Aarhus

  STOMIFORENINGEN


Datoer for vores rådgiver arrangementer 2020

• 31. marts kl. 17.00 – 21.30.
• 2. juni kl. 17.00 – 21.30.
• 18.august kl. 17.00 – 21.30.
• 6. oktober kl. 17.00 – 21.30.

Huset Trøjborg,
Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C

Du kan også kontakte COPAs sekretariat på tlf. 5767 3525.
Telefontider: Man-tirs-ons-tors:

COPA Rådgivning i Aarhus

(den geografiske udstrækning svarer til det tidligere Aarhus Amt)
Hvis du lige er blevet stomiopereret, er pårørende, eller hvis du skal opereres i nærmeste fremtid, kan der være mange spørgsmål, der trænger sig på, så som.

  • Kan jeg leve et normalt liv som før jeg blev opereret?
  • Hvad kan jeg spise?
  • Kan jeg rejse når jeg har stomi?
  • Hvordan træner jeg min krop/mavemuskler?
  • Kan jeg dyrke sport eller gå i svømmehal?

Har du behov for at tale med en, der har levet med stomi (eller Pauch) i mange år, er der mulighed for dette, blot du kontakter COPA Aarhus / Østjylland rådgivning på tlf. 6127 2125 (helst mellem kl. 17 og 18.) Hvis telefonen ikke bliver
taget, kan du indtale en besked, og du bliver du kontaktet af en af vores rådgivere.

Du kan også kontakte COPAs sekretariat på tlf. 5767 3525.
Telefontider: Man-tirs-ons-tors: kl. 10-14. Fredag kl. 10-13.

Stomiposer til Ukraine

OBS: Ved alle arrangementer i Aarhus lokalforening er der mulighed for at medbringe ”overskudsposer” og aflevere dem til
bestyrelsen. Vi vil samle dem sammen og sørge for, at de kommer til Ukraine, hvor der er hårdt brug for dem.

Generalforsamling – alle genvalgt

Dato: 8. maj 2019
Skrevet af: P.b.v. John Noer

 

COPA Aarhus afholdt generalforsamling den 20.3.2019 med 32 deltagere.

Formand Gitte Heide fremlagde beretning, hvor hun kunne konstatere at COPA Aarhus er landets største lokalforening med over 500 medlemmer.

Hun omtalte de aktiviteter, der har været i den sidste periode.

2 svømmeaftener. Besøg i Den gamle by. Juleafslutning samt Stomidagen i Odense.

En stor ændring har været, at Stomiafdelingen på Tage Hansens Gade er flyttet til sygehuset i Skejby. Dette har betydet, at den tidligere rådgivning
på afdelingen, er blevet nytænkt, således at der fremadrettet vil blive inviteret til Rådgivercafe, for alle interesserede stomister.

Der har været afholdt en cafeaften med god succes. COPA Aarhus råder over 13 rådgivere.

COPA Aarhus har anskaffet en rådgivertelefon, der går på omgang hos rådgiverne. Telefonen har nr. 6127 2125.

COPA Aarhus har lavet en pjece omkring lokalforeningen og hvad vi kan hjælpe med.

Denne pjece bliver udleveret af stomisygeplejerskerne og ligger på udvalgte
afdelinger/sygehuse.

Gitte omtalte planlagte aktiviteter i den næste periode:
2 svømmeaftener • Sommerudflugt til Randers regnskov den 15. juni • Rådgivercafe 20. maj og 22. august • Juleafslutning den 22. november på Bakken (endnu ikke helt på plads) • Besøg på Heimdal (endnu ikke helt på plads) • Rundvisning på Aarhus Teater i foråret 2020.

Til valg af bestyrelse var der genvalg på samtlige pladser. Desuden udvides suppleanterne til 2, således at Katrine Nielsen er valgt som 2. suppleant.

Under eventuelt kunne Gitte fortælle at hun, sammen med Henning Granslev havde været til møde i Heimdal, der er Kræftens bekæmpelses hus i Aarhus, hvor hun deltog i workshop vedrørende projektering af nyt hus i forbindelse med Skejby sygehus, hvor det skal etableres i 2021.

Efter generalforsamlingen var der et oplæg fra OneMed der leverer  stomiprodukter til borgere i Aarhus. Ligeledes var der udstillere fra Focuscare.

Bestyrelsen COPA Aarhus
Gitte Heide
Niels Brund
Kirsten Gjørup Hansen
Bodil Andersen
John Noer
Suppleanter:
Poul Andersen
Katrine Nielsen

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Formand
Gitte Heide
Engdraget 29 A
8381 Tilst
Tlf. 27782894 16.30 til 19.00
Mail: copa_aarhus@icloud.com

Næstformand
Katrine Nielsen

Kontakt person

Kasserer
Niels Brund
Mobil: 21253988
Mail: niels@cool.dk


Bestyrelsesmedlem – Kirsten Gjørup Hansen – Randers


Bestyrelsesmedlem – Bodil Andersen


Suppleant – Poul Andersen