Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Flere overlever kræft, men vi er ikke i mål endnu

Dato: 9. september 2020

Vi kan glæde os over, at mange flere kræftpatienter nu vil opleve at kunne fejre en del flere fødselsdage, siger Mef Nilbert, forskningschef i Kræftens Bekæmpelse. Foto: Unsplash/Johnny Cohen

Takket være bl.a. kræftpakker og bedre behandling overlever flere patienter kræft i længere tid. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen for kræftoverlevelsen i perioden 2004-2018.

Et år efter diagnosen lever henholdsvis 82 procent af de mænd og 83 procent af de kvinder, der fik en kræftdiagnose i perioden 2016-2018. Det er en stigning på to procentpoint for mænd og ét procentpoint for kvinder i forhold til perioden 2013-2015.

Den 5-årige overlevelse var i perioden 2016-2018 på 66 pct. for mænd og 68 pct. for kvinder. Det svarer til en stigning på ét procentpoint for begge køn i forhold til perioden før.

Optimisme
Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse, ser på de samlede tal med optimisme.

– Udviklingen går den rigtige vej. Det politisk anerkendte mål er, at overlevelsen i 2025 skal være på niveau med de bedste af vores nordiske nabolande, og at mindst tre ud af fire kræftpatienter skal overleve en kræftsygdom. Vi er på vej mod de 75 pct. Men det kræver en stædig og ihærdig indsats at nå dertil, siger Jesper Fisker.

Ifølge Jesper Fisker, handler det om at styrke indsatserne over et bredt felt.

– Vi har behov for tidligere diagnoser, bedre behandlinger og personligt tilpassede rehabiliteringstilbud. Vi har behov for samfundsmæssige tiltag især mod tobak og overvægt. Og vi har behov for flere incitamenter, så forældre og børn vælger det sunde liv, der forebygger kræft, siger Jesper Fisker.

Lungekræft har største stigning
Rapporten fra Sundhedsdatastyrelsen analyserer udviklingen inden for 15 udvalgte kræftformer. Alle beregninger er foretaget af statistikkere fra Center for Kræftforskning i Kræftens Bekæmpelse.

Lungekræft er fortsat en sygdom med høj dødelighed. Det skyldes primært, at mange af disse patienter bliver diagnosticeret sent. Men her er der opnået betydelige stigninger i både 1-års og 5-årsoverlevelsen.

1-årsoverlevelsen er nu nået op på 51 pct. for mænd og 60 pct. for kvinder. Det er en stigning på 19 procentpoint for mænd og 24 procentpoint for kvinder siden 2004.

5-årsoverlevelsen er nu på 20 pct. for mænd og 27 pct. for kvinder. I forhold til perioden før er det en stigning på henholdsvis to og tre procentpoint.

Mef Nilbert, forskningschef i Kræftens Bekæmpelse, betegner forbedringerne som imponerende.

Imponerende forbedringer
Mef Nilbert, forskningschef i Kræftens Bekæmpelse, betegner det som imponerende forbedringer.

– Disse fremskridt skyldes ikke kun en ting. De skyldes den samlede effekt af større opmærksomhed på symptomer, mere raffinerede diagnosemetoder, tværfaglige samarbejder, bedre kirurgi og flere nye behandlingsstrategier som målrettede biologiske medikamenter og immunterapi, forklarer hun.

Store stigninger i overlevelsen er også sket for mænd med tyktarmskræft. Og for kvinders vedkommende drejer det sig om tyktarms-, endetarms- og lungekræft.

–   Vi kan glæde os over, at mange flere kræftpatienter nu vil opleve at kunne fejre en del flere fødselsdage, siger Mef Nilbert.

 

Læringer skal overføres
Som Mef Nilbert ser det, handler det nu om at overføre læringer fra disse områder til områder, hvor det ikke går så godt.

– Det gælder for eksempel æggestokkekræft, hvor udviklingen i 5-årsoverlevelse ikke rigtigt stiger, siger Mef Nilbert.

– Forbedringer af kræftoverlevelsen kræver en tværfaglig indsats, hvor vi bl.a. bliver bedre til at diagnosticere helt ned på molekylært niveau med henblik på behandling med præcisionsmedicin, siger Mef Nilbert, der også fremhæver, at tidligere indsat lindrende behandling faktisk kan forlænge livet for patienterne.

 

 

Fakta
Tal for overlevelsen omfatter alle kræftformer undtagen al anden hudkræft end modermærkekræftRapporten er baseret på udregninger af den relative overlevelse.Den relative overlevelse er defineret som den observerede overlevelse for en gruppe patienter divideret med den forventede overlevelse for en tilsvarende gruppe personer i befolkningen, der ikke har den pågældende kræftdiagnose, men ellers har samme karakteristika som gruppen af patienter med hensyn til køn, alder og kalendertid på diagnosetidspunktet.Det kan tolkes som sandsynligheden for, at en kræftpatient overlever, hvis man ser bort fra andre dødsårsager.

5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for 15 udvalgte kræftformer, 2013-2015 til 2016-2018

Kilde: Cancerregisteret og CPR.
Note:Tre-årsperioderne er årene for diagnose. 95 pct. konfidensintervaller er angivet i parentes. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS).* For disse grupper blev der foretaget ændringer i de inkluderede diagnoser (Bilagstabel 3) til publikationen i 2019 og overlevelsen for grupperne kan således ikke direkte sammenlignes med publikationer før 2019.

 

Læs artiklen på cancer.dk