Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Gå langt udenom tågerne som vapes-folkene udspyr – passiv ’vapes-rygning’ kan være en sundhedsrisiko

Dato: 4. september 2023

Forskere fra universiteter i Virginia og North Carolina har i en ny undersøgelse1) set på vapes-tågerne, når de pustes ud i en bil og de konkluderer:
”Brug af e-cigaretter i køretøjer påvirker luftkvaliteten negativt og kan udgøre en sundhedsrisici for alle, der er til stede i køretøjet”.

Elektroniske cigaretter (e-cigaretter eller vapes) er batteridrevne enheder, der opvarmer en væske indeholdende propylenglycol, vegetabilsk glycerin, +/- nikotin og kemiske smagsstoffer for at skabe en aerosol,
der inhaleres.

I undersøgelsen deltog 60 personer (gennemsnitsalder 20,5 år) – der havde dampet på e-cigaretter i mindst 1 år.

Efter 12 timer uden rygning skulle deltagerne i deres egen bil – med lukkede vinduer – i 5 minutter pulse på deres e-cigaret med et bestemt antal sug (1 sug hver 30 sekund) og derefter i 25 minutter dampe løs som de selv ønskede.

I passagersædets vejrtrækningszone var sat en aerosolmonitor, der målte partikelstørrelsen i dampene – partikler på 2,5μ (PM2,5) i diameter eller mindre.

Deltagerne tog i gennemsnit 18 samlede sug under sessionerne.

Gennemsnits PM2,5-koncentrationer steg fra 4,78 μg/m3 ved baseline til 107,40 μg/m3.

Undersøgelsen viste, at e-cigaretter udspyder 22 gange det ”sikre niveau” af mikroskopiske giftige partikler.

I undersøgelsen var der kun fokus på antallet af de bitte små partikler (PM2.5). De apparater, forskerne brugte til at måle partikler i luften, analyserede ikke, hvad partiklerne var sammensat af.

PM2.5 kan genereres fra naturlige og menneskeskabte kilder såsom afbrænding af fossile brændstoffer. Ved indånding trænger de bitte små partikler ind i lungerne og irriterer hele åndedrætssystemet, hvilket muligvis forårsager eller forværrer astma, bronkitis og giver kraftig hvæsen.
De
bitte små partikler kan trænge ind i blodbanen, hvilket kan føre til betændelse, der øger risikoen for hjerte-kar sygdomme.

1) Soule, E.K. et al.Secondhand electronic cigarette aerosol in vehicles impacts indoor air quality. Drug and Alcohol Dependence. 2023. 250. Doi.org/10.1016/j. drugalcdep.2023.110889