Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Fra landsformanden

Dato: 15. maj 2024

Der er stadig en del udfordringer med det store fællesudbud.
Desværre er der i nogle kommuner problemer med fra start at få tildelt nogle af de produkter, der var i den gamle leverandøraftale.

Det er ikke rimeligt. COPA medlemmer, der har deltaget i mange af regionsmøderne, er af den overbevisning, at der i den nye aftale ikke ville være problemer med at få tildelt de produkter, stomiopererede hidtil havde på deres bevilling.

Flere kommuner har kreative tolkninger om, hvorledes bevillingerne skal håndteres til borgerne, der hidtil havde fået stomihjælpemidler, der nu ikke er med på den fællesindkøbslisten.

I Aarhus kommune fungerer aftalen helt perfekt. Borgerne får en bevilling til de produkter, der var i deres ”gamle” bevilling. Det er også blevet en mere smidig håndtering af bevillingerne i Odense kommune. Mange politikere taler om at der, uanset bopælskommune, ikke skal være ulighed i sundhedsvæsenet. Der er langt til at komme i mål.

Når COPA får information om problemer med bestilling af hjælpemidler, kontakter vi kommunens sagsbehandlere/indkøbsafdeling. Deres medarbejdere ønsker, at borgerne bliver betjent bedst muligt.

Husk venligst, kommunens sagsbehandler/stomisygeplejerske er budbringer, der har fået ordre fra højere sted.

På COPA Facebook er der en del indlæg om problemet, både negative men heldigvis også positive. Da mange kommuner nu er med i aftalen kan det være svært at forklare, hvorfor det kan fungere i nogle kommuner og ikke i andre.

Det fælles Service Center er også en udfordring. Der arbejdes på sagen.

Udpluk fra pressemeddelelse udsendt fra de to regioner december 2022 Regioner og kommuner indgår banebrydende fælles udbud af stomi-produkter “Borgeren sættes for alvor i centrum, når regioner og kommuner i Midtjylland og Syddanmark går sammen om et udbud, der sikrer borgerne adgang til de samme stomiprodukter på tværs af administrative grænser og pengekasser. Samtidig vil et fælles
servicecenter, websystem og lagerløsning gøre det lettere for borgere med stomi at bestille de nødvendige produkter og få vejledning.

Som stomi-opereret er det afgørende, at produkterne passer til ens krop, så man undgår gener, lækage og har mulighed for at fungere mest optimalt i dagligdagen. Mange stomi-patienter oplever dog ofte, at de produkter, de har fået udleveret på hospitalet og er blevet fortrolige med, ikke er mulige at bestille, når de er udskrevet fra hospitalet og skal bestille produkterne igennem
kommunen.

Årsagen er, at kommuner og regioner ikke køber stomi-produkterne fra samme leverandører og derfor ikke nødvendigvis har adgang til de samme produkter. Ofte bliver det starten på en længere proces, hvor borgeren skal ansøge kommunen om et særligt – og måske væsentligt dyrere – produkt. Det kan skabe utryghed hos borgeren, som i forvejen er i en ny og sårbar situation efter at være blevet opereret med stomi.

Det bliver nu lavet om med det fælles udbud af stomiprodukter, hvor Region Midtjylland, Region Syddanmark og de fleste kommuner i de to regioner fremover vil tilbyde borgerne et fælles produktsortiment, fælles lagre og et fælles websystem at bestille igennem.

Samarbejdet mellem kommuner og regioner glæder i høj grad regionsrådsformanden i Region Midtjylland, Anders Kühnau: ”Med det tværsektorielle samarbejde får vi løst flere udfordringer på én gang til gavn for borgeren, som vil opleve et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Samtidig er der et kæmpe potentiale i at lave fælles udbud og optimere processer og borgerforløb på tværs af kommuner og regioner. Denne model kan skaleres til at omfatte endnu flere regioner og kommuner, ligesom løsningen med et fælles servicecenter og websystem kan bruges til sundhedsprodukter for andre borgergrupper. Det er noget, vi skal se nærmere på fremadrettet.”

Fremtiden
Om et par måneder er det et år siden, de første kommuner kom med i aftalen. Inden start blev der udsendt et spørgeskema med en tilfredshedsundersøgelse i den gamle leveringsaftale. Region Syddanmark og Region Midtjylland har lovet at sende et lignende skema efter et års implementering med den nye aftale. Det er vigtigt at flest muligt besvarer skemaet.

Efterlysning
Unge og modne COPA rådgivere er en mangelvare. Vores forenings store udfordring er at få rekrutteret ”yngre modeller”: både kvinder og mænd. Derfor blev alle lokalforeninger bedt om at sende en liste med de rådgivere, der bliver brugt. På sekretariatet skal der være en opdateret liste.

Er der stomiopererede, der ønsker at være en del af COPA rådgiverkorpset, kontakt da venligst sekretariatet eller din lokalforening. COPA ser frem til, at der kommer nye rådgivere på vores liste.I kan være med til at gøre en forskel for nuværende og kommende stomiopererede.

Ukraine
I uge 17 ankom en transport med hjælp fra foreningen ”Bevar Ukraine” frem til Odesa. Der var 16 EU paller med stomihjælpermidler m.m. På grund af, at udgifterne til transport er steget ret kraftigt, er COPA er nødsaget til at finde økonomisk støtte til at dække de stigende udgifter.

Hvis COPA medlemmer har ideer eller kendskab til firmaer, COPA evt. kan ansøge om økonomisk støtte, vil COPA være taknemlig for at I sender en mail eller ringer til sekretariatet@copa.dk tlf. 57673525 eller h.granslev@gmail.com tlf. 70213525.

Foråret er kommet – men er noget ustabilt
Efter kalenderen er det blevet forår. Træer, buske og blomster har forstået budskabet. Stauder og blomsterløgene er i fuld gang med at vise deres farver. Dagene er blevet længere, selv om mange dage har været regnfulde med trist gråvejr og ret blæsende.

Lad os se fremad – det må blive bedre. Nyd den kommende tid med sol, varme og hygge i udendørslivet og med tid til at slappe af efter en tur i skoven eller efter lidt havearbejde.