Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Tarmsygdomme øger ikke risikoen for coronasmitte

Dato: 30. januar 2021

Inflammatoriske tarmsygdomme øger ikke risikoen for at få corona.
Det viser et stort studie i blandt andet Gastroenheden på Hvidovre Hospital.

Medicinstuderende Mohamed Attauabi og reservelæge og ph.d Johan Burisch har været med til at fastslå, at patienter med kroniske tarmsygdomme ikke er i særlig covid-risiko.

Forskere og læger på blandt andet Hvidovre Hospital har i et stort  samarbejde undersøgt, om patienter med inflammatoriske tarmssygdomme (IBD: Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa) er i øget risiko for at blive smittet med coronavirus, og om immundæmpende behandling øger risikoen for at få et værre sygdomsforløb, hvis man smittes.

Konklusionen er: Nej, patienter med IBD er ikke i øget risiko for at blive smittet med coronavirus, og sygdomsforløbet af COVID-19 er ikke relateret til immundæmpende behandling af disse sygdomme.
Det viser et nyt studie, som forskerne netop har udgivet i det internationalt anerkendte tidsskrift “Journal of Crohn’s and Colitis” *).

Mistanke om svækket immunsystem
Siden coronavirus-pandemiens start har flere studier rejst mistanke om, at  patienter med et svækket immunsystem forårsaget af autoimmune sygdomme eller immundæmpende behandling, er i øget risiko for at blive inficeret med coronavirus og have en tendens til et værre forløb af COVID-19.

Mistanken blev overført til patienter med IBD, da sygdommene til dels skyldes forstyrrelser i immunsystemet, og da mange patienter holdes symptomfrie ved hjælp af immundæmpende lægemidler. Det har ført til forvirring om, hvorvidt man skulle stoppe behandlingen, da man også vidste, at dét kunne give et udbrud af tarmsygdommen, som så ville kræve mere immundæmpende behandling.

Derfor rådede det lægelige selskab Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi danske læger til ud fra et forsigtighedsprincip at fortsætte behandlingen af tarmsygdommen i uændret form.

Forskere kan nu berolige de mange patienter med IBD. Sygdommene ser nemlig ikke ud til at øge risikoen for COVID-19.

Nærstuderet COVID-19 hos IBD-patienter
Forskerne har grundigt nærstuderet forekomsten af COVID-19 blandt patienter med og uden IBD ud fra de store danske sundhedsdataregistre. Her kunne de ud fra tallene konkludere, at selvom patienter med IBD blev testet for coronavirus næsten dobbelt så ofte som patienter uden IBD, så
var der ikke en højere forekomst af COVID-19.

Derudover så forskerne på sygdomsforløbet af COVID-19 blandt alle danske patienter med IBD som blev testet positiv for coronavirus. De tog højde for sværhedsgraden af den inflammatoriske tarmsygdom, immundæmpende behandling, samt andre sundhedsdata, som rygehistorik og Body Mass Index (BMI).

Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem disse parametre og  sygdomsforløbet og sværhedsgraden af COVID-19. Kun allerede kendte risikofaktorer, såsom høj alder og tilstedeværelse af andre sygdomme var forbundet med et alvorligere sygdomsforløb af COVID-19, men dette gælder alle patienter i befolkningen og ikke kun personer med IBD.

Første studie fra database på blandt andet Hvidovre
Studiet er det første, som kommer af Den Danske COVID-IBD Database, som kontinuerligt registrerer og følger patienter med IBD, som bliver testet positiv for coronavirus.

Databasen udgår fra Hvidovre Hospital (Mohamed Attauabi og Johan Burisch) og Herlev Hospital (Jakob Seidelin), men alle hospitaler i landet, som behandler IBD, deltager aktivt i undersøgelsen.
Databasen har til formål at monitorere forekomsten, sygdomsforløbet, risikofaktorer og følger af COVID-19.

*) Attauabi, M. et al. Prevalence and Outcomes of COVID-19 Among Patients With Inflammatory Bowel Disease – A Danish Prospective Population-based Cohort Study. Journal of Crohn’s and Colitis. 2020 jjaa205. Doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjaa205.