Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Bedre strålebehandling af kvinder med brystkræft, hvor der er lav risiko for tilbagefald

Dato: 3. oktober 2022

For nogle kvinder er strålebehandling af en mindre del af brystet lige så sikkert og giver færre bivirkninger end strålebehandling af hele brystet.
Det viser en ny undersøgelse, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

I en ny undersøgelse*) sammenlignes delbryst strålebehandling med strålebehandling af hele brystet hos en udvalgt gruppe af kvinder, der har lav risiko for tilbagefald af brystkræft.

Det er kvinder over 60 år, hvor kræften er opdaget tidligt, og som har en lille kræftsvulst. De får først kræftsvulsten opereret væk ved en brystbevarende operation, og derefter tilbydes de strålebehandling for at
forebygge tilbagefald.

Ved delbryst strålebehandling gives der strålebehandling til kun 30-40 pct.
af brystet, da strålefeltet snævres ind til at ramme præcist det område, hvor kræftsvulsten har siddet. Metoden har siden 2016 været standardbehandling i Danmark til gruppen af kvinder med lav risiko for tilbagefald af brystkræft Og det er både sikkert i forhold til at forebygge tilbagefald, og samtidig er risikoen for bivirkninger i form af arvæv
og stivhed i vævet halveret, viser den nye undersøgelse, der er baseret
på 880 kvinder, der er fulgt i mindst fem år efter strålebehandling.
– “Resultaterne er et vigtigt skridt imod en mere individuel strålebehandling, hvor behandlingen tilpasses den enkelte patient. Her har vi en gruppe kvinder, som har lav risiko for tilbagefald, og dem kan vi nøjes med at give stråler mod et mindre volumen i brystet”, forklarer overlæge og professor ved Aarhus Universitetshospital, Birgitte Vrou Offersen, der har ledet undersøgelsen.

Stråler kan give arvæv
Formålet med strålebehandling er at slå kræftceller ihjel uden at skade det
raske væv. Bivirkningerne ved strålebehandling er blandt andet arvæv og
stivhed i brystet, der kan give smerter og nedsat livskvalitet og ændre
brystets udseende. Bivirkningerne kan  udvikle sig langsomt over tid og er
sædvanligvis kroniske og vanskelige at behandle.

– “Mindre stråling af vævet giver mindre risiko for arvæv. Og da stråledosis
til hjerte og lunger er meget mindre ved delbryst strålebehandling, er der heller ikke risiko for skader som hjertesygdom og stråleassocieret lungekræft”, siger Birgitte Vrou Offersen.

Måske kan man helt undvære strålebehandling
Hun er nu i gang med en opfølgende undersøgelse, kaldet DBCG Natural
trial, hvor man vil afklare, om gruppen af kvinder med lav risiko for tilbagefald helt kan undvære strålebehandling. I denne undersøgelse sammenlignes delbryst strålebehandling med ingen strålebehandling, og også denne undersøgelse er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

På nuværende tidspunkt er 360 kvinder med i Natural-undersøgelsen, og man skal op på næsten 1.000. – “Strålebehandling er altid en balancegang
mellem at gavne patienten og risikere at gøre skade. Hvis det viser sig, at denne gruppe kvinder har så lav risiko for tilbagefald, at strålebehandling
vurderes unødvendig, er der ingen grund til at påføre dem unødige
bivirkninger, siger Birgitte Vrou Offersen.

*) Offersen, B.V. et al. Partial Breast Irradiation Versus Whole Breast Irradiation for Early Breast Cancer Patients in a Randomized Phase III Trial:
The Danish Breast Cancer Group Partial Breast Irradiation Trial. Journal of Clinical Oncology. 2022.
Doi: 10.1200/JCO.22.00451