Kan vi tilrettelægge vore arrangementer så alle får en god oplevelse

Kan vi tilrettelægge vore arrangementer så alle får en god oplevelse

Vi er I bestyrelsen nået til punkt 7. Kommende arrangementer. Arrangementsudvalgets to medlemmer deler forventningsfuld de indhentede brochure ud fra de forskellige busselskabers arrangementer  og ture.

Det ser godt ud, snakken går rundt om bordet, hvor skal vi hen, skal vi af  sted hele dagen. Hvad med en bustur ud i det blå, den er ikke så dyr, der skal også være kulturelle oplevelser, hvad skal vi besøge, hvad skal vi spise. Tankerne og forventningerne går højt, der er mange ønsker, museer,  forlystelser, sejlture på de store søer. Det bliver nok for dyrt siger  formanden og kikker hen til kassereren. Kan vi så skære det ned til en  eftermiddag, bruge vore private biler, så kan vi udbyde turen til en fornuftig  pris, hvor alle kan være med.

Vi skal arrangere ture der er tilgængelige, da vi har medlemmer der er afhængig af, at kunne få sit hjælpemiddel med. Hvorfor arrangere vi ikke nogle aftenmøder med underholdning, en stomisygeplejerske og socialt samvær, sekretæren der er ingen der gider og vi bor også lang fra hinanden osv. Vi kender alle melodien vi vil gøre det godt men hvordan.
Som I kan læse, er debatten nok velkendt I jeres bestyrelse, vi vil gerne arrangerer en spændene og god tur for vore medlemmer, give en oplevelse og styre det sociale samvær.

Vi må finde på nye initiativer ellers ender vi med år efter år at arrangere den traditionelle sommerudflugt og julefrokost. Dette er ikke et angreb på disse 2 arrangementer som mange steder er både festlige og vellykkede og som mange medlemmer er glade for.

Vi vil nu prøve med et beskedent spørgeskema, at få medlemmernes synspunkter frem til fremtidige arrangementer. Hvilken, ugedag skal det arrangeres.

På vores næste generalforsamling uddeles vores spørgeskema til samtlige deltagere; alle der udfylder skemaet deltager i en konkurrence om en flaske vin.

Vi håber på denne måde at få et værktøj vi kan bruge, når vi næste gang skal planlægge vore arrangementer.

Vi vil selvfølgelig offentliggøre resultatet i næste nummer af Copa-bladet.

Kære Medlemmer

Kære Medlemmer

Jeg vil takke jer og min bestyrelse og arrangementudvalget for et  spændende år 2017. For det første holdt vi en god generalforsamling,
hvor vi var så heldige, at få dygtige nye inspirerende medlemmer ind i vor bestyrelse.

Vi har været på en dejlig tur til Jesuskirken med en elegant foredragsholder, en spændende frokost i de Gamle Haver på Frederiksberg og besøg i Botanisk Have.

Vi havde en dejlig julefrokost i Høng, vi bliver pga. arealets størrelse af COPA Vestsjælland nødt til at bevæge os rundt i regionen, så alle medlemmer får en chance for at deltage i vore arrangementer.

Det var et flot sted med god mad og vi fik set nye medlemmer, vi havde nogle hyggelige timer, hvor vi hyggede os med god hjemmelavet mad, alle fik pakker med hjem.

Vedr. 2018 vil arrangementudvalget arbejde bl.a. på en spændende  sommertur på et par dage, måske en dansk Ø, etc.

Sidst men ikke mindst vil jeg takke min egen bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde, og jeg ser frem til endnu et godt år med et stærkt team.

Hele bestyrelsen ønsker alle medlemmer et rigtigt godt og lykkebringende nytår.

Årets julefrokost er ændret

Der har været kritik fra nogle medlemmer af, at vi altid afholder julefrokost i Vommevad forsamlingshus og aldrig kom rund indenfor vores område. Den kritik har bestyrelsen taget til efterretning og på den baggrund valgt at afholde julefrokosten i Rosenvængets Selskabslokaler,
Rosenvænget 23, 4270 Høng.

Arrangementudvalget hensigt er fremadrettet – og så vidt det er muligt – at komme rundt i hele vores område, så alle medlemmer kan blive tilgodeset. Derfor modtager arrangementudvalget meget gerne forslag
fra medlemmerne om steder, vi kan afholde arrangementer.Da det kan være svært for os, at finde de gode steder.

På grund af at stedet er populært, har vi fået plads torsdag d. 23. november 2017 kl. 13.

Vi glæder os rigtig meget til at tilbringe dagen sammen
med jer.

El-scootere

Lokalaforeningen har købt 2 styk El-scooter – som det fremgik af skrivelsen i Copa-bladet marts 2017.

Bestyrelsens hensigt er at imødekomme de af vore medlemmer, der har udfordringer med, at skulle kunne bevæge sig over kortere/længere stregninger, når vi skal på tur.

Medlemmerne gav bestyrelsen en opfordring der gik på, om el-scooterne kunne lånes/lejes.

Lokalformanden har tidligere oplyst medlemmerne, at de 2 el-scootere er lokalforeningens/medlemmernes el-scootere. Vi skal bare sikre os, at der er klare retningslinjer, når medlemmerne låner el-scooterne.

På et bestyrelsesmøde er følgende beslutning truffet vedrørende el-scooterne.

Lån / leje af lokalforeningens el- scooter.

Stig Erichsen sammenskriver låneregler for udlån til medlemmer, følgende blev besluttet:

  • at el-scooternes hjemsted er Rolighedsvej. 4571 Grevinge
  • at priserne for lån fastsættes efter princippet, at ordningen hviler i sig selv.
  • at de ikke kan udlånes udover 1 uge.
  • at de ikke kan udlånes på foreningens arrangementsdage.

Vi forsøger at finde et serviceværksted omkring Asnæs/Grevinge.

Når lånereglerne er færdigskrevet og lånekontrakten er blevet udarbejdet, vil det blive opslået i Copa-bladet og på www.copa.dk under COPA-Vestsjælland.

Sommertur bliver d. 14. september 2017

Sommertur bliver d. 14. september 2017

Arrangementudvalget er ved at planlægge en sommertur som er tænkt, at skulle gå til den unike og historiske Jesuskirke i Valby og Botanisk Have i København. Spisningen bestræber vi os på bliver i De Små Haver på Frederiksberg.

Der bliver 2 opsamlingssteder, i Holbæk og Sorø

 

 

Kære medlemmer

Det er mig en glæde, at kunne meddele medlemmerne i COPA-Vestsjælland, at Legatfondens bestyrelse for – Skotøjshandler af Odense Sigvard Abrahamsen og Hustrus Legatfond, har besluttet at støtte vores lokalforening med – 9.000,00 kr.

Bestyrelsen takker for den velvilje som Fonden har vist vores lokalforening. Der vil blive sendt et takkekort til Legatfondens bestyrelse.

Jeg må desværre konstatere, at flere og flere medlemmer ikke modtager Copa-bladet, det kan jeg kun beklage, men jeg har desværre ikke indflydelse på, at COPA har skiftet til en anden leverandør, det har FU (Forretningsudvalget) så må vi håbe de tager dette problem meget seriøst, for mange af vores medlemmer, er det den eneste måde de får kommunikation fra COPA
og lokalforeningen på.

Det nytter ikke noget, at skrive i Copa-bladet, at medlemmerne skal ringe eller skrive til sekretariatet hvis de ikke har modtaget bladet.

Godt nok står der i bladet, hvornår det udkommer næste gang. Da det ikke er en avis man modtager hver dag, men et blad der udkommer hver andet måned, tænker man nok ikke så meget på, at der nu er gået 2 måneder, så er der lige de medlemmer der ikke har fået bladet 2 til 3 gange i træk. Jeg ved, at mange af vores medlemmer er afhængig af bladet og ikke gør så meget viá computer. Derfor der det ikke særlig hensigtsmæssig og kan være direkte medvirkende til, at lokalforeningen ikke kan kommunikere med vores medlemmer.

Indkøbsfællesskab på Sjælland

Jeg skal hermed orientere om, at der er opretter et kommunalt indkøbsfællesskab på Sjælland. Fællesudbud Sjælland (FUS), der
netop har indgået aftale om køb af stomihjælpemidler og samarbejdet gælder for de næste 4 år med Kristine Hardam A/S.
Uagtet at kommunerne i Fællesudbud Sjælland sker der ikke ændringer med hensyn til borgernes henvendelse til kommunerne om
oprettelse af bevillinger eller vedrørende det frie valg efter servicelovens §112, men er alene en orientering om en indkøbsaftale på
stomihjælpemidler med Kirstine Hardam A/S. De berørte brugere får direkte besked fra deres kommune.
Det kommunale Fællesudbud Sjælland berører ikke bruger i Roskilde, København og Nordsjælland.
Jeg vil på bestyrelsens