælpe¬midler. Det er tydeligt, at ”den økonomiske krise” har haft en effekt med landenes vilje til at tilbyde frit valg af alle mulige stomihjælpemidler. Alle lande er helt enige om, at udgifterne til alt hvad der er behov for af nødvendige stomihjælpe¬midler til at have livskvalitet og undgå hudproblemer m.m. skal dækkes af den personlige bevilling.
COPA-filmen blev vist på slutningen af mødet, og den blev rost meget. Der er nu også indlæg med en læge og en stomisygeplejerske, der giver information om stomi. Fil¬men vil senere blive tekstet på engelsk, så den kan vises ved de internationale møder og de nordiske lande vil lægge den på deres hjemmesider. Filmen bliver også sendt til stomiafde¬lingerne på hospitalerne.
Landenes arrangementer i anledning af International Stomidag blev også drøftet. Selv om alle på nuværende tidspunkt har tilrettelagt dagen for 2015, kan man altid hente inspiration fra de andre. Om tre år er der jo en International Stomidag igen. Samtidig med markeringen af stomidagen fejrer Sverige deres 40 års jubilæum. Efter et langt og godt møde, blev det tid til aftensmad, som blev indtaget på hotellet. Det havde regnet det meste af dagen, men om aftenen var det blevet tørvejr, så der var en god mulighed for en tur i Tivoli, så vi kunne overvære det flotte fyrværkeri. For god ordens skyld skal op¬lyses, at entre til Tivoli m.m. selvfølgelig var for deltager¬nes egen regning.
Tidligt søndag var der nogle der skulle rejse hjem, så det var en lille flok, der spiste fro¬kost sammen, inden det var tid til at sige farvel og på gensyn næste år.Leder COPA blad 4 – Juli – august 2015

Siden sidst har der væ¬ret afholdt repræsentantskabsmøde i Danske Handicaporganisationer DH. Alle patientforeninger i DH regi – herunder COPA – samles en gang om året til dette stormøde. Formanden for DH, Thorkild Olesen, skulle for første gang aflægge beretning for de mange sager med problemer og spørgsmål, der har været siden det sidste repræsentantskabsmøde.
samarbejder med KB. Stomiforeningen COPA indstillede Jette Lyngholm, der både er medlem i Patientforeningen for Tarmkræft og Stomiforeningen COPA.
Der vil i Copa-bladet blive informeret, når der er nyt om screeningprogrammerne.
Økonomisk støtte fra to fonde: Forældregruppen har modtaget 54.000 kr. i støtte til deres Familiearrangement i oktober måned. Støtten er fra Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond.
Stomiforeningen COPA har fra Heinrich og Laurine Jessens Fond modtaget 60.000 kr. til aktiviteterne til årets sommer- og weekendophold.
Der er altid glædeligt at modtage støtte fra fonde, der finder vores forening gør en forskel med aktiviteter og støtte til gavn for ligestillede personer.
En stor tak til begge fonde.
Jacob Nossell, foredragsholder, komiker og freelancejournalist har tilbudt at være ”projektleder” til at få udgivet en brochure om ung og stomi. Jacob har en midlertidig stomi. Brochuren laves i samarbejde med repræsentanter fra Ungdomsgruppen i COPA.
Projektet med den nye hjemmeside går støt og roligt fremad. Huset Venture, der udvikler den nye hjemmeside, er virkelig kommet frem til et flot og spændende layout med masser af nye tiltag. Men alt tager tid – ikke kun oste – men også nye hjemmesider.
Kommunerne indgår nye eller forlænger indgåede leveran¬døraftaler på stomihjælpemidler. Heldigvis er langt de fleste kommuner gode til at overholde teksten i Serviceloven om reel brugerinddragelse ved indgåelse af leverandøraftaler.
Stomiforeningen COPA er pt. med i flere udbud. Vi vil gøre alt for, at stomiopererede får en bevilling til de helt rigtige og rette produkter for borgerne.
Der kan af naturlige årsager ikke oplyses, hvor der arbejdes med disse udbud. Så længe udbuddet ikke er offentligt – har deltagerne tavshedspligt.
Her i bladet er der nu et næsten færdigt program til Stomi¬dagen i Odense den 19. september; se side 18. Ønsker man at deltage i dagen bør man kontakte sin lokalforening for evt. samkørsel. Husk alle er velkomne til arrangementet.
NYHED. Kan man løbe med stomi? Ja, selvfølgelig kan man det. I år vil det være muligt at deltage i DHL stafetten i København og Aarhus. Coloplast inviterer deres brugere til denne stafet. Læs mere i bladet side 21 og 33.
Sidste gode nyhed. Nu er det igen muligt, uden forhindringer at sende stomihjælpemidler til vores venner i Odessa, Ukraine. I starten af året var der virkelig store problemer med told og post i Ukraine. På et tidspunkt turde vi ikke sende kasser, da der hos told og post i Kiev var tilbagehold 16 store kasser med stomihjælpemidler.
Vores gode kontaktpersoner i Aarhus, Oksana og hendes mand Mikkel, var en utrolig stor hjælp til at få løst dette problem. Det tog ca. to måneder og mange papirer med diverse forklaringer og underskrifter m.m. Vores venner i Odessa var virkelig taknemlige, da alle kasserne blev frigivet af told og post.Der er et ønske lige nu, jeg personligt kunne tænke mig – kom nu sommer og sol, det har været midsommer – men det er stadig koldt og vådt. Så lige det positive – vi er heldigvis ikke faldt om af hedeslag og græsset er stadig grønt.
Hilsen med håb om bedre vejr, Henning GranslevKosttilskudet Arla Protino kan nu købes i hele landet!

Mange der læser COPA medlemsbladet har sikkert lagt mærke til, at Arla er kommet med en ny produktserie af mejeriprodukter, Arla Protino. Produktet Arla Protino er specielt udviklet til personer med behov for ekstra protein og energi. Desværre har mange haft besvær med at finde produkterne ude i handelen eller haft langt til et apotek, der forhandlede produktet.
Stomiforeningen COPA kan oplyse, at Arla har indgået et samarbejde med supermarkedskæderne Superbest og Meny samt de to indkøbsstederpå nettet, intervare.dk og nemlig.com.
Samarbejdet betyder, at Arla Protino® nu kan købes i hele landet.
Ændringen til det nye samarbejde betyder samtidig, at Arla Protino® ikke længere vil kunne købes på apoteket. Den komplette forhandlerliste kan læses på arla.dk/protino.Arla Protino® serien er skabt i en tæt og givende dialog med aktører inden for sundhedssektoren. Serien består af friske mejeriprodukter specielt udviklet som mellemmåltid til personer med nedsat appetit og/eller behov for ekstra protein og energi.

Læs mere på Arlas hjemmesideLeder COPA blad nr 3 – maj/juni 2015

Årets sommertilbud om ophold på Golf Hotel Viborg er ble¬vet det store hit for at komme ud og opleve det danske sommerland. Der er over 75 tilmeldinger til de 52 pladser. Det er både godt og skidt. Fint for jer der kommer med, men desværre vil der være afslag til mange COPA medlemmer, der har været på COPA sommerophold mange gange.
Til jer, der i år ikke kommer med, må I huske, at der kommer helt bestemt også et tilbud om sommerophold næste år. Så bliver det jeres tur til at komme med.
I det nye blad er der et tilbud om weekendophold i Ringkøbing. Måske kan det være et alternativ til jeres ønske om sommeropholdet?
Til COPA filmen er der nu lavet filmklip med læge og stomisygeplejerske. Overlæge Anders Tøttrup, Aarhus Sygehus fortæller om stomityper m.m. og stomisygeplejerske Birthe Nissen, Aarhus Sygehus giver information om stomiambulatoriernes tilbud med råd og vejledning til at klare de problemer, der ofte i starten kan være med det nye liv som stomiopereret.
Den 11. april var der hovedbestyrelsesmøde i Stomiforeningen COPA. Morten Holmgaard, forældregruppen i COPA fremlagde på mødet en råskitse til en ny COPA hjemmeside. På hovedbestyrelsesmødet i 2014 blev der nedsat en arbejdsgruppe til at komme med ideer til en ny hjemmeside, der med et helt nyt lay out bliver tilpasset nutidens ”surfere” på nettet heriblandt også tilbud om flere lukkede facebook grupper.
Planen er, at en næsten færdig ny hjemmeside kan vises, når hovedbestyrelsen igen mødes i november i år.
Hovedbestyrelsen var også enige om, at interessegruppen FAP i Stomiforeningen COPA indgår et samarbejde med Tarmkræftforeningen. Både Stomiforeningen COPA og Tarmkræftforeningen mødes ofte i patientstøtteforeningen i KB. Begge foreninger har stomiopererede men ikke så mange medlemmer, så det kan være svært at få god tilslutning til arrangementer. Ved et samarbejde kan udgifter deles til fælles-arrangementer med oplægsholdere og leje af mødelokaler m.m.
Alle svar fra den store spørgeundersøgelse om stomi og tabu kan nu læses på hjemmesiden. Både Coloplast og Stomiforeningen COPA har lagt den flotte brochure på hjemmesiderne. Mange af svarene vil helt sikkert også for jer være noget overraskende. Ikke mindst, men heldigvis, at langt de fleste stomioperede (64%) er tilfredse med kommunernes sagsbehandleres forståelse for deres behov om de rette stomihjælpemidler. 24% ved ikke om de er tilfredse. Kort sagt, er det ”kun” ca. 10% af de stomiopererede, der ikke er tilfredse. Men selvfølgelig bør og skal de sidste 10% også kunne få forståelse fra sagsbehandlerne om deres behov til deres ønsker om stomihjælpemidler.
Normalt læser og hører man meget ofte kun om de negative oplevelser i hverdagen. Så det er vel rimeligt at takke de forstående og kompetente medarbejdere rundt i landets mange kommuner. Nu vil flere så tænke, ja det manglede da bare at de udfører deres hverv til borgerens tilfredshed! Tænk så lige, Vi vil alle gerne roses – bare en gang imellem. Læs mange flere fakta og svar på hjemmesiden.
Lørdag den 19. september afholder Stomiforeningen COPA et stort landsarrangement i Odense i forbindelse med WOD – World Ostomy Day. I 1993 blev den første WOD dag afholdt rundt i verdens stomiforeninger. Herefter blev det vedtaget at holde WOD dagen hvert 3 år. Lige nu er forretningsudvalget i fuld gang med forberedelserne. Der er givet tilsagn fra producenter, leverandører og flere læger til at deltage i dagen, der holdes på Radisson Blue Hotel H.C. Andersen, Odense. Arrangementet er for alle COPA medlemmer og alle der har interesse om Stomiforeningen COPA og stomi. Hvis du/I har lyst at komme til arrangementet, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der kommer flere informationer i næste blad.
Nu er det forår, solen varmer dejligt, træer og buske springer ud, og der er mange ekstra fridage. Nyd den lyse og varme tid. Jeg personligt håber på en lang og varm sommer. Skulle det blive for varmt, så husk, det bliver både koldt og dårligt vejr igen.
Mange varme forårshilsener, Henning Granslev


Pressemeddelelse fra Foreningen af Pårørende i Danmark

Du bliver syg af at være pårørende:
Se mere under artiklen Du bliver syg af at være pårørende: