København-Frederiksberg

  STOMIFORENINGEN


Referat fra generalforsamling

Dato: 6. maj 2019

 

Vi glædede os over det pæne fremmøde til COPA København/Frederiksbergs generalforsamling 26-3-2019.

Formanden aflagde beretning om året der gik: Vi har haft en dejlig tur til Carlsberg. Julefrokosten på Bakken var meget vellykket.Det regner vi med at gentage i år.

Stomidagen i Odense kostede os ærgerlige penge, da vi måtte betale en bus, som ikke blev brugt, fordi de tilmeldte udeblev.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskabet blev fremlagt, og godkendt.

Derefter var der indlæg og forslag fra de fremmødte: En deltager talte om forskellen mellem kostråd i Stomiforeningen og i Diabetesforeningen. De er direkte modstridende.

Vi fortalte om vores forslag til en forårstur til Frederiksberg Have. Der kom flere forslag til forårsturen, som er planlagt til d. 26. maj. Hanne foreslog en tur i Frederiksstaden med guide. Andre foreslog rundtur på Kastellet,  Kristiania, Skomagermuseet eller Mosede fort.

Bestyrelsen glæder sig over de mange gode forslag.

Der blev talt om de andre lokalforeningers ture, og det blev understreget, at det er tilladt at melde sig på disse ture.

Valg til bestyrelsen:
Hanne Goetsche blev valgt som kasserer.
Jette Frederiksen er nyvalgt bestyrelsesmedlem.
Margit Larsen blev valgt til revisor.
Johnny Frederiksen blev valgt til supplerende revisor.
Derudover består bestyrelsen af:
Svend Larsen – formand
Hjørdis Mikkelsen – sekretær
Jytte Rosenkvist
Niels Mikkelsen – suppleant.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokal Formand
Svend Larsen
Brandstupvej 99
2610 Rødovre
20 57 68 09

Mail: laila.h@mail.tdcadsl.dk

Kontakt person

Sekretær
Niels Mikkelsen
Vindingevej 1a
2700 Brønshøj
61337390
Mail: Niels@z88.dk

Kontakt person

Kasserer
Hjørdis Mikkelsen
Vindingevej 1a
2700 Brønshøj
61607390
Mail: Hjoerdis@z88.dk

Kontakt person

Bestyrelsesmedlem
Susanne Friis
Vognmandsmarken 30, 4. th.
2100 København Ø
39184416 og 41574416
Mail: Susannefriis@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Hanne Gøtzsche
I.C. Christensensgade 2a
2300 København S
20989410
Mail: Hanne.goetzsche@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jytte Rosenkvist
Nystedvej 29, 1. tv.
2500 Valby
20242488
Mail: Jytterosenkvist@hotmail.com