Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Leder fra blad 3 2016

Dato: 4. maj 2016

I det nye medlemsblad er der indlagt et spørgeskema om et kommende produkt: Stomaguard. På et COPA rådgiver-møde i 2014 blev Stomaguard præsenteret af Jørgen-Ulrik Brandt, der har udviklet produktet. Det var dog ikke det helt færdige produkt. Men en billedserie viste, hvorledes produktet kan/skal anvendes. Mange af COPA rådgiverne var positive overfor Stomaguard. Aftalen med Stomaguard blev, at der kunne tilbydes afprøvning, når produktet var færdigt.

V i må erkende, at der hele tiden bliver udviklet nye stomi-hjælpemidler. Så er det op til enkelte bruger at tage stilling til, om man ønsker at være testperson.Heldigvis har vi fleste fundet det helt rigtige produkt, og vil derfor ikke uden videre være ”forsøgskaniner”. Stomiopererede er ”tryghedsnarkomaner”.
Vi bør bare huske, at uden udvikling og test af nye produkter vil verdenen stå stille.

Stomiforeningen COPA får meget ofte henvendelser fra studerende på sygepleje- social- og sundhedsskoler om hjælp til at finde personer, der vil besvare spørgeskemaer, der skal bruges til deres studie et projekt eller i en afhandling. Skemaerne får COPA altid til gennemlæsning. inden der tages stilling til, om vi kan tilbyde, at de skriver om deres ønsker i COPA Forum.

Herefter er det helt op til enkelte person, om man vil deltage og udfylde et spørgeskema eller blive interviewet af en studerede.

COPA og Facebook. Flere brugere af Facebook har udtrykt forskellige meninger, om det ikke næsten er en pligt, at medlemmer i COPA Forretningsudvalget er med i COPA Facebook gruppen.
P å det sidste møde i forretningsudvalget blev det besluttet, at FU medlem Svend Larsen. København/Frederiksberg tilmelder sig COAP Facebook gruppen.
Svend vil fremover videregive det øvrige FU informationer, om Facebook aktiviteter, der kan have almen interesse for FU.

COPA Sommeropholdet i Viborg bliver også i år fuldtegnet. Så det var åbenbart en god ide, at i 2016 tilbydes næsten samme arrangement som i 2015 på Golf Hotel, Viborg.
I bladet er der tilbud om et weekendophold på Tornøes Hotel i Kerteminde. Så har du/i lyst til et par dage med afslapning og maden serveret er det muligt.

I sidste blad blev der informeret om et magasin Mænds Helse fra Media Planet, der den 30. marts skulle være med som tillæg i Morgenavisen – Jyllandsposten. Magasinet blev aflyst, uvist af hvilken grund. Den 30 marts. var det planlagt, at magasi¬net ville omtale problematikken med mange kommuners fortolkninger af bevillinger på stomihjælpemidler.
Nu har Media Planet lovet, at den 16. juni udkommer tillægget som indstik i Jyllandsposten.

Jeg håber og tror, det er sandt. De kan vel ikke aflyse to gange.
S tomiforeningen COPA har fra Augustinus Fonden fået en økonomisk støtte på 50.000 kr. til projektet: Stomiguiden til unge med stomi. Så nu er vi halvvejs med kapitalen for at nå målet på i alt 320.000 kr.
Foreningen har desværre endnu ikke modtaget støtte til kopiering af COPA filmen: Livet med Stomi. Ønsket er, at alle, der skal have anlagt stomi de næste 3 – 4 år skal tilbydes at få en kopi udleveret fra sygehuset eller ved henvendelse til sekretariatet.
Det skal nok lykkedes med støtte, da der heldigvis er mange fonde, hvor vi kan søge midler.

Der har de sidste par måneder været afholdt generalforsamlinger i flere lokalforeninger. Det er meget positivt, at der har været god opbakning til, at nye medlemmer tilbyder at indtræde i de lokale bestyrelser, hvor der skulle vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Velkommen til jer alle.
Mens jeg skriver denne leder er det fredag den 22. april og det har været solskin hele dagen. Men ak, metrologerne har de næste dage lovet kulde, blæst, regn og måske slud. Lige nu er det ellers varme og masser af sol, vi ønsker. Kan det være værre? Ja, hvis man ser nyheder i TV med indslag af jordskælv, tørke, mudderskred og tonsvis af vand mange steder i verden. Så har vi det jo rimeligt godt her i Danmark.
Vi skal ikke tænke på om vi får mad, har vand i hanerne, tag over hovedet og m.m.

Ikke for at vi skal tage alt som det er. Vi kan altid finde på noget, vi kan brokke os over. Det vil jeg så stadig gøre. Her tænker jeg på de kommuner, hvor der er problemer med bevillingerne til os med posen på maven. Jeg er dog alligevel taknemlig for at bo her i vores fredelige lille Danmark.
Jeg ønsker jer alle mange gode varme dage i den kommende tid – gerne meget længe.

Med venlig hilsen
Henning Granslev