Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Pårørende til personer med kolorektal kræft søges til interviewkandidatspeciale

Dato: 13. januar 2023

Vi er to sygeplejersker, som netop har påbegyndt vores afsluttende
kandidatspeciale.
Vores speciale har pårørendes oplevelser og behov for støtte fra sundhedsvæsenet som omdrejningspunkt.
I dag anses pårørende som en stor ressource – men er der balance i de opgaver pårørende tildeles og den støtte de tilbydes? Dette ønsker vi at undersøge.

Dit perspektiv er vigtig for vores speciales resultat, og vi håber derfor at DU har lyst til at deltage.

Hvad kræver det af dig?

  • Et interview á max en times varighed
  • Interviewet vil blive afholdt i februar/marts måned.
  • Dato, tid og sted vil aftales i samarbejde med dig, således det passer ind i din hverdag.

Ønsker du at deltage eller blot høre mere om specialet, så tøv ikke med at
kontakte os for nærmere info.

Vi håber at høre fra dig.
Med Venlig hilsen
Celina Skovbjerg og Pernille Olesen Stud. Cand, Cur. Syddansk Universitet
Tlf.: 29 85 64 96 / 26 37 24 93
E-mail: cesko21@student.sdu.dk / peole21@student.sdu.dk