Forældregruppen

  STOMIFORENINGENOm os

Forældregruppen er COPAs interessegruppe for forældre til børn og FOR børn/unge med afføringsproblemer og/eller stomi/reservoir.

Vi er en gruppe af forældre, der alle har det til fælles, at vi har et barn (0-18 år), der har afføringsproblemer. Fordi vi er i samme situation, har vi stor gavn af hinanden. Vi mødes tre gange om året, hvor der både er fagligt indhold og plads til at hygge, tale og lytte sammen. Læs mere om vores årlige møder her.

Formål
Forældregruppens formål er, at:

  • være talerør for vores børn og varetage vores børns interesser, gennem – og med støtte af COPA.
  • skabe rammerne for et rum, interaktivt som aktivt, hvor der er plads og rum til alle – ”stor som lille”, gammel som ny og barn som voksen.
  • vi gennem disse rammer, i fællesskab, skaber rum til alle og at familier tages åbent imod og føler sig velkommen.
  • vi gennem disse rammer, i fællesskab, giver alle medlemmer plads og rum til “bare at være til” og til bare at være med, og “tage det man har brug for”.
  • skabe rum for og give voksne mulighed for at netværke med andre voksne, der har barn med lignende diagnoser.
  • støtte vore børn i at skabe sig samme netværk “blandt ligesindede”.
  • vores hovedaktivitet også indeholder, forældreundervisning, gruppearbejde, foredrag el. lign.
  • aktiviteter for børnene, føles som et afbræk fra en, måske, problemfyldt hverdag.

Styregruppe

Forældregruppen vælger en styregruppe, jf. COPAs vedtægter. Vi har i denne styregruppe pt. konstitueret os med formand (medlem af COPAs hovedbestyrelse) og kasserer, således at de konkrete opgaver, der vedrører den ”daglig drift”, har en korrekt adressat, – dertil 3 medlemmer og 1 suppleant.

Styregruppen vælges af Forældregruppen på den årlige hovedaktivitet: ”Familieweekenden”.

Styregruppen varetager driften af forældregruppen som sådan.

Styregruppen planlægger, tilrettelægger og tilvejebringer de fysiske rammer for vores aktiviteter, bl.a. familieweekenden, forårsturen og Junior Copatur.

 

 

Galleri

Galleri

Kontakt info

Kontakt person

Kontakt person

Morten Holmgaard

Far til Josefine født 2004
Amaliehaven 20
7080 Børkop
Tlf. 5047 5007

Mail: perret-holmgaard@hotmail.com

Kontakt person

Kontakt person

Bjarne Harksen

Far til Mathilde, født 2003
Bor i Ikast
2578 0650


Mail: copa@harksen.com

Kontakt person

Ditte Henriksen

Mor til Cecilie, født 2003
Bor i Stepping

Mail: ditte-henriksen@live.dk

Kontakt person

Robert Rousing Jensen

far til Miamaja, født 2009
Bor i Vordingborg

Mail: mailrobert.rousing.jensen@gmail.com

Kontakt person

Michael Jacobsen

Far til Mathias, født 2002
Ebbesvej 4
7700 Thisted


Mail: michaeljacobsen1977@gmail.com