Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Flere overlever kræft

Skrevet af: COPA
Dato: 19. januar 2016

Flere danskere er i live både et og fem år efter, at de har fået en kræftdiagnose. Det viser en ny opgørelse over kræftoverlevelsen i Danmark. Særligt lungekræft og tyktarmskræft skiller sig ud med markante forbedringer. Det er glædeligt, at flere overlever kræft, men der er stadig et stort stykke arbejde, der skal gøres, siger Kræftens Bekæmpelse.

Treårs-perioderne er årene for diagnose. Kilde: Cancerregistret og CPR

Blandt dem, der fik en kræftdiagnose i perioden 2011-2013, steg etårsoverlevelsen med et procentpoint for mænd og to procentpoint for kvinder i forhold til perioden 2008-2010, så overlevelsesprocenten nu er 76 pct. for mænd og 78 pct. for kvinder.

Dermed fortsætter den stigning i kræftoverlevelsen, som er sket siden slutningen af 90’erne, da overlevelsesprocenten var 64 pct. for mænd og 70 pct. for kvinder et år efter en kræftdiagnose.

I Kræftens Bekæmpelse glæder direktør Leif Vestergaard Pedersen sig over, at kræftoverlevelsen stiger. Men der er stadig et stort stykke arbejde, der skal gøres, siger han.

– Det er rigtig godt, at vi igen i år kan se en stigning i overlevelsen efter kræft. Det viser, at de initiativer, som er taget på kræftområdet, har en virkning, og at det går i den rigtige retning. Men der er stadig plads til forbedring. Ikke mindst skal flere tilfælde af kræft opdages tidligere, og når patienterne kommer i behandling til tiden, vil endnu flere patienter overleve, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Region Hovedstaden begyndte med at scanne deres lungekræftpatienter hver tredje måned efter lungekræftbehandlingen, og så fulgte resten af landet efter.

Bedre opfølgning efter lungekræft

Patienter med lungekræft har ifølge opgørelsen haft den største fremgang i etårsoverlevelsen. 40 pct. af de mænd og 48 pct. af de kvinder, der blev ramt af lungekræft i perioden 2011-13, var i live et år efter diagnosen, og det er henholdsvis fem og seks procentpoint flere end i perioden 2008-2010.

Formanden for Dansk Lunge Cancer Gruppe, overlæge Torben Riis Rasmussen, siger, at man ikke ved præcist, hvad der er årsag til forbedringen. Men han fremhæver det kursskifte, der skete, da alle landets kræftafdelinger i 2011 begyndte systematisk at følge op på patienter, efter at de var færdige med den primære behandling for lungekræft. Formålet var tidligt at opdage tilbagefald af kræft.

– Region Hovedstaden havde i en lang periode scannet deres lungekræftpatienter hver tredje måned efter den primære behandling for lungekræft, mens patienterne i resten af landet blev udskrevet til praktiserende læge. Da det viste sig, at der var en 15 pct. bedre overlevelse i Region Hovedstaden end i Vestdanmark, gik vi til Danske Regioner og fik indført det samme opfølgningsforløb i hele landet, forklarer Torben Riis Rasmussen.

Han påpeger, at der løbende sker forbedringer i behandlingen af lungekræft, men udviklingen i 2011 handlede om at samarbejde og lære af dem, der gjorde det bedst.

Fremgang inden for tyktarmskræft

Udover lungekræft skiller tyktarmskræft sig også ud som en kræftform, hvor etårsoverlevelsen har taget et hop opad i den opgjorte periode, nemlig med fire procentpoint for begge køn. Således var 80 pct. af mænd og 81 pct. af kvinder, der blev ramt af tyktarmskræft i perioden 2011-13, i live et år efter diagnosen.

Også når det gælder fem-årsoverlevelsen går udviklingen i den rigtige retning. Her er der tale om anslåede tal, og opgørelsen viser, at 58 pct. af mænd og 61 pct. af kvinder er anslået til at være i live fem år efter en kræftdiagnose, og det er for begge køns vedkommende en stigning på to procentpoint i forhold til 2008-2010. I forhold til 1999-2001 er stigningen i femårs-overlevelsen på 16 procentpoint for mænd og ni procentpoint for kvinder.

Overlevelsestallene er justeret for befolkningsdødeligheden generelt. Det vil sige, at selv om man overlever kræft, kan man være død af noget andet.

Tabel over udvikling i kræftoverlevelse i Danmark