Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Nordisk komitemøde i København maj 2015

Dato: 31. juli 2015

Billede
Samarbejdsmøderne mellem de nordiske lande går på skift, og i år var det Danmarks tur til at være vært for vore søsterorganisationer. Heldigvis kunne alle de nordiske lande sende repræsentanter, og ungdomsgrupperne var også repræsenteret. Mødet blev afholdt fra den 8. til 10. maj. For at det skulle være nemt for de udenlandske deltagere, var der valgt Grand Hotel tæt på Københavns Hovedgård. Nogle af deltagerne ankom allerede om eftermiddagen den 8. maj, for at have tid til sightseeing med en havnerundfart. Heldigvis var det fint vejr, så København kunne opleves fra søsiden i strålende solskin. Tidligt på aftenen var alle kommet, og efter registrering var der aftensmad på Jensens Bøfhus.
Mødet begyndte kl. 9 lørdag morgenen med et program der var sammensat af de fem nordiske stomiforeninger. Der blev blandt mange emner drøftet de forskellige operations¬former, og her viste det sig, at der var en markant forskel landene imellem. Holland havde tidligere på et møde i 2014 spurgt, om Norden ville være med i en undersøgelse om, hvor mange der havde fået Kocks reservoir. Så vidt vides har denne operationsmetode ikke været foretaget i Danmark i de sidste 25 år. Der er ikke en database, hvor det er muligt at få denne information, så derfor ved vi ikke, hvor mange der er i Danmark. Hvis nogen blandt bladets læsere har Kocks reservoir, vil COPA gerne have det at vide.
I Norge er der stadig to hospi¬taler, der kan udfører denne operation. Der er informatio¬ner om, at der er omkring 900 personer i Sverige, der har Kocks reservoir.
Et andet punkt der blev drøftet, er hjælpen til lande med meget ringe forhold for stomiopererede. Som det er de fleste bekendt på baggrund af oplysninger i bladet, hjælper Danmark i Odessaområdet i Ukraine. På trods af den svære situation i landet lykkes det stadig at få sendt hjælpemidler frem til de rette personer. Det har dog været en udfordring, at Odessa kunne få lavet nogle officielle tilladelser for at modtage pakkerne. Island sender også hjælpemidler til Odessa i Ukraine. Sverige hjælper i Simbabwe og Norge hjælper i Serbien.
Fra de tilbagemeldinger der kommer fra de pågældende landes stomiorganisationer, er der stor taknemmelighed over hjælpen.
Alle lande fortalte om, hvorledes stomiopererede får bevilget deres stomihjælpe¬midler. Det er tydeligt, at ”den økonomiske krise” har haft en effekt med landenes vilje til at tilbyde frit valg af alle mulige stomihjælpemidler. Alle lande er helt enige om, at udgifterne til alt hvad der er behov for af nødvendige stomihjælpe¬midler til at have livskvalitet og undgå hudproblemer m.m. skal dækkes af den personlige bevilling.
COPA-filmen blev vist på slutningen af mødet, og den blev rost meget. Der er nu også indlæg med en læge og en stomisygeplejerske, der giver information om stomi. Fil¬men vil senere blive tekstet på engelsk, så den kan vises ved de internationale møder og de nordiske lande vil lægge den på deres hjemmesider. Filmen bliver også sendt til stomiafde¬lingerne på hospitalerne.
Landenes arrangementer i anledning af International Stomidag blev også drøftet. Selv om alle på nuværende tidspunkt har tilrettelagt dagen for 2015, kan man altid hente inspiration fra de andre. Om tre år er der jo en International Stomidag igen. Samtidig med markeringen af stomidagen fejrer Sverige deres 40 års jubilæum. Efter et langt og godt møde, blev det tid til aftensmad, som blev indtaget på hotellet. Det havde regnet det meste af dagen, men om aftenen var det blevet tørvejr, så der var en god mulighed for en tur i Tivoli, så vi kunne overvære det flotte fyrværkeri. For god ordens skyld skal op¬lyses, at entre til Tivoli m.m. selvfølgelig var for deltager¬nes egen regning.
Tidligt søndag var der nogle der skulle rejse hjem, så det var en lille flok, der spiste fro¬kost sammen, inden det var tid til at sige farvel og på gensyn næste år.