Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Besøg hos Colo plast

Dato: 11. juli 2014
Mandag den 16. juni var repræsentanter for COPA inviteret til møde hos Coloplast i Humlebæk. Ole Sten¬derup, der er ansvar for salg m.m. i Iran skulle have besøg af gæster fra Iran. en mave/tarmkirurg, en fra den Iranske stomiforening og et par medarbejder fra Coloplast kontoret i Teheran, Iran. På mødet deltog vicelandsformand Gisela Schjøtt og undertegnede.
Grunden til invitationen var Ole Stenderups ønske om, at Stomiforeningen COPA kunne være behjælpe¬lig med information og inspiration til, hvorledes pa¬tientforeninger kan være en samarbejdspartner til det offentlige, læger, sygeplejersker og producenterne.
Følgende deltog fra den iranske stomiforening: Professor/kirurg og formand mr. Mohammadagha Vafai, bestyrelsesmedlem mrs. Maryam Sarlak, fra Coloplast i Teheran mr. Bharam Soltani, marketing¬direktør og mrs. Leila Azimi, regional sales manager. Desuden deltog medarbejder fra Coloplast i dele af mødet.
Stomiforeningen COPA har ved flere lejligheder holdt oplæg om samarbejde med læger, sygeplejer¬sker, producenter, leverandører og ikke mindst om det offentlige vedr. ansøgning om en bevilling til stomihjælpemidler.
Det var helt tydeligt, at der er meget stor forskel på vores landes kultur ved at være medlem i en forening og samtidig virke som frivillig med at hjælpe ligestil¬lede.
Efter en god debat, kørte vi til restaurant Sletten i Sletten Havn, Humlebæk. Her nød vi en god middag med vin og kaffe m.m. Det danske vejr var helt per¬fekt – en smuk sommerdag med sol og varme. Under middagen kunne vi nyde udsigten over Øresund til vores nabo Sverige. På havnen sluttede festmåltidet med en god gammeldag isvaffel incl. diverse tilbehør.
Til slut tog vi afsked, og ønskede de iranske gæster held og lykke med fremtiden i deres forening.
Gisela og jeg takker for invitationen til mødet og en god dag med strålende sommervejr.
P. v. a. COPA
Henning Granslev
Billede
Billede