Ungdomsgruppen

  STOMIFORENINGENOm os

Ungdomsgruppen i Copa er en interessegruppe for de yngre medlemmer af Stomiforeningen ”COPA”, i aldersgruppen 18 – 40 år. Ungdomsgruppen laver en række arrangementer for denne hvor man kan møde, snakke og debattere med andre unge i samme situation.

Da Ungdomsgruppen skal dække hele landet, vil der afholdes arrangementer både øst og vest for Storebæltsbroen.  Arrangementerne kan både være enkelte dage eller weekendophold.

Styregruppen

Ungdomsgruppen vælger en styregruppe, jf. COPAs vedtægter. Styregruppen består af minimum 3 personer indenfor ungdomsgruppen – hvor af en er formand og medlem af COPAs hovedbestyrelse.

Der vil der ud over være deltagelse i nordiske og europæiske møder, ved deltagelse for COPA til NOA- og EOA møder – her udveksler de forskellige ungdomsgrupper  i foreningerne erfaringer for unge i andre lande.

Styregruppen vælges af Ungdomsgruppen på den årlige weekendtur om efteråret/vinteren. Styregruppen planlægger, tilrettelægger og tilvejebringer de fysiske rammer for aktiviteterne i Ungdomsgruppen.

Ideer til kommende arrangementer kan sendes på mail til formanden af ungdomsgruppen eller tages med til styregruppens møde på weekendturen.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Kontaktperson
Navn
Adresse
Postnummer - By
Tlf.
Mail: Mail

Kontakt person

Formand
Ida Engblom
Stærevej 16, 1tv
2400 København NV
tlf: 51 36 30 63
Mail: ida.j.engblom@gmail.com