Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Nedlukning: positive ’bivirkninger’ – COVID-19 har givet rum til refleksion

Dato: 6. august 2020

Aldrig før er hverdagen blevet sat på pause, som da Danmark lukkede ned i  marts måned. Fra den ene dag til den anden lå gaderne øde, og jemmearbejdspladser og hjemmeskoling blev det nye sort.
Al social kontakt stoppede – eller rettere sagt flyttet til online medier.

Connie Jahn Stresscoach og Overskudsmentor – conniejahn.dk

For mange mennesker var dette et indgreb i deres personlige frihed.
Frihed til at vælge hvem man ville ses med, og under hvilke forhold, men  også frihed til at bevæge sig rundt i lokalsamfundet og ud i verden, som man havde lyst til.

Men et er den fysiske frihed og noget andet er den mentale frihed. En så drastisk ændring i vores hverdag har nemlig store konsekvenser for vores psyke og mentale helbred.

Den første tid er altid den hårdeste

Menneskehjernen er ikke gearet til, at der sker så store omvæltninger på en gang i vores liv. Hjernen er i udgangspunktet ret dovent anlagt og op imod 98 % af hjernens aktivitet er ren rutine.

Hjernen har derfor været på overarbejde i forbindelse med at skulle finde sig til rette i den nye hverdag med nye strukturer for både arbejdsliv, skoleliv for børnene og privatliv. Alt er kastet op og landet i nye rammer.

Især den første tid efter nedlukningen var hård kost for hjernen. Men når den nye hverdag så nærmer sig rutine, så skabes der et nyt tankemæssigt og følelsesmæssigt overskud. Dette frirum har mange – naturligt nok – brugt til at rette opmærksomheden mere indad mod familien og mod sig selv.
-”Da familierne først var faldet på plads i deres nye hverdag med  hjemmearbejdspladser, hjemmeskole og en mere introvert hverdag, så fandt de nye muligheder for samvær med deres familier og ikke mindst med
dem selv” udtaler Connie Jahn, stresscoach og healingsmassør.

Tid og rum til refleksion

Ofte forbinder man det med at reflektere over sit liv med store livskriser eller med de tidspunkter, hvor man aldersmæssigt runder nogle skarpe
hjørner. Her stopper mange kortvarigt op for at reflektere over værdier, karriere, bolig og familiesituation – er man lykkelig, hvor man er, eller
ønsker man, at ens liv tager en anden drejning?

I forbindelse med COVID-19 har vi alle stået i en situation, hvor vi er blevet isoleret med vores nærmeste familie i en ny hverdag. Dette har skabt både tid og rum til refleksion.
”En tid med færre sociale aktiviteter og pligter skaber helt naturligt
gode muligheder for refleksion. Der har været tid til at stoppe op og kigge
på sit eget liv i et helikopterperspektiv.” udtaler Connie Jahn og fortsætter:
”For nogle har det måske været work-life-balancen, der er blevet reflekteret
over. For andre har det været familielivet, fokus på det nære, fokus på sig selv og selvet. Hvad vil jeg med resten af mit liv og ikke mindst hvordan vil jeg det –  både arbejdsmæssigt, familiemæssigt og personligt?”

Er erhvervslivet også bragt til refleksion?

Det er ikke kun i privatlivet, at der har været rig mulighed for refleksion. Det
har der også i erhvervslivet, hvor flere virksomheder stoppede deres  aktiviteter fra den ene dag til den næste, mens andre har kunnet fortætte med reduceret aktivitet.

Mange virksomhedsejere har været tvunget til at rette blikket indad i
virksomheden for at se, hvad de kan gøre, og hvordan de kan agere i et samfund, hvor efterspørgslen på virksomhedens produkter har været lavere eller hvor virksomheden ikke har kunnet drives som vanligt.

Virksomhederne har været meget opfindsomme, og mange nye veje og udviklingsmuligheder er fundet.
”At det var en pandemi, der disrupterede de meget faste forestillinger om arbejds- og mødeformer havde ingen set. Men pludselig efter få måneder
stiller vi os selv spørgsmålet ”Hvordan skal min arbejdsdag se ud, for at den passer bedst til mig?” Det er 20 års traditionel udvikling, som vi har gennemgået på mindre end 2 måneder” udtaler Henrik Lesley, erhvervspsykolog, Cand. Psyk. Det bliver spændende at se, hvilket samfund der åbner sig på den  anden side af COVID-19.

I forbindelsen med genåbningen af samfundet har mange haft en erkendelse af, at det har været en god oplevelse at have to måneder, hvor alt
var sat i stå, og hvor man var hjemme. Flere ytrer ønske om at få større mulighed for at arbejde hjemmefra, så der er mere tid til familien, og mange
er blevet mere bevidst om at sætte både familien og sig selv lidt mere i fokus, for at opnå en bedre personlig balance.
”Når vi kigger ind i fremtiden, så er min vurdering, at vi vil se et samfund, der bevæger sig langsommere. Et samfund, hvor der bliver større mulighed for fleksibilitet i arbejdslivet, hvilket giver mere tid og rum til familieliv, nærvær og personlig trivsel” udtaler Connie Jahn.