Storkøbenhavn

  STOMIFORENINGEN


Mød en stomiopereret

1. tirsdag i måneden på Herlev Hospital

Der kan opstå mange spørgsmål, når man har stomi.

Kom og mød en stomiopereret fra COPA på Herlev Hospital 13. etage den 1. tirsdag i hver måned fra kl. 17.00 til 19.00.

Generalforsamling

Dato: 21. januar 2019
Skrevet af: Bent Bordin

 

Generalforsamling
Lørdag den 2.marts 2019 kl 13 i Foreningernes hus,
Gl. Klausdalsbrovej 436, 2730 Herlev (ved siden af Gammelgård, kunst og kulturcenter)
Vi starter med at spise et par stykker mad kl 12.(gratis)
Derefter generalforsamling og kaffe,
Dagen slutter med Banko
Hvis du vil spise med skal du tilmelde dig til
Gethe 40950953 eller pr. mail: copa.stkb@gmail.com.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens beretning ved formanden
5. Kasseren forelægger lokalforeningens reviderede regnskab til godkendelse.
6. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen (På valg er Gunnar, Marina) Desuden valg af suppleanter
9. Valg af revisor og suppleant
10. evt.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokal Formand
Gethe Jacobsen
Topasvej 35, 2730 Herlev
Tlf.: 4095 0953

Mail: copa.stkb@gmail.com

Kontakt person

Næstformand
Marina Bernt
Adresse
Postnummer - By
Tlf

Kontakt person

Kasser
Bent Bordin
Adresse
Postnummer - By
Tlf
Mail: Mail

Kontakt person

Sekretær
Jytte Grøndahl
Adresse
Postnummer - By
Tlf.
Mail: mail

Bestyrelsesmedlem
Birthe Christensen

Kontakt person

Bestyrelsesmedlem

Adresse
Postnummer - By
Tlf