Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Leder COPA blad 4 – Juli – august 2015

Dato: 28. juli 2015
Siden sidst har der væ¬ret afholdt repræsentantskabsmøde i Danske Handicaporganisationer DH. Alle patientforeninger i DH regi – herunder COPA – samles en gang om året til dette stormøde. Formanden for DH, Thorkild Olesen, skulle for første gang aflægge beretning for de mange sager med problemer og spørgsmål, der har været siden det sidste repræsentantskabsmøde.
samarbejder med KB. Stomiforeningen COPA indstillede Jette Lyngholm, der både er medlem i Patientforeningen for Tarmkræft og Stomiforeningen COPA.
Der vil i Copa-bladet blive informeret, når der er nyt om screeningprogrammerne.
Økonomisk støtte fra to fonde: Forældregruppen har modtaget 54.000 kr. i støtte til deres Familiearrangement i oktober måned. Støtten er fra Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond.
Stomiforeningen COPA har fra Heinrich og Laurine Jessens Fond modtaget 60.000 kr. til aktiviteterne til årets sommer- og weekendophold.
Der er altid glædeligt at modtage støtte fra fonde, der finder vores forening gør en forskel med aktiviteter og støtte til gavn for ligestillede personer.
En stor tak til begge fonde.
Jacob Nossell, foredragsholder, komiker og freelancejournalist har tilbudt at være ”projektleder” til at få udgivet en brochure om ung og stomi. Jacob har en midlertidig stomi. Brochuren laves i samarbejde med repræsentanter fra Ungdomsgruppen i COPA.
Projektet med den nye hjemmeside går støt og roligt fremad. Huset Venture, der udvikler den nye hjemmeside, er virkelig kommet frem til et flot og spændende layout med masser af nye tiltag. Men alt tager tid – ikke kun oste – men også nye hjemmesider.
Kommunerne indgår nye eller forlænger indgåede leveran¬døraftaler på stomihjælpemidler. Heldigvis er langt de fleste kommuner gode til at overholde teksten i Serviceloven om reel brugerinddragelse ved indgåelse af leverandøraftaler.
Stomiforeningen COPA er pt. med i flere udbud. Vi vil gøre alt for, at stomiopererede får en bevilling til de helt rigtige og rette produkter for borgerne.
Der kan af naturlige årsager ikke oplyses, hvor der arbejdes med disse udbud. Så længe udbuddet ikke er offentligt – har deltagerne tavshedspligt.
Her i bladet er der nu et næsten færdigt program til Stomi¬dagen i Odense den 19. september; se side 18. Ønsker man at deltage i dagen bør man kontakte sin lokalforening for evt. samkørsel. Husk alle er velkomne til arrangementet.
NYHED. Kan man løbe med stomi? Ja, selvfølgelig kan man det. I år vil det være muligt at deltage i DHL stafetten i København og Aarhus. Coloplast inviterer deres brugere til denne stafet. Læs mere i bladet side 21 og 33.
Sidste gode nyhed. Nu er det igen muligt, uden forhindringer at sende stomihjælpemidler til vores venner i Odessa, Ukraine. I starten af året var der virkelig store problemer med told og post i Ukraine. På et tidspunkt turde vi ikke sende kasser, da der hos told og post i Kiev var tilbagehold 16 store kasser med stomihjælpemidler.
Vores gode kontaktpersoner i Aarhus, Oksana og hendes mand Mikkel, var en utrolig stor hjælp til at få løst dette problem. Det tog ca. to måneder og mange papirer med diverse forklaringer og underskrifter m.m. Vores venner i Odessa var virkelig taknemlige, da alle kasserne blev frigivet af told og post.Der er et ønske lige nu, jeg personligt kunne tænke mig – kom nu sommer og sol, det har været midsommer – men det er stadig koldt og vådt. Så lige det positive – vi er heldigvis ikke faldt om af hedeslag og græsset er stadig grønt.
Hilsen med håb om bedre vejr, Henning Granslev