Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Hvidløg kan nedkæmpe kroniske infektioner

Dato: 28. januar 2018

Et aktivt svovlstof i hvidløg (ajoene) kan bruges til at bekæmpe hårdføre bakterier hos patienter med kroniske infektioner. Det tyder et nyt studie1) fra Københavns Universitet på. Her viser forskerne, at  hvidløgsstoffet nedbryder vigtige komponenter af bakteriernes kommunikationssystemer, der involverer regulatoriske RNA-molekyler.

-”Vi satser virkelig på, at denne metode kan ende med at give en behandling til patienter, der ellers ikke har gode udsigter. Kroniske infektioner som cystisk fibrose kan nemlig være rigtig hårdføre. Men nu har vi nok viden til sammen med en privat virksomhed at gå videre med et hvidløgs-lægemiddel og afprøve det på patienter,” siger Tim Holm Jakobsen, adjunkt på Costerton Biofilm Center, der er en del af Institut for Immunologi og Mikrobiologi.

Naturens eget forsvar Studiet er seneste skud på stammen fra en  forskergruppe under professor Michael Givskov, der siden 2005 har beskæftiget sig med hvidløgs effekt på bakterier. Dengang fandt de frem til, at hvidløgsekstrakt kunne hæmme bakterierne. I 2012 viste de, at det er det svovlholdige stof ajoene i hvidløg, der leverer effekten. Det nye studie går endnu tættere på og dokumenterer, at ajoene virker ved at hæmme små regulatoriske RNAmolekyler i to typer bakterier.

-”Det er to meget vigtige bakterier vi har undersøgt. De hedder  Staphylococcus aureus og Pseudomonas aeruginosa. De hører egentlig til to vidt forskellige bakteriestammer, og skal normalt bekæmpes med  forskellige metoder. Men hvidløgsstoffet kan bekæmpe begge to på en gang, og derfor kan det blive et effektfuldt lægemiddel, når det bruges sammen med antibiotika,” fortæller Tim Holm Jakobsen.

Skal testes på mennesker indenfor de næste to år
Tidligere studier har vist, at hvidløg ser ud til at have den kraftigste, naturligt forekommende modstand mod bakterier. Udover at hæmme bakteriernes RNA-molekyler, virker hvidløgets aktive stof også ved at skade det beskyttende slimlag rundt om bakterierne, den såkaldte biofilm. Når biofilmen fjernes eller formindskes, kan både antibiotika og kroppens eget immunsystem angribe bakterierne mere direkte, og dermed kan infektionen slås ned.

Forskerne tog i 2012 patent på udnyttelsen af ajoene til bekæmpelse af bakterieinfektioner. Nu har virksomheden Neem Biotech købt licensen til at udnytte det patent. Deres medicinske produkt NX-AS-401, der sigter mod behandling af patienter med cystisk fibrose, har nu fået en såkaldt ”orphan drug designation”.

Det betyder, at de kliniske forsøg på patienter er meget tæt på. Viser de kliniske tests gode resultater, vil stoffet kunne introduceres på markedet, og det vil så blive det første af en række antimikrobielle forbindelser med helt nye virkningsmekanismer.

1) Jakobsen, T. H. et al. A broad range quorum sensing inhibitor working through sRNA inhibition. Scientific Reports 7, Article number: 9857 (2017).
doi:10.1038/s41598-017-09886-8.