Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Lave niveauer af D-vitamin øger dødeligheden

Skrevet af: COPA
Dato: 19. januar 2016

Lave niveauer af D-vitamin øger dødeligheden 

Ny forskning fra Københavns Universitet og Herlev Hospital viser, at et lavt niveau af D-vitamin i blodet øger dødeligheden. Studiet involverer 96.000 danskere

Mangel på D-vitamin bliver almindeligvis forbundet med en øget risiko for et dårligt knoglehelbred. Nyere studier har dog vist, at et lavt niveau af D-vitamin også er forbundet med øget risiko for andre sygdomme og øget dødelighed. Et videnskabeligt studie viser for første gang enårsagssammenhæng mellem lavt niveau af D-vitamin og øget dødelighed.

96.000 danskere fra store befolkningsundersøgelser

– ”Vi har undersøgt sammenhængen mellem gener forbundet med livslangt lavt niveau af D-vitamin og dødelighed i et stort dansk studie. Vi kan se, at gener forbundet med et lavere niveau af D-vitamin er forbundet med en øget dødelighed på samlet 30%, og mere speci­fikt en højere risiko for kræftrelaterede dødsfald på 40%. Vores studie har den vigtige egenskab, at det kan vise en klar årsagssammenhæng”, siger Shoaib Afzal, læge ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital.

Den videnskabelige undersøgelse er baseret på Øster­broundersøgelsen og Herlev-Østerbroundersøgelsen, hvor der er målt på indhold af D-vitamin i blodprøver fra begge undersøgelser samt undersøgt for specifikke gen­fejl. Deltagerne er herefter fulgt i de danske registre frem til i dag.

-”I tidligere undersøgelser har man konstateret en stærk statistisk sammenhængmellem lavt niveau af D-vitamin og øget dødelighed. Dog kunne resultaterne skævvrides af, at manglen på D-vitamin muligvis er en markør for usund livsstil og et dårligt helbred generelt. Det førte til vores nuværende studium, hvor vi tog udgangspunkt i en undersøgelse baseret på deltagernes gener – gener som ikke kan forklares ved usund livsstil, siger Børge Nordestgaard, klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og overlæge på Herlev Hospital.

Forebyggende behandling?

– ”Vores studie viser, at et lavere niveau af D-vitamin er en årsag til øget dødelighed, men den bedste måde at øge befolkningens niveau af det vigtige vitamin er endnu uafklaret. Vi mangler stadig et forsøg, som viser, hvilken mængde D-vitamin der skal tilføres, og hvordan og hvornår det er mest effektivt: Skal vitaminet komme fra solen, kosten eller som tilskud? Og skal det tilføres i fostertilstanden via moderen, i barndommen eller i voksenalderen?” fortsætter Børge Nordestgaard.

D-vitamin dannes i huden, når solen skinner. Meget tyder på, at solskin er godt for helbredet, men man skal undgå at blive skoldet, da det øger risikoen for hudkræft. Kost med et rigt ind­hold af D-vitamin eller som kosttilskud kan også til dels dække behovet.

’Et lavere niveau’ af D-vitamin definerer forskerne som ’et niveau der er 20 nanomol/L lavere end normalt’. I Danmark anbefales det pt., at man har en D-vitaminsta­tus på mindst 50 nanomol per liter plasma. n

D-vitamin og sollys

Den almindelige dansker får 1/5 af sit behov for

D-vitamin dækket via kosten og 4/5 via sollys.

D-vitamin dannes i huden. Den mængde sollys, der er til­strækkelig til at dække D-vitamin behovet, svarer til 5-30 minutters sollys nogle gange ugentligt i sommerhalvåret svarende til arme, hals og hoved. Men i perioden fra oktober til marts står solen så lavt på himlen, at den ikke giver lys nok til at sætte gang i hudens D-vitaminproduk­tion. Derfor er kosten og eventuelt D-vitamin-supplement særlig vigtig som D-vitaminkilde i vinterhalvåret.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

D-vitamin og sygdom

D-vitamin styrker immunforsvaret. Der er påvist en sammenhæng mellem D-vitaminmangel og kræft, hjerte-karsygdom, sclerose, HIV, morbus Crohn, colitis ulcerosa, diabetes, muskelsvaghed, knogleskørhed og smerter i led.

D-vitamin og kosttilskud

D2 vitamin er fra planteriget og D3 vitamin er fra dyreriget. Både D2 og D3-vitamin kan fremstilles syntetisk. Uanset om D-vitamin er syntetisk eller naturligt blivet det i lever og nyrer