Vestsjælland

  STOMIFORENINGEN


Copa Vestsjælland. Generalforsamling, torsdag 21.3.2019 kl. 13

Dato: 10. februar 2019

 

Generalforsamling bliver afholdt:
Vommevad Forsamlingshus.
Søstrupvej 82
4420 Regstrup.
Torsdag 21.3.2019 kl. 13.
Vi starter med, at få noget at spise.
Efter vi har spist, har vi har inviteret en ekspert som vil fortælle hvad det er der sker, når man har været igennem
Kamo/strålebehandlinger.
Alle reagerer forskelligt og man kan ikke på forhånd sige, hvem der vil få hvilke bivirkninger. Der er mulighed for at få et indblik i, hvad det er der sker og hvorfor man har de gener; der er også mulighed for at stille spørgsmål og få svar på ens egne problematikker, hvis man har problemer efter disse behandlinger.
Hvis man ikke ønsker at stille sit spørgsmål åbent, er der mulighed for at tale med eksperten alene.
Herefter går vi over til afvikling af generalforsamlingen.
Tilmelding til forplejning skal ske senest torsdag den. 14. marts 2019 til:
Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com
Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

Dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Valg af referent.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Optælling af stemmeberettigede.
05. Valg af stemmetællere.
06. Formandens beretning.
07. Regnskab og budget til godkendelse.
08. Aktivitetsplan for det kommende år.
09. Indkommende forslag. Senest 8 dage før til formanden.
10. Valg til bestyrelsen ifølge Copas vedtægter.
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b. Valg af revisor for 1 år.
c. Valg af revisor suppleant for 1 år.
11. Eventuelt.

Vh. Arrangement udvalget.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokalformand - Rådgiver.
Eddy Tersløse
Rolighedsvej 19
4571 Grevinge
Tlf. +45 60 63 07 47

Mail: e.t@mail123.dk

Kontakt person

Næstformand - Rådgiver.
Jan Nielsen
Strandvej 43, Gudmindrup
4573 - Højby
Tlf: +45 29 45 40 08
Mail: jannielsen1947@gmail.com

Kontakt person

Kasserer.
Stig Erichsen
Nygårdterrasserne 218 F
3520 - Farum
Tlf: +45 22 58 07 49
Mail: Ster@live.dk

Kontakt person

Bestyrelsesmedlem - Sekretær.
Vinni Tersløse
Tlf. Nr. 71 78 42 50
Mail: morsrodolfo@gmail.com

Kontakt person

Bestyrelsesmedlem.
Ingelise Nielsen
Strandvej 43, Gudmindrup
4573 - Højby
Tlf: 59 30 36 04

Kontakt person

Suppleant - Rådgiver.
Anne Marie Johansen
Teglværksvangen 20
4540 Fårevejle
Tlf: 29654797
Mail: annemarie@post.tele.dk

Kontakt person

Suppleant.
Carlo H. Jensen
Norgårdsvej 4
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. Nr. 29 36 43 07
Mail: chj@nyka.dk

Kontakt person

Revisor.
Carlo H. Jensen
Norgårdsvej 4
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. Nr. +45 29 36 43 07
Mail: chj@nyka.dk

Revisor suppleant.
Hanne Jørgensen
Annebjerg Stræde 19
4500 Nykøbing Sj.