Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Urostomi – urinvejsstomi

Skrevet af: COPA
Dato: 18. januar 2016

Anlæggelse af en urostomi indebærer, at man tager et stykke af tyndtarmen, fører urinlederne (stykket mellem nyrerne og blæren) og syr dem fast til tarmstykket. Den anden ende af tarmstykket føres ud gennem bugvæggen som en stomi. Den placeres som regel på bugens højre side nedenfor navlen.

Læs mere om urostomi, operationen og komplikationer til en urostomi herunder.

Du er også velkommen til at besøge forummet, hvor du kan stille spørgsmål om urostomi.

Hvem kan få Urostomi?

Almindelige årsager til urostomi:

  • Svulster i i urinblæren, som er af en sådan karakter, at blæren må fjernes
  • Blæresvigt pga. sygdom i nerverne.
  • Kronisk betændelse i blæren.
  • Svær urin-inkontinens som ikke forbedres af anden behandling.
  • Sygdomme af neurologisk art, som f.eks. sklerose og lammelser.

Operationen

Urinblæren fjernes ved operationen. Der anvendes et 15-20 cm langt stykke af tyndtarmen til konstruktion af stomien, Urinlederne kobles til den ene ende af tarmstykket, den anden ende føres gennem bugvæggen og sys fast. Stomiens længde er ca. 2-3 cm. Urostomien kan også laves ved at urinleder føres ud til huden, hvorefter der placeres et permanent kateter.

Komplikationer

Komplikationer som bandagerings- og hudproblemer kan forekomme. De fleste bandager, som anvendes er todelsbandager der består af en klæbeplade og en tømbar pose som fæstnes på klæbepladen. Posen som rummer 3-5 dl har en tilbageløbsventil, der forhindrer at der sker tilbageløb til stomien.

Kontinent urostomi – Mitrofanoff

Kontinent urostomi – “reservoir” – er en kirurgisk behandling som muliggør at patienten selv kan kontrollere tømningen af “blæren” og derfor ikke behøver at anvende stomipose. Reservoiret bliver lavet af tynd eller tyk tarm, placeres i bughulen og føres gennem bugvæggen. Reservoiret tømmes flere gange dagligt gennem et kateter der føres ind i reservoiret gennem stomiåbningen.

Hvem kan få kontinent urostomi?

StomitypeDen kontinente urostomi kan være et alternativ til konventionel urostomi. For at få en kontinent urostomi bør patienten, ikke være under 10 år og heller ikke over 80 år. Når grundsygdommen ikke er cancer men f.eks. neurologisk anbefales ofte en kontinent urostomi. Nedsat nyrefunktion er en faktor som ved kontinent urostomi øger risikoen for saltbalanceforstyrrelser, fordi urinen står i reservoiret i flere timer. Kraftig fedme mindsker muligheden for at konstruere et velfungerende reservoir.