Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Det rette stomihjælpemiddel gør en stor forskel

Dato: 18. september 2016

Åben hele rapporten som pdf (åbner i en ny fane)

Der er stor værdi i, at kommunerne tilbyder en bred vifte af stomihjælpemidler, så den enkelte borger kan få det rette hjælpemiddel. Det gavner nemlig både livskvaliteten for den enkelte og samfundsøkonomien som helhed.
Det viser en analyse baseret på et spørgeskema blandt COPAs medlemmer i juni-måned, hvor man spurgte til dagligdagen med stomi og stomihjælpemidler. Det er en af de største danske undersøgelser om stomipleje og du kan læse om resultaterne lige her.

Da alle menneskekroppe er forskellige er der behov for et bredt udvalg af hjælpemidler for at sikre, at alle stomiopererede kan få de hjælpemidler der passer netop dem. Det er også hovedkonklusionen på en helt ny rapport fra Copenhagen Economics kaldet ”Værdien af et bredt udvalg af stomihjælpemidler”. Analysen er foretaget på initiativ af Coloplast Danmark og konklusionerne er baseret på et større spørgeskema blandt COPAs medlemmer i juni 2016. Rapporten skildrer hvorfor et bredt udvalg af hjælpemidler giver mening for den enkelte og for samfundet. Det rette produktmatch (altså at produktet passer den stomiopererede) har nemlig stor betydning for livskvaliteten og samfundsøkonomien.
Eksempelvis betyder det rette produkt færre gener på grund af lækage, hudproblemer og ballooning (når posen pustes op indefra) og ikke mindst også færre bekymringer. Samtidig giver det
bedste produktmatch en bedre samfundsøkonomi, blandt andet som et resultat af reduceret produktforbrug og færre konsultationer med stomisygeplejersken.

Livskvaliteten stiger når hjælpemidlet passer
At få opereret en stomi kan påvirke ens liv på mange måder. Derfor er det også vigtigt at få et hjælpemiddel, der fungerer bedst muligt. Det rette produkt for den enkelte kan nemlig reducerer lækage, hudproblemer og ballooning – tre af de største udfordringer relateret til det at leve med en stomi. Det ved vi fra egen krop og fra litteraturen om stomipleje, men nu også fra undersøgelsen blandt COPAs medlemmer. Lækage reduceres ifølge undersøgelsen med hele 70% ved et bedre produktmatch og ballooning med 33%. Samtidig reduceres hudproblemer også for en stor del af respondenterne. Nok så vigtigt, så betyder hjælpemidlet også meget for bekymringen om lækage og hudproblemer, der reduceres med henholdsvis 28% og 13% ved brug af det rette produkt.

Undersøgelsen bekræfter altså, at bekymringerne kan mindskes kraftigt med et produkt, der passer til kroppen, hvilket har stor betydning for den enkeltes adfærd og livskvalitet. Som det bemærkes i rapporten: ”Samlet set viser den gennemførte undersøgelse, at den brede adgang til stomihjælpemidler, og det at skifte til et produkt der matcher bedre, giver færre gener og dermed mulighed for højere livskvalitet blandt de stomiopererede”.

Bedre match: Færre gener, færre produkter
og færre besøg hos stomisygeplejersken Undersøgelsen peger også på, at et bedre produktmatch giver et fald i antal af brugte produkter. Når produktet passer og ikke gi-ver komplikationer, så beholder man posen på lidt længere. Det giver eksempelvis et fald i produktforbrug på 17% for dem, der bruger 1-dels produkter. Det er da en besparelse, der er værd at tage med i betragtningerne når man skal indkøbe produkter. Når man har færre komplikationer og gener, så har man også færre besøg hos stomisygeplejersken til vejledning eller behandling, bekræfter undersøgelsen. Det er godt for den enkelte og godt for trækket på vores fælles sundhedssystem.

Arbejdsevnen påvirkes også af hjælpemidlet
En god nats søvn betyder meget for vores produktivitet dagen ef-ter. Mange stomiopererede oplever desværre, at de bliver forstyr-ret i nattesøvnen, typisk på grund af ballooning. Faktisk er antal nætter med afbrudt søvn helt oppe på 5-6 per uge blandt respon-denterne, dog har man ca. en halv nat mere med uforstyrret søvn per uge ved et bedre produktmatch. Ifølge rapporten fra Copen-hagen Economics, falder produktiviteten med 23% på dage efter afbrudt søvn. Det giver uvægerligt nogle udfordringer når man skal på arbejde dagen efter nætter, hvor man eksempelvis har været vågen for at skifte stomiposen. Undersøgelsen viser også, at hjælpemidlet kan påvirke motivationen for at søge bestemte job, der fx kræver hård fysisk aktivitet, deltagelse i store for-samlinger eller rejseaktivitet. Det påvirker altså både adfærden for den enkelte i jobsøgningen, men betyder altså også noget for fleksibiliteten og produktiviteten på det samlede arbejdsmarked. Rapporten belyser også, at 6% af respondenterne i den arbejds-dygtige alder helt har trukket sig fra arbejdsmarkedet på grund af deres stomi – det er immervæk en stor procentdel, der begrænser individet og påvirker samfundsøkonomien negativt.

Sundere økonomi for hele samfundet
Samlet set konkluderer rapporten, at med den nuværende brede adgang til hjælpemidler, så er de offentlige budgetter 65 millio-ner kroner sundere og velstanden 41 millioner kroner større, end det havde været tilfældet uden den brede adgang. Det skyldes foreksempel de reducerede udgifter til hjælpemidler og sundheds-omkostninger, samt den højere produktivitet og senere tilbage-trækning fra arbejdsmarkedet. Sagt med andre ord, så fører 1 krone brugt i det offentlige sundhedssystem på stomihjælpe- midler altså ikke til en forværring af de offentlige budgetter på 1 krone. Man skal nemlig modregne de positive gevinster ved et rigtigt produktmatch. Det giver altså mening for kommunerne at sikre sig et bredt udbud og at foretage den konkrete, individuelle vurdering af den enkelte borgers behov.
Sådanne økonomiske overvejelser bør indgå i alle beslutninger om udvalget af stomihjælpemidler.

Nye løsninger hele tiden – COPA arbejder for dig
Fra tidligere undersøgelser ved vi at kun ca. hver anden stomi-opererede har prøvet at skifte hjælpemiddel. Men med denne nye rapport for øje, så kan det være godt at huske på, at der løbende kommer nye produkter og at der trods alt er sket meget indenfor stomiplejen de sidste årtier. Så det kan være værd at undersøge nye løsninger, hvis man oplever gener eller komplikationer. Undersøgelsen giver også hos COPA et bedre indblik i livet med stomi og vi vil i vores videre arbejde sørge for at sprede budska-bet til alle, der måtte have en interesse i området: Det rette stomi-hjælpemiddel gør en forskel for den enkelte og for samfundet.

FAKTA

Værdien af et bredt udvalg af stomihjælpemidler
Analysen er baseret på et spørgeskema sendt til alle med en  registreret mail-adresse hos COPA (540 respondenter) i juni 2016. En af de største danske stomi-undersøgelser nogensinde.
Udarbejdet af konsulentbureauet Copenhagen Economics på opdrag fra Coloplast Danmark