Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Leder COPA blad nr 3 – maj/juni 2015

Dato: 12. maj 2015
Årets sommertilbud om ophold på Golf Hotel Viborg er ble¬vet det store hit for at komme ud og opleve det danske sommerland. Der er over 75 tilmeldinger til de 52 pladser. Det er både godt og skidt. Fint for jer der kommer med, men desværre vil der være afslag til mange COPA medlemmer, der har været på COPA sommerophold mange gange.
Til jer, der i år ikke kommer med, må I huske, at der kommer helt bestemt også et tilbud om sommerophold næste år. Så bliver det jeres tur til at komme med.
I det nye blad er der et tilbud om weekendophold i Ringkøbing. Måske kan det være et alternativ til jeres ønske om sommeropholdet?
Til COPA filmen er der nu lavet filmklip med læge og stomisygeplejerske. Overlæge Anders Tøttrup, Aarhus Sygehus fortæller om stomityper m.m. og stomisygeplejerske Birthe Nissen, Aarhus Sygehus giver information om stomiambulatoriernes tilbud med råd og vejledning til at klare de problemer, der ofte i starten kan være med det nye liv som stomiopereret.
Den 11. april var der hovedbestyrelsesmøde i Stomiforeningen COPA. Morten Holmgaard, forældregruppen i COPA fremlagde på mødet en råskitse til en ny COPA hjemmeside. På hovedbestyrelsesmødet i 2014 blev der nedsat en arbejdsgruppe til at komme med ideer til en ny hjemmeside, der med et helt nyt lay out bliver tilpasset nutidens ”surfere” på nettet heriblandt også tilbud om flere lukkede facebook grupper.
Planen er, at en næsten færdig ny hjemmeside kan vises, når hovedbestyrelsen igen mødes i november i år.
Hovedbestyrelsen var også enige om, at interessegruppen FAP i Stomiforeningen COPA indgår et samarbejde med Tarmkræftforeningen. Både Stomiforeningen COPA og Tarmkræftforeningen mødes ofte i patientstøtteforeningen i KB. Begge foreninger har stomiopererede men ikke så mange medlemmer, så det kan være svært at få god tilslutning til arrangementer. Ved et samarbejde kan udgifter deles til fælles-arrangementer med oplægsholdere og leje af mødelokaler m.m.
Alle svar fra den store spørgeundersøgelse om stomi og tabu kan nu læses på hjemmesiden. Både Coloplast og Stomiforeningen COPA har lagt den flotte brochure på hjemmesiderne. Mange af svarene vil helt sikkert også for jer være noget overraskende. Ikke mindst, men heldigvis, at langt de fleste stomioperede (64%) er tilfredse med kommunernes sagsbehandleres forståelse for deres behov om de rette stomihjælpemidler. 24% ved ikke om de er tilfredse. Kort sagt, er det ”kun” ca. 10% af de stomiopererede, der ikke er tilfredse. Men selvfølgelig bør og skal de sidste 10% også kunne få forståelse fra sagsbehandlerne om deres behov til deres ønsker om stomihjælpemidler.
Normalt læser og hører man meget ofte kun om de negative oplevelser i hverdagen. Så det er vel rimeligt at takke de forstående og kompetente medarbejdere rundt i landets mange kommuner. Nu vil flere så tænke, ja det manglede da bare at de udfører deres hverv til borgerens tilfredshed! Tænk så lige, Vi vil alle gerne roses – bare en gang imellem. Læs mange flere fakta og svar på hjemmesiden.
Lørdag den 19. september afholder Stomiforeningen COPA et stort landsarrangement i Odense i forbindelse med WOD – World Ostomy Day. I 1993 blev den første WOD dag afholdt rundt i verdens stomiforeninger. Herefter blev det vedtaget at holde WOD dagen hvert 3 år. Lige nu er forretningsudvalget i fuld gang med forberedelserne. Der er givet tilsagn fra producenter, leverandører og flere læger til at deltage i dagen, der holdes på Radisson Blue Hotel H.C. Andersen, Odense. Arrangementet er for alle COPA medlemmer og alle der har interesse om Stomiforeningen COPA og stomi. Hvis du/I har lyst at komme til arrangementet, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der kommer flere informationer i næste blad.
Nu er det forår, solen varmer dejligt, træer og buske springer ud, og der er mange ekstra fridage. Nyd den lyse og varme tid. Jeg personligt håber på en lang og varm sommer. Skulle det blive for varmt, så husk, det bliver både koldt og dårligt vejr igen.
Mange varme forårshilsener, Henning Granslev