Forældregruppen

  STOMIFORENINGENSygtStærk er et fællesskab for unge med kronisk fysisk sygdom eller handicap på tværs af diagnoser.

Om os

Forældregruppen er COPAs interessegruppe for forældre til børn og FOR børn/unge med afføringsproblemer og/eller stomi/reservoir.

Vi er en gruppe af forældre, der alle har det til fælles, at vi har et barn (0-18 år), der har afføringsproblemer. Fordi vi er i samme situation, har vi stor gavn af hinanden. Vi mødes tre gange om året, hvor der både er fagligt indhold og plads til at hygge, tale og lytte sammen. Læs mere om vores årlige møder her.

Formål
Forældregruppens formål er, at:

  • være talerør for vores børn og varetage vores børns interesser, gennem – og med støtte af COPA.
  • skabe rammerne for et rum, interaktivt som aktivt, hvor der er plads og rum til alle – ”stor som lille”, gammel som ny og barn som voksen.
  • vi gennem disse rammer, i fællesskab, skaber rum til alle og at familier tages åbent imod og føler sig velkommen.
  • vi gennem disse rammer, i fællesskab, giver alle medlemmer plads og rum til “bare at være til” og til bare at være med, og “tage det man har brug for”.
  • skabe rum for og give voksne mulighed for at netværke med andre voksne, der har barn med lignende diagnoser.
  • støtte vore børn i at skabe sig samme netværk “blandt ligesindede”.
  • vores hovedaktivitet også indeholder, forældreundervisning, gruppearbejde, foredrag el. lign.
  • aktiviteter for børnene, føles som et afbræk fra en, måske, problemfyldt hverdag.

Styregruppe

Forældregruppen vælger en styregruppe, jf. COPAs vedtægter. Vi har i denne styregruppe pt. konstitueret os med formand (medlem af COPAs hovedbestyrelse) og kasserer, således at de konkrete opgaver, der vedrører den ”daglig drift”, har en korrekt adressat, – dertil 3 medlemmer og 1 suppleant.

Styregruppen vælges af Forældregruppen på den årlige hovedaktivitet: ”Familieweekenden”.

Styregruppen varetager driften af forældregruppen som sådan.

Styregruppen planlægger, tilrettelægger og tilvejebringer de fysiske rammer for vores aktiviteter, bl.a. familieweekenden, forårsturen og Junior Copatur.

 

 

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Formand
Marie Louise Rødkjær Larsen
Mor til Bertram, født 2015.
Morbus Hirschsprung.
Halvorsmindevej 13
9800 Hjørring
Tlf. 28550637
Mail: marielouise.vinther@live.dk


Kristina Bruun Westermark
Mor til Malthe, født 2009.
Morbus Hirschsprung.

Mail: nicolaiwestermark@gmail.com


Nicolai Bruun Westermark
Far til Malthe, født 2009.
Morbus Hirschsprung.
Mail: nicolaiwestermark@gmail.com


Dorthe Christiansen
Mor til Oliver, født 2009.
Morbus Hirschsprung.

Mail: dorthe.alsted@gmail.com


Lars Mikkelsen (suppleant)
Far til Ava, født 2016.
Analatresi.