Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Bekymring ved smallere udbud af stomihjælpemidler

Dato: 21. marts 2021

Til Regionsformændene,Region Midtjylland og Region Syddanmark

Bekymring ved smallere udbud af stomihjælpemidler

Kære Stephanie Lose og Anders Kühnau
Vi er af Stomiforeningen COPA blevet gjort opmærksomme på den igangværende tværsektorielle udbudsproces af stomihjælpemidler, som Region Midtjylland og Region Syddanmark er tovholdere på. Vi er ligeledes opmærksomme på, at de økonomiske erfaringer med udbud af stomihjælpemidler skal danne ramme for, hvorvidt der økonomisk er incitament for at udbrede udbudsmodellen til bl.a. kateter- og diabetesområdet.

Vi er bekymrede for, at den igangværende tværsektorielle udbudsproces vil medføre en forringelse af stomiopereredes mulighed for at vælge netop det produkt, der passer til dem og deres behov.

I Danmark er der godt 17.000 borgere med stomi. Det er afgørende for stomiopereredes hverdag og livskvalitet, at stomiposen passer til netop deres krop, så de undgår lugtgener, lækage og kan fungere mest optimalt i dagligdagen.

Smallere udbud, koncentration af private aktører og flere administrationslag.
Det er meget positivt, at en del af hensigten med det tværsektorielle samarbejde er at skabe mere sammenhængende borgerforløb på tværs af hospitaler, kommuner, administrative grænser og pengekasser.

I den udbudsmodel der fremlægges på stomiområdet, er vi dog bekymrede for, at fokus på enhedsøkonomi og økonomiske besparelser medfører en model med smallere udbud, koncentration af private aktører og flere administrationslag.

Aspekter der vil skabe uhensigtsmæssige konsekvenser for stomiopererede ved, at udbuddet af stomiprodukter mindskes.

Det centrale element i forsøgsmodellen er, at der hersker et stærkt fokus på enhedsøkonomi og ideen om stordriftsfordele. Udgangspunktet for udbudskriterierne er således udelukkende et fokus på de billigste enhedspriser, ikke på hvad der er bedst for borgeren, hvilket risikerer at være på kant med Servicelovens §112.

Samtidig favoriseres de største spillere på markedet, mens små- og mellemstore virksomheder vil blive tvunget ud. Smallere udbud af produkter Ifølge oplægget vil en del af effektiviseringen komme fra et smallere udbud af produkter.

I dag har en stomisygeplejerske ca. 15-20 produkter at vælge imellem. Med den nye forsøgsmodel vil det blive reduceret til nogle ganske få. Samtidig vil borgerne med stor sandsynlighed opleve at blive konverteret væk fra de produkter, de har brugt igennem en årrække, og som passer til netop deres situation.

I længden kan det blive dyrere for samfundet, hvis der udelukkende fokuseres på enhedsomkostninger. Nogle borgere kan have behov for et produkt der er dyrere, men som de til gengæld bruger færre af, og som samtidig gør, de kan passe hverdagen, et arbejde eller familien.

Vi er bekymrede for, at det overvejende fokus på økonomiske besparelser i udbudsmodellen illustrerer en tendens mod at forringe hjælpemiddelbrugers reelle mulighed for at vælge det produkt, der passer bedst til den enkeltes behov.

Med venlig hilsen
Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer