Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Svært overvægtige kan lære os om vægttab

Skrevet af: COPA
Dato: 19. januar 2016

Hvorfor kan svært overvægtige mennesker ikke bare tage sig sammen, omlægge deres kost og tabe sig?

Erfaringer fra patienter, der har gen­nemgået en fedmeoperation, kan lære os alle noget om vægttab: Hvis vi skal ændre spisevaner, kræver det, at vi tager hensyn til de oplevel­ser, vi har haft med mad, vi godt kan lide at spise – så det at spise stadig bliver forbundet med livskvalitet.

– ”Diætister, sundhedsfagligt per­sonale og de svært overvægtige kan alle regne i kalorier, men alligevel er det svært at få denne viden omsat til et varigt vægttab. Det er det, fordi oplevelser og vaner i forbindelse med at spise er svære at ændre, for de er knyttet sammen med både velvære, identitet og en kropslig erfaring. Min forskning viser, at det derfor kan være nødvendigt, at sikre en mulig forbindelse til den tidligere uhensigtsmæssige levevis, hvis man skal forbedre mulighederne for varigt vægttab og sikre en oplevelse af livskvalitet for den, der skal tabe sig”, siger postdoc Line Hillersdal, der netop har forsvaret sin ph.d.-afhand­ling Situating Hunger and Fullness through the Lived Body ved Køben­havns Universitets tværfaglige forsk­ningsprogram Governing Obesity.

Line Hillersdal har i forbindelse med sin ph.d.-afhandling interviewet 32 patienter, der har gennemgået en gastrisk bypass operation – en forsnævring af mavesækken. Studiet har haft fokus på de interviewede personers oplevelser af spisning før og efter operationen.

Omfattende forandringer af spisevaner

En gastrisk bypass operation er et omfattende indgreb, der medfø­rer store forandringer af spise- og kostvaner: Efter operationen kan patienten ikke længere spise store mængder mad på én gang, men skal til gengæld spise små mængder mad ofte. De vil også skulle spise helt andre ting, end de plejer, da fedt-, sukker- og fiberholdig mad kan fremkalde ubehag i den nye mave.

– ”For flere strider omlægningen af kost imod den måde, som de kan lide at spise på; både spiseoplevel­sen og det sociale samvær omkring spisningen bliver ændret – og for nogen føles det endog som et over­greb”, fortæller Line Hillersdal og fortsætter:

– ”Mange af mine informanter forbinder det at føle sig mæt med at kunne spise fødevarer i store mæng­der eller fødevarer, som på papiret er usunde. Det ændrer operationen ikke på. Derfor kan det være pro­blematisk, når eksempelvis diæti­ster fortæller dem, at de skal spise meget mere grønt, og at hvis de skal forkæle sig selv, så må de nøjes med et lille stykke mørkt chokolade. Dem, jeg har interviewet, siger at de køber mørk chokolade, men at det bare ligger i skuffen, for det er ikke det, som de forbinder med en god spiseoplevelse.

’Himmerigsmundfulde’ kan være en hjælp til vægttab

Det er meget forskelligt, hvordan de opererede informanterne tackler begrænsningen af deres muligheder for at spise som tidligere. Nogle er i stand til at omlægge deres spiseva­ner, mens andre bliver deprimerede, får spiseforstyrrelser og påbegyn­der igen vejen mod overvægt. Atter andre finder små smutveje, som gør dem i stand til at omlægge kosten, mens de holder fast i følelsen af velbehag ved at spise på en bestemt måde.

– ”Flere omtalte i en eller anden form, det som én kaldte for himme­rigsmundfulde – altså en koncentreret mængde af noget, som man virkelig godt kan lide, og som ellers går imod den sunde livsstil som for eksempel ristet toast med smør. På den måde opnår man den efterspurgte smags­oplevelse uden at spise uhensigts­mæssigt meget af en usund fødeva­re. Chancerne for et varigt vægttab forøges, hvis den der skal tabe sig, kan fastholde en forbindelse til det, de selv oplever som den gode spiseoplevelse. Denne forbindelse kan eksempelvis etableres gennem himmerigsmundfulde.

Line Hillersdal
Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Gastrisk bypass

En gastrisk bypass operation er et operativt indgreb, hvor mavesæk­ken forsnævres, så den kun kan indhold ganske lidt mad ad gangen – cirka100 gram– det medfører et umiddelbart vægttab, men på længere sigt kan mavesækken igen udvide sig.

Patienter, der får foretaget en gastrisk bypass operation, skal være svært overvægtige (med et BMI på mere end 50 og diagnosti­ceret med sygelig fedme). Patienter, der lider af følgevirkninger forårsa­get af fedme, eksempelvis type-2 diabetes, kan få operationen med et lavere BMI – helt ned til 35.

Man beregner BMI ved at dividere kropsvægten (kg) med højden (m) i anden potens.

vægt (kg)

højde (m)²

Normalværdien sættes af Line Hil­lerstad i spændet mellem 18,5 og 25.

Situating Hunger and Fullness
through the Lived Body

Line Hillersdal har i en ph.d.afhandling undersøgt spise­praksisser. Hun har foretaget an­tropologisk feltarbejde i Danmark i en periode over to år blandt tre meget forskellige grupper:

• Gastrisk bypass patienter

• Unge værnepligtige

• Optrædende og gæster i et madteater.