Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Ikke tid til eksperimenter i sundhedssektoren

Dato: 11. november 2021

Af Henning Granslev
Formand for Stomiforeningen COPA

Kommunal- og regionalvalget står for døren, og vælgerne skal tage stilling til, om udviklingen de sidste fire år har levet op til deres forventninger. Samtidig skal vælgerne se fremad: Hvordan skal sundhedssektoren se ud om fire år? Og især på sundhedsområdet, er der meget på spil.

I kølvandet på COVID-19-pandemien har sundhedssystemet til tider været presset, og der er opbygget pukler på operationer og behandlinger, der nu skal afvikles. Samtidig har flere patientgrupper været isoleret derhjemme, hvilket for patientgrupper med eksempelvis kræft eller andre alvorlige diagnoser, har medført ensomhed og usikkerhed. Så der er nok at se til for vores dygtige sundhedsfaglige personale i Danmark. Og derfor er der ikke tid til eksperimenter, når vi ser fremad på de fire år efter næste kommunal- og regionalvalg.

I såvel Danske Handicaporganisationer som Stomiforeningen COPA har vores medlemmer været enormt påvirkede af COVID-19-pandemien. Derfor bør nøgleordet, ja måske endda visionen, for det nære sundhedsområde for de næste fire år være tryghed og stabilitet.

Men desværre er det ikke alle politikere, der er enige i den vision. Et konkret eksempel, vi har set krybe frem i skyggen af COVID-19-pandemien, finder vi i Region Midt og Region Sydjylland, hvor de to formænd, Anders Kühnau (S) og Stephanie Lose (V), lægger op til at eksperimentere med livskvaliteten for tusindevis af borgere i de kommende år.

Konkret ønsker de to regioner at indføre en ny udbudsmodel for borgere med stomi, kateter og diabetes. Modellen vedrører adgangen til hjælpemidler. Stomi-området står først for som prøvekanin for eksperimentet, herefter er det planen at brede det ud til de andre områder.

I Danmark er der godt 17.000 borgere med stomi, 17.000, mange personer med inkontinens anvender kateter og 280.000 danskere har diabetes. Fælles for de tre patientgrupper er, at det i høj grad er hjælpemidlerne, der afgør, om de kan opretholde en normal tilværelse med arbejde, familie og fritid – eller om de ender på offentlig forsørgelse.

Det centrale element i dette nye udbudseksperiment er, at der hersker et stærkt fokus på

enhedsøkonomi og ideen om stordriftsfordele. Med andre ord: borgeren skal bare have det hjælpemiddel med den laveste pris. Eksperimentet vil samtidig føre til et mindre produktudvalg, og på sigt resultere i, at nogle producenter trækker sig ud af det danske marked, og vi risikerer monopollignende tilstande på det ellers velfungerende danske marked. Den enkelte borger står til at blive frataget hjælpemidler, der i dag sikrer en fungerende og værdig hverdag. Og det nu hvert fjerde år.

Som et lille ekstra kuriosum lægger regionerne op til, at det offentlige skal udvikle et IT-system til webshop og bevillingssystem til at håndtere ordrer samt udvikling af en lager- og logistikfunktion. IT-systemerne findes allerede i dag hos mange leverandører og er udviklet på baggrund af årtiers erfaring med håndtering af stomi-produkter og ordrer. Dette vil medføre en unødig stor millionomkostning for det offentlige både i udvikling og efterfølgende drift. Dette kan undre, når mange leverandører allerede har efterprøvede IT-systemer.

Stomiforeningen COPA ser med stor bekymring på dette nye eksperiment. Det er unødvendigt at eksperimentere med i forvejen ramte gruppers trivsel og livskvalitet. Vi appellerer til at stemme på tryghed og stabilitet ved kommunal- og regionalvalget i november.

LÆS som pdf