Storkøbenhavn

  STOMIFORENINGEN


Mød en stomiopereret

1. tirsdag i måneden på Herlev Hospital

Der kan opstå mange spørgsmål, når man har stomi.

Kom og mød en stomiopereret fra COPA på Herlev Hospital 13. etage den 1. tirsdag i hver måned fra kl. 17.00 til 19.00.

Generalforsamling

Dato: 4. december 2016

 

Lørdag den 11.marts 2017 kl. 13:00 afholder vi generalforsamling i Cafe Lindehøj, Tvedvangen 198, 2730 Herlev (indgang lige overfor Netto)

Men vi starter med at spise kl 12.

Tilmelding til spisningen til Gethe 4095 0953
eller pr. mail: copa.stkb@gmail.com.

Derefter generalforsamling iflg. lovene og vi slutter med banko og måske en overraskelse.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning ved formanden.
5. Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede regnskab til  godkendelse.
6. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det
kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelsen (på valg er Marina og Gunnar) og Carl Egon (ind suppleret derfor vælges kun for 1 år) samt suppleanter.
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Eventuelt.

 

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokal Formand
Gethe Jacobsen
Topasvej 35, 2730 Herlev
Tlf.: 4095 0953

Mail: copa.stkb@gmail.com

Kontakt person

Næstformand
Marina Bernt
Adresse
Postnummer - By
Tlf

Kontakt person

Kasser
Bent Bordin
Adresse
Postnummer - By
Tlf
Mail: Mail

Kontakt person

Sekretær
Jytte Grøndahl
Adresse
Postnummer - By
Tlf.
Mail: mail

Bestyrelsesmedlem
Birthe Christensen

Kontakt person

Bestyrelsesmedlem

Adresse
Postnummer - By
Tlf