Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Kræftdiagnose udenom lægen: Nu får du digital besked

Dato: 6. august 2017

Læger advarer mod ny praksis for prøvesvar. Danske regioner er uenige.

Det bliver lettere og hurtigere for patienter at tjekke svar på både blodprøver og biopsier efter sommerferien.

Det er allerede i dag muligt at se dine prøvesvar på nettet ved hjælp af NemID, men i dag er der en forsinkelse på tre hverdage, fra lægen får svaret på dine prøver, til du selv kan se dem. En forsinkelse, Danske Regioner nu har besluttet helt at fjerne.

– Det har været et stort ønske fra vores borgere i lang tid at få nem adgang til prøvesvar, journaloplysninger og udskrivningsbreve, lige så snart de er tilgængelige, forklarer Jens Stenbæk, der er formand for Sundhedsinnovationsudvalget i regionerne.

Bedre forberedelse

I praksis betyder det, at kronikere, der får foretaget blodprøver mange gange om året, nu undgår længere ventetid på hospitalet, hvor de får foretaget prøverne, og at de kan være bedre forberedte, når de har en tid hos lægen, siger Jens Stenbæk.

– Det giver mulighed for patienten af forberede sig til mødet med lægen og udnytte tiden med lægen endnu bedre, når man kan forberede sig og på forhånd kender prøvesvaret.

Kræftdiagnose ved sofabordet

Men fordi det er alle prøvesvar, der nu bliver lagt på Sundhed.dk med det samme, så betyder det også, at nogle borgere kan få en meget alvorlig besked, hvis de sidder og tjekker deres prøvesvar hjemme ved sofabordet. Det vækker bekymring hos lægerne.

– Hvis man fredag eftermiddag hjemme ved sofabordet får en kræftdiagnose, så kan det være umuligt at komme i kontakt med egen læge på det tidspunkt. Og så rejser der sig mange spørgsmål hos patienten om, hvor alvorligt det her er, og hvad behandlingsmulighederne er, siger formanden for Lægeforeningen Andreas Rudkøbing.

Han mener, der bør skelnes mellem alvorlige og komplicerede prøvesvar, og så de svar, man som kroniker får i løbet af et behandlingsforløb.

– Det her er et spørgsmål om etik, og hvem der skal tage ansvaret for at overlevere de svære eller komplicerede beskeder. Det gøres bedst hos lægen.

Patienten har ret til at vælge

Hos Danske Regioner er man ikke uenige i, at lægerne skal fortolke og formidle de svære prøvesvar, men her er man ikke klar til at skelne mellem hvilke svar, patienterne skal have ret til at kunne se med det samme, og hvilke, der skal forsinkes.

– Jeg synes ikke, vi skal sætte vores læger i den situation, at de skal vurdere, hvem der er stærke nok til at modtage de her prøvesvar, og hvem der ikke er. Det er i sidste ende patientens eget valg, og vi skal ikke umyndiggøre vores patienter ved at filtrere og holde ting hemmeligt, siger Jens Stenbæk fra Danske Regioner.

Allerede i dag får man en advarsel, inden man åbner et prøvesvar på Sundhed.dk. Her bliver man orienteret om, at der kan være oplysninger, der er svære at forstå eller som kan gøre en ked af det eller bekymret, og det skal man tænke over, inden man klikker sig videre.

Men hos lægerne tvivler man på, om den advarsel reelt får nogen til ikke at læse videre.

– Folk har selvfølgelig et eget ansvar og kan i princippet lade være med at kigge på den elektroniske journal, men den menneskelige natur er nysgerrig, og hvis man venter svaret med stor nervøsitet, kan man let forestille sig, at man går ind og kigger alligevel, siger Andreas Rudkøbing.

FAKTA OM PRØVESVAR

  • De praktiserende læger er via sundhedsloven forpligtede til at formidle og fortolke prøvesvar overfor patienterne.
  • Tidligere var der 14 hverdages forsinkelse på at se sine prøvesvar på Sundhed.dk, det blev ændret til tre hverdage i 2015.
  • Man modtager altid en advarsel, inden man åbner et prøvesvar på Sundhed.dk