Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Leder blad 1 2016

Dato: 13. januar 2016
Juleferien er slut og et nyt år venter forude med både glæder, sorger og opgaver, der skal løses.
En del kommuner er efterhånden ret så kreative til at fortolke servicelovens tekst vedr. bevillinger til stomihjælpemidler efter servicelovens §112.
Det er ikke rimeligt, at borgere ikke uden problemer kan få de stomihjælpemidler, der bliver anbefalet af stomisygeplejersken. Når en kommunes sagsbehandlere, der er ansvarlige for bevillingerne, ikke vil godkende en faglig vurdering om brug til et bestemt stomihjælpemiddel, så er det et problem, der kan tage lang tid af få løst. Konsekvensen vil for den stomiopererede ofte være betydelig mindre livskvalitet, da man er bange for lækager vedstomien. Det er absolut ikke rart, og kan desuden også medføre hudskader. Stomiforeningen COPA har tidligere prøvet at få en løsning med denne problematik, dog uden held.
Derfor er der nu sendt et brev til et medlem i Folketingets socialudvalg. Stomiforeningen COPA har bedt medlemmet at spørge om socialministeren har kendskab til problemet. Hvis ja, hvad agter ministeren da at gøre ved problemet?
Når der er svaret på spørgsmålet, vil der blive orienteret både på hjemmesiden og i medlemsbladet.
I 2016 vil der blive arbejdet videre med en ”Stomiguide” målrettet til de unge. Hovedbestyrelsen har på budgettet for 2016 godkendt at afsætte 100.000 kr. til projektet. De resterende ca. 200.000 kr. vil blive søgt gennem fonde.
Komiker, foredragsholder og freelance journalist Jacob Yoon Egeskov Nossel er valgt som projektleder for den kommende kampagne ”Stomiguide til unge med stomi”.
Jaocb har skrevet en meget fyldestgørende beskrivelse af projektet. Derfor var det let for hovedbestyrelsen at sige ja til gå videre med projektet.
Hvis alt går vel, vil der være premiere på ”Stomiguiden” sensommer/efterår 2016. Webhotellet ”Stomiguide” er købt. Det var det første lille spadestik i processen.
Flere medlemmer har spurgt, om de ikke kan få et medlemskort.
Vi vil arbejde videre med dette, og forventer, ønsket kan blive realiseret i det kommende år. Kortet bliver formentligt meget lignende kortet ”Ostomy Card” til brug ved rejser. Det
kan ses på vores hjemmeside. Der skal dog tilføjes navn og medlemsnummer.
I bladet kan der læses om vores projekt med at sende hjælpemidler til stomiopererede i Odessa.
Tak til alle der har bidraget til denne hjælp.
Julen er som bekendt børnenes fest med gaver m.m. Stomiforeningen COPA er just ikke et barn. Men gaver modtages med glæde. Coloplast Danmark A/S var så venlig at sende en gavecheck på 15.000 kr. der kunne bruges til medlemspleje eller
et projekt målrettet stomiopererede.
Efter aftale med Bina Kanto, Coloplast Danmark bliver gaven fordelt til alle lokalforeningerne rundt i landet. Derved får flest mulige medlemmer er lille del af gaven (kagen), da den økonomiske støtte skal bruges til kaffe/brød m.m. ved et lokalt medlemsmøde.
Tak til Coloplast, Danmark.
Nyt foto. Flere har efterlyst et bedre foto af landsformanden. Nogle syntes, jeg lignede en der have en kalot på hovedet eller mit hår var sort i toppen. Den sorte plet er en skygge. Fakta er, ja jeg er gået lidt ud i toppen og min hårfarve er ret lys – den bliver lysere og lysere uden brug af farve. Jeg ved ikke, hvad der sker.
Men et er sikkert, vi går alle mod lysere tider. Farvel til den
mørke tid og velkommen til længere og lysere dage. h.g.