COPA-rådgivningen på Aalborg Sygehus Syd suspenderet

COPA-rådgivningen på Aalborg Sygehus Syd suspenderet

Jørgen Dresfeldt, som plejer at dække rådgivningen så Aalborg  Universitetshospital Syd i Patient til Patient rådgivningen har desværre måttet melde fra. Derfor er rådgivningen suspenderet indtil videre, indtil vi får afklaret, hvor stort behovet er, og hvordan vi får dækket urostomisterne, som jo har deres gang på Sygehus Nord.

Kommentarer modtages gerne

Kommentarer modtages gerne

Da jeg for 17 år siden blev medlem af COPA, var der en del aktive medlemmer fra det nordligere Vendsyssel, men her i de senere
år er det mest medlemmer fra Storaalborg og nogle få fra Himmerland, der kommer til vores arrangementer. Og det er jeg ked af.

Vi har taget problemet op i bestyrelsen, og vil forsøge starte bussen i Frederikshavn eller Hjørring, når vi tager sydpå, og i Hobro, når vi tager nordpå. Men det kræver jo, at vi får nogle tilmeldingerne fra de berørte områder. Vi kunne desværre ikke nå det på udflugten i september, men det er vores agt at forsøge at få hele regionen med.

Derfor tænker vi også på, at vores julefrokost skal flytte rundt i regionen, så det ikke er samme sted hvert år.

Kommentarer til vores tanker modtages gerne på bjarnebaarup@gmail.com.