Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Leder blad 6 2015

Dato: 30. oktober 2015

Først en trist meddelelse. Den norske stomiforening NORILCO har mistet deres leder Thomas Nylund, der døde helt uventet den 10. september.
Thomas har i over 20 år været en aktiv NORILCO person, der arbejdede til gavn for stomiopererede i Norge. Mange unge stomiopererede fra de nordiske lande har deltaget i ungdomsarrangementer, der blev afholdt i Norge og ledet af Thomas i NORILCO regi.
Thomas har i hele sit liv med stomi deltaget i foreningens aktiviteter, både som leder, som tillidsvalgt og som et aktivt medlem. Thomas var også en inspirator for mange unge i samarbejdet mellem de europæiske stomiforeninger EOA og i de nordiske foreninger NOA. Mange vil savne Thomas Nylund, når stomiforeningerne samles til møder i Norden eller et sted i Europa.
Æret være Thomas Nylunds minde.
Stomidagen lørdag den 19. september der blev holdt i Odense, var meget vellykket. Der kom mange positive tilbagemeldinger fra både deltagere, oplægsholdere og udstillere.
Der var dog et lille minus. En af trapperne fra forhallen var lukket af til førstesalen med udstillinger. Derved fik to udstillere ikke en særlig god mulighed for at møde deltagerne. Det var ret træls.
Jeg vil her i lederen kun skrive om nogle få punkter på Stomidagen. Inde i bladet har redaktør Ole Vestergaard skrevet om dagen.
I anledning af afholdelsen af stomidagen 2015 havde forretningsudvalget besluttet at udnævne Ingrid Madsen, Fredericia Bankocenter til foreningens 6. æresmedlem. Begrundelsen for udnævnelsen er en tak for Ingrid Madsens engagement med økonomisk støtte til Forældregruppen i Stomiforeningen COPA. Siden 2011 har Ingrid Madsen gennem sit frivillige arbejde som formand i Fredericia Bankocenter doneret over 700.000 kr. til Forældregruppen. Ved hjælp af den store økonomiske støtte er det muligt at tilbyde ekstra gode oplevelser, når Forældregruppen afholder arrangementer.
Efter overrækkelse af Æresmedlemsbeviset og en buket blomster takkede Ingrid Madsen for udnævnelsen og fortalte, at hun har et barnebarn, der har haft stor glæde af, sammen med hele sin familie, at deltage i Forældregruppens arrangementer.
Der har gennem tiderne fra den første stomidag i 1993 været lavet plakater og et glasmosaik i forbindelse med afholdelse af stomidagen.I år ville vi prøve noget nyt. Et maleri, der skulle symbolisere ”Many stories, One voice” – årets tema for Stomidagen. Musiker og kunster Tine Lilholt havde sagt ja til at lave et maleri, der skulle afsløres på dagen i Odense. Maleriet viser flere fugle, der flyver omkring en blomst, der står alene i en grøftekant. Flere personer har spurgt, om det er muligt at købe en plakat af maleriet. Det er det ikke endnu
Efter afsløringen var der en overraskelse til alle i salen. Tine Lilholt havde sagt ja til at blive ambassadør for Stomiforeningen COPA. På storskærmen blev der vist foto af Tina i sit galleri.
I sidste medlemsblad var der i lederen information om, at vores forening fået en COPA ambassadør, kgl. skuespillerinde Kirsten Olesen. Nu har Stomiforeningen COPA endelig fået ambassadører, endda to inden for meget kort tid. Det er vi meget taknemlige for.
Stomiforeningen COPA uddelte et legat på 10.000 kr. til FS, Fagligt selskab for sygeplejersker i Stomiplejen. Legatet skal bruges til en arbejdsweekend for en gruppe i FS, der vil arbejde med et projekt: Kliniske anbefalinger, der skal være med til at give et løft i kvaliteten af stomiplejen i Danmark. Legater blev overrakt projektleder stomisygeplejerske på Rigshospitalet, Gerd Friis Bille.
COPA filmen blev vist på Stomidagen. Alle producenter, leverandører, oplægsholdere lokalforeninger fik et par DVD film med hjem. De resterende film vil blive uddelt til stomiambulatorierne rundt i landet.
Næste skridt er at få en fond til at give økonomisk støtte til 6000 stk. DVD, så det er muligt, at alle interesserede stomiopere¬rede de næste 3 – 4 år kan få en DVD med hjem efter et besøg på stomiambulatoriet eller efter udskrivelsen fra sygehuset.
En stor tak til jer alle, der var med til arrangementet i Odense.
Hvad bringer fremtiden? Lige nu er der søsat en proces til at få økonomi for et projekt målrettet de unge, der får eller har en stomi. Hvis alt går vel med økonomien og projektet, vil det bl.a. blive en helt ny brochure til de unge, og en ungdomsstomiguide på COPA hjemmesiden.
Vanen tro er der med årets sidste medlemsblad vedlagt en lommekalender.
Til slut vil Stomiforeningen COPA ønske jer alle, jeres familie og venner en god jul samt et godt nytår.