Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Om Stomiforeningen COPA

Skrevet af: Copa
Dato: 18. januar 2016

I i lokalforeningerne og interessegrupperne bliver der afholdt en masse arrangementer, hvor man kan deltage hvis man er medlem af stomiforeningen.

Desuden driver Stomiforeningen COPA hjemmesiden copa.dk, hvor der blandt andet findes et forum. Her kan interesserede stille spørgsmål om livet med stomi, og alle andre emner der vedrører stomi, reservoir og sygdomme der kan føre til anlæggelse af stomi m.m. På hjemmesiden kan man også finde masser af rådgivning og artikler om stomi.

Video om Stomiforeningen COPA

COPAs historie

COPA (COlostomi-PAtient) – Landsforeningen af Colostomiopererede i Danmark blev stiftet d. 31. august 1951 i Svendborg. Til formand valgtes Aage Bitsch-Christensen, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 sekretær. Disse 6 herrer indbetalte hver 50 kr. og det var foreningens startkapital. Medlemskontigentet blev sat til 5 kr. årligt.

Læs mere om den danske stomiforening

COPA-bladet

COPA udgiver et medlemsblad med både lokalstof, nyhedsstof, artikler samt læserbreve. Som medlem af COPA får du dette blad gratis tilsendt. COPA-bladet udkommer d. 10. i alle ulige måneder.

Få information om COPA-bladet (annonceinformation, oplag m.m.)

COPAs vedtægter og samarbejdsaftaler

Se COPAs vedtægter og samarbejdsaftaler.