Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Omega 3 tilskud nedsætter bivirkninger ved kemoterapi

Dato: 10. maj 2017

Omega-3 fedtsyrer har potentielle positive virkninger under kemoterapi, såsom vedligeholdelse af kropsvægt og muskelmasse.

En ny undersøgelse fra Japan offentliggjort i ’Nutrition’ har fundet, at omega 3 tilskud’) hos patienter i kemoterapi yderligere har positiv virkning med hensyn til nedsættelse af bivirkninger under en kemoterapibehandling.

61 patienter med kræft i spiserøret, der fik neoadjuverende**) kemoterapi, modtog tilfældigt enten et omega-3 supplement på 900 mg/dag (31 patienter) eller et omega-3 supplement på 250 mg/dag (30 patienter).

Den samlede indtagelse af kalorier under kemoterapien var ens i begge grupper. Der var ingen signifikant forskel i ændret kropsvægt efter kemoterapi mellem de to grupper.

I gruppen der fik 900 mg/dag var forekomsten af diarré, lever-funktionslidelser og betændelse i mund/læber signifikant mindre forekommende end i gruppen der kun fik 250 mg/dag.  Der var ingen signifikant forskel mellem grupperne i   nedsættelse af hvide blodlegemer på grund af kemoterapien.

Konklusion

Supplement med omega-3 i stor mængde medfører fald i hyppig-heden af   kemoterapi-inducerede bivirkninger som diarré, lever-funktionslidelser og betændelse i mund/læber – sammenlignet med supplement af omega-3 i lille mængde. n

*) Tidligere forsøg har brugt EPA eller DHA fra fisk, men denne undersø-gelse anvendte linolensyre fra vegetabilske kilder.

**) Neoadjuverende behandling er behandling, man  får inden en operation.