Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Brevet til Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 14. november 2022

Udfordringerne vedr. at få bevilget de korrekte kropsbårne stomihjælpemidler, uanset bopælskommune er langt fra løst
endnu.

Patientforeningerne, der samarbejder i KB regi, har tidligere – for 8 måneder siden, sendt et brev til Folketingets Sundhedsudvalg om hjælp til at løse problemet. I brevet bad vi om at få foretræde for udvalget. Brevet blev besvaret ganske kort – brevet var modtaget. Det er ikke godt nok.

Ved deltagelse på Folkemødet, Bornholm kom vi i kontakt med et par politikere fra Sundhedsudvalget. Vi bad om gode råd til at komme videre i sagen. Brevet skulle igen sendes med information om, at vi endnu ikke har fået svar på det tidligere sendte brev.

Svaret fra politikerne vi mødte var, at Udvalget i det mindste kunne skrive,
at brevet nu var sendt videre til behandling i udvalget.

Den 28. september blev det ”nye” brev sendt til Sundhedsudvalget.

Dags dato den 16. oktober – intet svar om modtagelse at brevet. Når det nye Folketing er valgt og medlemmerne til Sundhedsudvalget er udpeget, bliver der rykket for svar.

Læs brevet som pdf – åbner i en ny fane