Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Sponsorside

Skrevet af: COPA
Dato: 18. januar 2016

Stomiforeningen COPA modtager ikke sponsorstøtte fra producenter eller leverandører af stomihjælpemidler. Dog kan foreningen modtage økonomisk støtte til specielle arrangementer.

Stomiforeningen COPA har en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse. Foreningen modtager årligt ca. 160.000 kr.

Stomiforeningen COPA  har i 2009 derudover modtaget 70.000 kr. i støtte fra Kræftens Bekæmpelse til præsentationsfilmen vedr. rådgivning. Filmen kan ses på vores hjemmeside.

Foreningens øvrige indtægter er fra Tips/Lottopuljen, annoncer i medlemsbladet, gaver og arv, medlemskontingent, medlemsbetaling til arrangementer, Handicappuljen, Socialministeriet og fra Distributionspuljen.

Kræftens Bekæmpelse

Økonomisk støtte i 2011

Coloplast Danmark A/S har i 2011 betalt for hotelophold og flyrejse til Bologna i Italien for landsformandens deltagelse i en konference for stomisygeplejersker i Europa.

På konferencen var Stomiforeningen COPA inviteret til at holde oplæg om vores forenings historie, tilbud til stomi/reservoiropererede, herunder lokalforeningernes, interessegruppernes og landsforeningens tilbud til medlemmerne m.m.