Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Leder fra COPA bladet 4/2014

Dato: 11. juli 2014

I bladet er der informa¬tioner fra den store spørgeundersøgelse om ‘Stomi og Tabu’. De mange svar på spørgsmålene er blevet behandlet og indsamlet i databaser, så det nu er muligt at fremlægge helt konkret viden og fakta fra undersøgelsen.
Næste skridt vil være at få dagspressen til at skrive om resultatet på spørgsmålet om myten: at tale om stomi er stadig et stort tabu.
Hejs flaget, der er der lys forude til at medlemmerne i Stor¬strøm Nord og Lolland/Falster. Under siderne for lokal¬foreningerne kan der læses om et kommende møde, der holdes lørdag den 16. august i Vordingborg. Alle er velkommen. COPA ser frem til et positivt møde, der gerne skal resultere i at få valgt et par nye bestyrelser i de to lokalforeninger.
Går alt som vi håber, er alle lokalforeningerne atter aktive med tilbud om arrangementer til deres lokale medlemmer.
COPA filmen er nu næsten klar til at få premiere på hjem¬mesiden. Der mangler kun et par små tilpasninger bl.a. med speaken i filmen.
Når den er klar, bliver den straks lagt på hjemmesiden som blikfang til at få COPA mere synlig som en patientforening med plads til alle – uanset alder.
Det er rejsetid – heldigvis også for mange med stomi. Meget skal man huske at pakke i kufferten. Men i år er der noget helt nyt. Husk – det gule Sygesikringsbevis er ikke mere gyldig fra den 1. august 2014. I stedet skal man benytte det blå EU – sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.
Her kan læses mere om kortet:
Borger.dk om EU-sygesikringskortet
Patientombuddet om EU-sygesikringskortet.
Mange kommuner har en anstrengt økonomi. Dagligt kan man læse om problemer, kommunerne har med at holde sig til loven vedr. borgernes ret til ydelser og bevillinger efter servicelovens bestemmelser. Mange personer med stomi har væ¬ret ramt af kommunernes besynderlige og opfindsomme måder til at tænke anderledes på en bevillings ordlyd til stomihjælpmidler efter Servicelovens §112.
Jeg skrev i sidste Copa-blad om Aarhus Kommune, der havde givet fejlagtige informationer til borgerne om leverandørskifte på stomihjælpemidler. Nu er det over 3 måneder siden, sagen startede. Og jeg må sige, det ikke er lykkedes at løse diverse pro¬blemer for alle stomiopererede, der har ønsket at beholde deres tidligere leverandør.
Jeg vil ikke skrive præcist om de fejl, der er begået fra kom¬munens side. Det vil kun medvirke til en stor undren. Det er en rigtig ”god” og ægte Aarhus historie. Andre kommuner bør ikke efterligne denne udgave.
Problemet løses forhåbentligt den 7. juli på et møde med rådmand Jette Skive, Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Kolding Kommune har i nye bevillinger til borgerne pludse¬lig ændret et produkt til et lignende produkt. Forklaringer er følgende: Kommunen skal bevilge det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, hvorfor du ikke længere kan bestille dit tidligere produkt.
Sagsbehandlerne har uden at inddrage brugerne valgt et produkt. Hvordan kan de vurdere, hvad der er det bedst egnede hjælpemiddel. De har kun set på prisen. Det er helt uacceptabelt.
Jeg har haft en kort samtale med Martin Dam, formand for Kommunernes Landsforening, om de mange problemer med bevillinger til stomihjælpemidler. Det er ikke rimeligt, at der skal være så store forskellige vurderinger om, hvilke stomihjælpemidler kommunerne vil udstede en bevilling til. Der er ikke nogen, der bruger flere poser, plader m.m. end nødvendigt.
Repræsentanter fra Stomiforeningen COPA deltager årligt i mange møder med repræsentanter, der har relation til stomiverdenen. Bl.a. har vi været til et møde med Medico indu¬striens organisation.
Vi har aftalt at holde et årligt møde, hvor vi udveksler syns¬punkter om, hvorledes vi sammen kan påvirke producenterne og leverandørerne af hjælpemidler m.m. til at sætte borgerne i fokus og medvirke til borgernes tilfredshed på sundhedsområdet.
Der har været afholdt det årlige repræsentantskabsmøde i KB. Patientforeningerne, der samarbejder i KB regi er inviteret til mødet. Her kan der udveksles synspunkter om alt muligt, der har relation til samarbejde på tværs af patientforeningerne. Netværk for Tarmkræft og Stomiforeningen COPA vil prøve at holde en fælles temadag omtarmkræft. Mange med diagnosen tarmkræft vil få anlagt en stomi. Derfor vil det være oplagt med en fælles temadag. Det vil blive i marts måned 2015.
I mange år har der hvert 3. år været afholdt en Verdens Stomi¬dag – altid den første lørdag i oktober. Næste stomidag vil være i 2015 lørdag den 3. oktober.
Stomiforeningen COPA vil arrangere en stor landsdækkende stomidag. Ikke som de sidste mange gange med arrangementer over hele landet.
Dagen er tænkt som en stor temadag, hvor alle med interesse om stomi er velkommen.
En meget positiv information for mange og ret negativ for andre medlemmer. Weekendarrangement i Ringkøbing den 29. august til den 31. august er helt udsolgt. De er endda over 20 på venteliste.
Kort sagt – et weekendarrangement i Jylland kan tiltrække medlemmer, men et arrangement på Sjælland – det er altså ikke det store hit.
Det var alt for denne gang. Lidt af hvert – surt og sødt. Så¬ledes er livet og dagligdagen. Husk dog, at når der er flest positive dage, så er livet stadig rart.
Nyd solen og ferien. Hvis du synes, puha hvor er der varmt, så glæd dig til den mørke og kolde tid. Den skal nok komme igen i år. Forsat god sommer til jer alle.