Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Stor opbakning fra kræftpatienter til nyåbnet SENFØLGETEAM

Dato: 30. januar 2021

Den 1.oktober 2020 slog Gastroenterologisk SENFØLGETEAM på  HerlevHospital dørene op for et nyt initiativ, som tilbyder patienter basal  behandling for kolon-, rektal-og analkræft. Selvom arbejdet ikke har været i gang længere end en månedstid, oplever teamets medarbejdere at være  kommet rigtig godt fra start på vejen mod bedre patientstøtte.

På billedet ses afdelingslæge Birthe Thing Oggesen, seniorforsker Anne Danielsen og sygeplejerske med særligt ansvar for forskning og udvikling Marie Louise Hamberg.

I Senfølgeteamet bliver der samlet kompetencer og erfaringer med  senfølger til gavn for det stigende antal patienter, som er helt eller delvist helbredt for deres gastroenterologiske kræftsyg-dom, men som må leve med svære, undertiden invaliderende eftervirkninger af sygdom og behandling.

Det kan fx være obstipation/diarré, vandladningsforstyrrelser, seksuel dysfunktion eller depression. Teamet samarbejder desuden med andre relevante specialer, herunder urologi, gynækologi, anæstesi, palliation, psykiatri og sexologi, så patienterne oplever at få relevant og tilstrækkelig hjælp i ét samlet forløb.

Længe undervejs og stort forarbejde
Bag tilblivelsen af Senfølgeteamet, som både har været længe undervejs og krævet et enormt stort forarbejde, står afdelingslæge Birthe Thing Oggesen, seniorforsker Anne Danielsen, afde-lingssygeplejerske Hanne Havmand samt sygeplejerske med særligt ansvar for forskning og ud-vikling Marie Louise Hamberg. Sammen står de for den kliniske og den forskningsmæssige del af den nye satsning, som er placeret i kirurgisk  ambulatorium.

Udvikling og drift af teamet samt det overordnede forskningsprojekt bliver fulgt af en styregruppe, som ud over ovennævnte medarbejdere også omfatter Susanne Dansholm (ledende oversygeplejerske), Jakob Lykke (konstitueret ledende overlæge) og Jacob Rosenberg (professor og  overlæge).

Til hverdag bliver senfølgetilbuddet bemandet af to meget erfarne gastrokirurgiske sygeplejersker, Helle Kaels og Gitte Thornberg, diætist Lisbeth Jensen samt en kirurgisk og en medicinsk læge, Birthe Thing Oggesen og Jüri Rumessen.

Tilpasser tilbuddets udformning til patienternes behov og ønsker
Selvom forberedelserne har været grundige, bliver mange sten lagt, mens arbejdet foregår. Senfølgeteamets udformning skal tilpasses både de praktiske muligheder og begrænsninger og ikke mindst patienternes behov og ønsker. Derfor arbejder vi bl.a. med:

  • Løbende optimering på elektroniske og papirbaserede henvendelsesløsninger for at få alle patienter med
  • Vi udarbejder behandlingsalgoritmer til den basale senfølgebehandling på de ovenfornævnte områder
  • Vi sørger for opfølgning på den faglige udvikling via både eksterne samarbejdspartnere og internekolleger, bl.a. gennem en månedlig kirurgisk/medicinsk fælleskonference samt lokal undervisning
  • Systematisk evaluering af senfølgeteamets arbejde så vi hele tiden kan forbedre og udvikle i takt med de oplevede behov.

Foreløbig har vi af Regionen fået 1,4 mio. til drift af Senfølgeteamet i budgetåret 2021.

Behovet er der – allerede stor opbakning fra patienter
På nuværende tidspunkt gælder tilbuddet patienter, som er opereret/behandlet på HGH, og behovet er stort. Det kan vi se efter bare en måneds intensivt arbejde. Ca 200 patienter er inviteret
og 81 har foreløbigt sagt ja til at deltage i undersøgelsen. 52 patienter har allerede besvaret det første skema, og 31 har sagt ja tak til at blive kontaktet af senfølgeteamet med henblik på at få hjælp herfra.

Metode for spørgeskemaer
De udsendte spørgeskemaer er sammensat af validerede skemaer indenfor de relevante områder, fx obstipation og seksuel dysfunktion. Skemaerne er konstrueret, så de refererer specifikt til den enkelte; fx bliver der kun spurgt til stomi, når dette er relevant, ligesom vandladningsbesvær kun bliver afdækket hos patienter efter rektal- og analoperation.

Der er også mulighed for fritekst enkelte steder i skemaerne, og patienterne har meget på hjertet, hvilket igen afspejler behovet for et tilbud som dette.

Vi glæder os til at lade jer følge os på denne spændende, nye vej mod bedre patientstøtte!