Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Alternativ behandling – cannabis, m.m.

Dato: 11. november 2018

Cannabis sativa er den plante, som størstedelen af de forskellige cannabisprodukter bliver udvundet fra. Cannabis sativa er en plante af cannabisslægten, som er en del af hampefamilien. Der findes flere  forskellige typer af cannabisplanter. Cannabis sativa kaldes også ’almindelig hamp’.

Nanna Cornelius blev forår 2017 ansat som projektleder hos Kræftens Bekæmpelse i en 3 årig stilling, hvor hun arbejder med formidling,  information, dokumentation og udvikling.

Nana Cornelius gjorde os klogere på medicinsk cannabis og andre alternative muligheder i  kræftbehandlingen.
Hun fortalte, at når vi spørger vores læge – svares, ‘det er ikke mit bord’ – eller han/hun ‘fraråder’. Hun fortalte også, at alternativ behandling
er noget man tilvælger (altså sammen med lægelig behandling) og derfor så hun gerne termen udskiftet med komplemetær behandling (komplementær = to sider af samme sag).

I Danmark er vi ‘vikinger’; Nana Cornelius må dermed mene, at vi klarer os uden alternativ behandling – kun 22% danskere benytter alternativ  behandling. Det kom Kræftens Bekæmpelses barometer undersøgelse
i 2017 frem til. Det kunne man f.eks. sammenligne med, at der er 75% af
tyskerne, 80% af amerikanerne og 100% asiater, der benytter alternativ behandling

Medicinsk cannabis

’Medicinsk cannabis’ er godkendte lægemidler – ligesom f.eks.  hovedpinepiller.
Det aktive stof i medicinsk cannabis er enten naturlige ekstrakter fra selve cannabisplanten (som i medicinen Sativex) eller syntetisk fremstillet  cannabis (som i præparaterne Marinol og Nabilone).
Medicinsk cannabis har været lovligt i Danmark siden 2011 og kan ordineres af læger i Danmark.

I Danmark bruges lægeordinerede cannabisprodukter bl.a. til at lindre spasmer hos sclerosepatienter og til lindring af bivirkninger ved kemoterapi. Medicinsk cannabis får man enten som tabletter eller mundspray.

Magistrelle lægemidler

I dag har læger i Danmark mulighed for at udskrive såkaldte ’magistrelle lægemidler’ som kapsler eller dråber med indholdsstoffer fra cannabis.

Magistrelle lægemidler er lægemidler, der fremstilles på et apotek specifikt til den enkelte patient efter recept fra en læge. Lægen, der udskriver recepten, skal selv tage det fulde ansvar, da medicinen ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det betyder, at medicinen ikke er testet for virkninger og bivirkninger i samme omfang som medicin, der er godkendt.

Cannabis til medicinsk brug

’Cannabis til medicinsk brug’ betyder i princippet, at man bruger selve planten (eller dele af den) som medicin. Det er den type medicin med cannabis, som er blevet lovlig med  forsøgsordningen, som trådte i kraft 1. januar 2018.

Cannabis til medicinsk brug er fremstillet under kontrollerede forhold, og man ved derfor, hvilke indholdsstoffer der er i, og i hvilken koncentration.
Det er også fremstillet uden brug af pesticider og uden indhold af tungmetaller.

Cannabis til medicinsk brug skal ordineres af en læge. Under  forsøgsordningen er der godkendt to produkter, som begge kan drikkes som te.

Forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug

Forsøgsordningen med cannabis til medicinsk brug gør det lovligt for læger at udskrive  uforarbejdet cannabis, f.eks. tørrede plantedele til te. Det er lægen, der beslutter, hvem der kan få ordineret cannabis til medicinsk brug i forsøgsordningen.

Ordningen slutter i 2021. Den politisk vedtagede forsøgsordning gør det
lovligt for læger at udskrive mere uforarbejdet cannabis. Det kan for eksempel være tørrede plantedele i pulverform, som kan indtages gennem olier, te eller dampe.
Forsøgsordningen bliver fulgt nøje med henblik på sikkerhed og bivirkninger, men der er ingen erfaringsopsamling. Der er dog afsat to gange 5 millioner kroner fra satspuljemidler til at forske i effekten
af cannabis til medicinsk brug i forsøgsperioden.

Lægerne har skærpet indberetningspligt ved ordinering af cannabis til medicinsk brug. Lægen skal altså holde nøje øje med bivirkninger.
Det vil blive muligt at få udleveret cannabis til medicinsk brug på almindelige apoteker og hospitalsapoteker. Når forsøgsperioden er slut i 2021, skal ordningen evalueres for at politikerne kan beslutte, om
ordningen skal gøres permanent. Der er afsat 22 millioner til ordningen.

Da ordningen startede (1.januar 2018) vurderede man, at i alt 500 patienter ville være indgået i 2018. Nanna Cornelius oplyser, at pr. sept. 2018 ordinerede 186 praktiserende læger cannabisprodukter til 628 patienter. Det må siges at være en succes. Alternativ behandling, cannabis m.m.

Alternativ behandling og kræft

Hver fjerde kræftpatient bruger en form for alternativ behandling
En undersøgelse fra 2013, lavet af Kræftens Bekæmpelse, viser, at mindst en fjerdedel af alle kræftpatienter bruger en eller flere former for alternativ
behandling som supplement til kræftbehandlingen på sygehuset.

Effekten af alternativ behandling

Der er indtil videre ingen undersøgelser, som viser, at alternativ behandling kan helbrede en kræftsygdom. Derimod viser rigtig mange undersøgelser, at nogle former for alternativ behandling kan lindre bivirkninger af kræftbehandlingen og bidrage til en øget livskvalitet for den syge. F.eks. er der undersøgelser der viser, at mindfulness meditation kan mindske angst og depression i  forbindelse med kræft, og at akupunktur kan mindske kvalme som følge af kemoterapi.

Ifølge undersøgelsen bruger kræftpatienter hyppigst kosttilskud,  naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler. Det er en generel misforståelse, at de fleste patienter bruger alternativ behandling for at bekæmpe deres kræftsygdom. Undersøgelsen viser, at kræftpatienter  bruger alternativ behandling til at lindre bivirkninger, gøre noget aktivt for sig selv og derved få det bedre under et krævende sygdomsforløb.

På nogle danske hospitaler bruger man i dag akupunktur som et  supplement til kræftbehandlingen. Mindfulness meditation og yoga er eksempler på tilbud, som Kræftens Bekæmpelse har valgt udbyde på flere kræftrådgivninger rundt omkring i landet. Netop fordi forskningen har vist, at mindfulness kan have en positiv effekt på kræftpatienters livskvalitet.

Alternativ behandling og risiko

Der kan være en risiko for, at den alternative behandling påvirker effekten
af kræftbehandlingen. F.eks. har en del urter og planter en blodfortyndende
effekt, som kan øge risikoen for blødning i forbindelse med operation.
Der er også eksempler på, at alternativ behandling kan påvirke kemoterapi eller antihormonbehandling i en negativ retning.

I høje doser kan naturmedicin have bivirkninger eller ligefrem øge risikoen for, at man ikke overlever sin kræftsygdom. Dette er f.eks. vist for E-itamin, beta-karoten og kosttilskuddet amygdalin.

Cannabinoider

Cannabinoider er de aktive stoffer, der findes i cannabisplanten. Der er mere end 100 forskellige cannabinoider i cannabis, herunder f.eks. cannabidiol (CBD) og delta-9-tetrahydrocannabinol (THC).  Cannabinoider kan påvirke centralnervesystemet og f.eks. educere spasmer  og virke smertestillende. De bedst kendte virkninger  ved cannabinoider er  de såkaldte ’psykoaktive’ virkninger, det vil sige følelsen af at blive ‘høj’ eller ‘skæv’.

THC

THC står for delta-9-tetrahydrocannabinol og er det vigtigste  euforiserende stof i cannabis. Hvis man bruger medicin med THC i, skal lægen vurdere, om man må køre bil. THC har en positiv indvirkning på smerter (kroniske og neuropatiske) samt på appetit, kvalme og opkast i forbindelse med  kemoterapi. Lægemidlet Marinol og Nabilone indeholder begge syntetisk fremstillet THC.

CBD

CBD står for cannabidiol og er det hyppigste aktive stof (cannabinoid) i cannabis. CBD er ikke et euforiserende stof i modsætning til THC.
CBD virker muskelafslappende og smertestillende. Mundhulesprayen Sativex er baseret på et naturlig ekstrakt fra cannabisplanten, og indeholder lige dele THC og CBD.