Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGINRådgiverkursus 2016

Der blev afholdt COPA rådgiverkursus i Korsør i weekenden 27.- 28. oktober. Det var dejligt at se en del nye rådgivere. Lokalforeningerne ”råber” jo på nye rådgivere.

Lørdag var der fremvisning af nye stomihjælpemidler. Sygeplejerske Annemette Busk fra OneMed fortalte også om firmaet og om, hvordan medarbejderne klarer opgaverne, når stomiopererede
ringer/mailer efter produkter. Firmaet ligger i Skejby, Aarhus Nord.
Der er konsulenter over hele landet, og de tager gerne til arrangementer, hvor de kan møde brugerne, hvilket kan værre meget givtigt, både for firmaet og brugerne. Det er altid rart at mødes face to face.
Herefter var der et oplæg fra stomisygeplejerske Gerd Friis Bille, Rigshospitalet.

Gerd fortalte om stomier set fra det faglige synspunkt, om sårbehandling, hvordan undgår man hudproblemer, og hvad kan der gøres, når der opstår problemer.
Gerd holdt et meget spændende oplæg.
Det var rart, at hun kaldte en skovl for en skovl, og talte i et sprog, der kunne forstås
af ”almindelige” mennesker.

Efter kaffepausen fik vi besøg af COPA ambassadør Kirsten Olesen. Kirsten fortalte om sin vej til skuespillerfaget, og om hvordan det var at være skuespiller med en stomi. Der var ikke noget, hun
ikke kunne deltage i. Og dog, nøgenscener ville hun ikke være med til, og det er forståeligt. Kirstens oplæg var en frisk og positiv oplevelse. Det var også spændende at høre om optagelserne til Matador serien.