Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Kvinder bør være fysisk aktive efter overgangsalderen

Dato: 10. maj 2017

Funktionen af blodkar og musk­ler forringes, når kvinder går i overgangsalderen.

Det viser et nyt studie fra Copenhagen Women Study på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

Tidligere har man behandlet østrogenmangel efter overgangsalderen ved at give tilskud af østrogen, men det har vist sig at være forbundet med en lang række af uhensigtsmæssige bivirkninger, såsom øget risiko for hjertekarsygdom og kræft. Derfor har man anbefalet kvinder, at være mere fysisk aktive, da man ved, at fysisk aktivitet har mange af de samme virkninger som østrogen.

Tidligere har man behandlet østrogenmangel efter overgang¬salderen ved at give tilskud af østrogen, men det har vist sig at være for¬bundet med en lang række af uhensigtsmæs¬sige bivirkninger, såsom øget risiko for hjerte¬karsygdom og kræft.Når kvinder går i overgangsalderen falder deres niveau af det kvinde­lige kønshormon østrogen. Det er en udfordring for deres sundhed, da hormonet har en beskyttende effekt på hjerte-karsystemet og musklerne. Resultatet er, at funktionen af både blodkar og muskler forringes, hvilket forøger risikoen for at udvikle livsstils­sygdomme som hjerte-karsygdomme og sukkersyge.

Nyere undersøgelser har yderligere vist, at kvinder, der har gennemgået overgangsalderen for mere end 5 år siden ikke kan opnå de samme positive effekter af fysisk aktivitet på hjerte-karsystemet og musklerne som yngre kvinder, der stadig har høje niveauer af østrogen. Det har derfor været uklart, hvorvidt kvinder gene­relt efter overgangsalderen kan opnå sundhedsmæssige effekter af fysisk aktivitet på blodomløb og muskler.

Fysisk aktivitet har stor effekt i den tidlige periode efter overgangsalderen

Nu viser helt nye resultater fra Co­penhagen Women Study, at kvinder i overgangsalderen har stor effekt af at være fysisk aktive.

-”Resultaterne fra vores under­søgelse viste, at kvinder der inden for de sidste år var kommet i overgang­salderen havde de samme eller endda bedre sundhedsmæssige effekter af fysisk aktivitet end kvinder der var på samme alder, men som stadig havde regelmæssig menstruation. Således kan den tidlige periode efter overgang­salderen være en tid, hvor kvinder kan få ekstra gavn af at være fysisk aktive” forklarer professor og gruppeleder Ylva Hellsten fra Institut for Idræt og Ernæring, Kbhs Universitet.

Ny opdaget komponent spiller vigtig rolle for kvindernes træning

Undersøgelsen havde også til formål at forklare, hvordan muskelcellerne og cellerne i blodkarrene reagerer på fysisk aktivitet. Også her var resul­taterne meget spændende:

-”Vi fandt beviser for, at en specifik komponent i cellerne spiller en vigtig rolle for, hvordan træningen virker i kvinderne, som havde gennemgået overgangsalderen. Det kan medvirke til at forklare hvordan organismen forsøger at kompensere for tabet af østrogen. Betydningen af denne komponent skal derfor undersøges yderligere” forklarer adjunkt Michael Nyberg fra Institut for Idræt og Er­næring ved Københavns universitet.

Om projektet

Projektet havde deltagel-se af 36 kvinder i alderen 45 – 57 år. Tyve af kvinderne var endnu ikke gået i overgangsalderen og 16 kvinder havde gennemgået overgangsalderen for 1-5 år siden. De cykeltrænede i 12 uger, 3 gange om ugen af en times varighed per gang.

Forsøgspersonerne til træning
Forsøgsdeltagerne cykel trænede 3 gange om ugen i 12 uger.

Reference

Michael Nyberg, M. et al. Leg vascular and skeletal muscle mitochondrial adaptations to aerobic high-intensity exercise training are enhanced in the early postmenopausal phase. Journal of Physiology. 2017. Accepted ma­nuscript online DOI: 10.1113/JP273871.