Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Leder blad 2 2016

Dato: 23. februar 2016

I sidste COPA blad var der omtale af en af flere kommuners fortolkning af servicelovens §112 vedr. bevilling til hjælpemidler. Der blev også oplyst, at Stomiforeningen COPA havde sendt et brev til et medlem i Folketingets Socialudvalg om hjælp til at bede socialministeren tage hånd om problemet.
Desværre er der til dato (den 14. februar 2016) intet sket i processen.

Det føles som om borgernes problemer med at få bevilling til de rette stomihjælpemidler ikke er et særligt spændende område, som politikerne vil gøre noget ved – her og nu.
Forhåbentligt vil der komme fokus på problemet efter den 30. marts, når der er informationer om problemerne i et magasin fra Media Planet ”Mænds Helse” der er med i Morgenavisen Jyllands-Posten.
Her vil der bl.a. være artikler om stomi. En journalist fra media Planet henvendte sig til Stomiforeningen COPA for at høre, om der var specielle problemer med at leve med en stomi.
Jeg fortalte, at mange borgere har problemer med at få bevilget de ønskede stomihjælpemidler.
Journalisten fik kopier af breve med beskrivelser om problemet. Der er sendt breve til både Kommunernes Landsforening, Regionerne, og ministerier.
Journalisten vil prøve at få en kommentar fra nogle af de ansvarlige politikere/embedsmænd. Nu må vi se, om det giver bonus.

Der er bl.a. følgende eksempler. En borger med skyllestomi / (gennem 10 år) flytter fra Middelfart til Odense. Pludselig kan vedkommende så ikke få katetre m.m. til at passe sin skyllestomi. Odense Kommune mener, det er en sag for sygehuset at dække udgifterne til dette.
En borger på Sjælland flytter til en anden kommune, også på Sjælland. Borgeren har hidtil haft bevilling til 2-3 kolostomiposer pr. dag. Tilflytterkommunen mener, at en pose om dagen må være passende. Stomiforeningen COPA kontaktede sagsbehandleren og spurgte om begrundelse for denne ændring. Telefonopringningen løste problemet, så borgeren igen må bruge poser som hidtil.

Stomiforeningen COPA har erfaret, at nogle kommuner og sygehuse næsten bliver presset til at anbefale/bruge nærmere bestemte stomihjælpemidler til de stomiopererede.
Det er helt i strid med loven. Der står i loven, kommunen dækker udgifterne til de bedst egnede og billigste produkter. Men produktvalget skal være efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger. Der er ikke standardløsninger.
Det er aldeles uacceptabel, hvis fremtiden for de stomioprerede bliver et stærkt begrænset valg af stomihjælpemidler. Nogle kommuners sagsbehandlere oplyser følgende: Det hjælpemiddel, som vi tilbyder, du kan få bevilget, er helt som det produkt du hidtil har brugt. Det passer ikke. Producenterne har ikke de samme produkter. De har lignende produkter til både kolo- ileo- og urostomi. Det er korrekt, men de er forskellige.
Jeg må desværre også medgive, at nogle gange ender sager med to parter, der overhovedet ikke kan tale sammen. Der har været en ret så grov tone i sagen (fra begge sider). Husk, at sige bestemt, men ordentligt, hvad du mener i din sag. Det gælder selvfølgelig fra begge sider.

Det skal slås helt fast. Mange kommuner overholder loven til punkt og prikke – helt uden problemer for de stomiopererede. Sådan skal det også være.
Men hvorfor f….. kan de andre så ikke gøre det samme. Vi bor i Danmark. Her bør alle borgere behandles ordentligt og ens, uanset bopælskommune. Og jeg mener, efter lovens regler og ikke tilfældige egne regler i kommunen.

Hvis man ikke får de hjælpemidler, man ønsker, skal man klage og bede om et skriftligt svar med begrundelse for afslaget. Giv ikke op. Jeg er klar over mange opgiver og siger, nå sådan er nok, kommunen har vel ret.
Hold ud og kæmp for din ret. Stomiforeningen COPA vil kæmpe videre. Det hjælper ikke at give op. Sammen står vi stærkere. Det hjælper heller ikke at løbe skrigende væk fra problemet. Din stomi følger med, hvor du løber hen.

Puha – det var ikke nogen særlig opløftende og positiv læsning.
Der er dog heldigvis også gode ting her i livet. Sommeren venter forude.
I bladet er der i uge 26 tilbud om sommerophold på Golf Hotel, Viborg.
Det var en stor succes sidste år. Jer der ikke kom med i 2015, har så muligheden i år.

Jeg vil slutte med et ønske om en rigtig god påske og en dejlig varm tid i de kommende måneder.